• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Φιλιππίδης' | 18 Μαρτίου 2019, 13:07

    Σχετικά με το άρθρο 191 (Διασπορά ψευδών ειδήσεων): Με το ισχύον καθεστώς, ο νόμος δεν απαιτεί να έχει επέλθει το αποτέλεσμα της πρόκλησης ανησυχίας ή φόβου. Η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος υφίσταται αρκεί να είναι ικανή από το περιεχόμενό της η ψευδής είδηση να επιφέρει φόβο ή ανησυχία, ακόμη και αν τελικώς δεν εξέφρασε κανένας πολίτης τον φόβο του ή την ανησυχία του λόγω της ψευδούς είδησης. Επίσης, προστατευόμενο έννομο αγαθό από την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 191 είναι και η δημόσια πίστη. Δημόσια πίστη είναι κατά το Νόμο η πίστη των πολιτών στις ενέργειες του Κράτους, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια εξουσία και στα πολιτειακά όργανα. Τέτοια, για παράδειγμα, είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμών που καταρτίζονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας, τα οποία έχουν ως σκοπό να παράσχουν σωστές κατευθυντήριες γραμμές για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία από λοιμώδεις ασθένειες. Με την προτεινόμενη αλλαγή στη διατύπωση του άρθρου ανατρέπονται όλα τα παραπάνω. Συγκεκριμένα δεν θα αρκεί απλώς από το περιεχόμενό τους οι ψευδείς ειδήσεις να είναι προφανές ή εύλογο πως μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο στο κοινό, ώστε η διάδοσή τους να διώκεται ποινικά, αλλά απαιτείται να έχει επέλθει το αποτέλεσμα της πρόκλησης του φόβου, ώστε το αδίκημα να υφίσταται. Επιπλέον, γίνεται σαφές πως η διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημών θα τιμωρείται εφεξής αποκλειστικά και μόνο εάν οι ψευδείς ειδήσεις επιφέρουν κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στον τουρισμό, στην οικονομία ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή κίνδυνο διατάραξης των διεθνών της σχέσεων, δηλαδή απαλείφεται η έννομη προστασία της δημόσιας πίστης. Η διάχυση της πληροφορίας μέσω του internet αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα επιτεύγματα της ανθρωπότητας και έχει τη δυνατότητα να επιφέρει τεράστιες εξελίξεις σε πολλαπλά πεδία. Προϋπόθεση ώστε να είναι θετικές αυτές οι εξελίξεις: Πρωτίστως να (εκ)παιδευτούν οι άνθρωποι στη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα αναζήτησης της αλήθειας (ανεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων), μια νοοτροπία υγιούς αμφισβήτησης/αξιολόγησης δεδομένων και πηγών, ώστε να θωρακιστεί (μακροπρόθεσμα) η κοινωνία απέναντι στην παραπληροφόρηση και τα fake news. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον βαθμό που μπορεί να δράσει αποτρεπτικά για τη διάδοση επικίνδυνων ψευδών ειδήσεων και όχι να παραμένει αμέτοχη ή (ακόμα χειρότερα) να ενθαρρύνει τέτοιες πρακτικές καθιστώντας το νομικό πλαίσιο επιεικέστερο (αντί να το αυστηροποιήσει).