• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ' | 17 Μαρτίου 2019, 11:28

    Πιστεύω πως πρέπει να προστεθεί διάταξη που να ποινικοποιεί της καταχρηστικές χειρουργικες επεμβάσεις. Όταν δηλαδή ο ιατρός εξαπατά τον ασθενή του προκειμένου να τον υποβάλλει σε χειρουργική επέμβαση για να επωφεληθεί ο ίδιος. Η διάταξη θα μπορούσε να έχει περίπου την εξής διατύπωση: Καταχρηστικές χειρουργικές επεμβάσεις 1) Ιατρός του πείθει άλλον να υποβληθεί σε καταχρηστική χειρουργική επέμβαση ή προβαίνει στη διενέργεια καταχρηστικής χειρουργικής επέμβασης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αφαίρεση της άδεια άσκησης επαγγέλματος για 5 χρόνια και έκπτωσή από τη δημόσια θέση την οποία τυχόν κατέχει. 2) Αν η διενέργεια της καταχρηστικής χειρουργικής επέμβασης προκάλεσε στον παθόντα α) βαριά σωματική βλάβη επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών β) το θάνατό του επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον έξι ετών. Καταχρηστική είναι η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβάλλεται κάποιος μετά από εν γνώσει του γιατρού ψευδή παράσταση της ύπαρξης ιατρικής ένδειξης που να δικαιολογεί τη διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης η μετά από την εν γνώσει του γιατρού ψευδή παράσταση υπάρχουσας σχετικής ιατρικής ένδειξης ως απόλυτης.