• Σχόλιο του χρήστη 'Christopher' | 17 Μαρτίου 2019, 15:56

    Κατ'αρχήν συγχαίρω την προσπάθεια αυτή. Προβληματική διάταξη όσον αφορά την έρευνα των τροχαίων ατυχημάτων. Η διεξαγωγή προανάκρισης (στα τροχαία ατυχήματα σήμερα), ήτοι: α. μετάβαση προανακριτικού υπαλλήλου στον τόπο ατυχήματος, β.έκθεση αυτοψίας, γ.σχεδιάγραμμα, δ.μάρτυρες κτλ, έγγειται στο γεγονός του κατ' αρχήν αυτεπάγγελτου χαρακτήρα του σημερινού 315 Π.Κ. Με την νέα διάταξη ο κατ' έγκληση χαρακτήρας του τροχαίου ατυχήματος σωματικών βλαβών απαιτεί πρώτα έγκληση παθόντος (τραυματία) και μετά εκκίνηση προανάκρισης (πρβλ, χρόνος, αυτοψία, προανάκριση κ.τ.λ.), ίχνη πειστήρια αποδεικτικά στοιχεία θα έχουν δυστυχώς χαθεί.