• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ' | 18 Μαρτίου 2019, 11:52

    Δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει αιτιολογική έκθεση των μεταβολών, πόσο μάλλον ανά άρθρο. Δεν συνάδει σε Επιτροπή στελεχωμένη με εγνωσμένου κύρους μέλη τέτοια παράληψη, εκτός και εάν είναι παράληψη δημοσιοποίησης του Υπουργείου που τους εκθέτει.