• Σχόλιο του χρήστη 'Α. τρικεριωτης' | 23 Μαρτίου 2019, 12:31

    Στον Ν.1608/50 που προτείνεται να καταργηθεί, το κατώτατο οικονομικό όριο για τά κακουργήματα είναι 147.000€ το οποίο έιχε νομοθετηθεί πριν από 20 και πλέον έτη. Σήμερα στα κακουργήματα προτείνεται το ποσό των 120.000€ ενώ ο πληθωρισμός μεσα στην 25ετία που πέρασε τουλάχιστον διπλασιάστηκε γι αυτό, θεωρούμε οτι, το κατώτατο οικονομικό όριο στά κακουργήματα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ 300.000€ Αρθρο 405 2. Το αξιόποινο των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρο 386 έως 386Α, 388 έως 394 και 397 έως 404 (να συμπεριληφθεί και το 216) εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, με δική του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορουμένου ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου. Η μερική μόνο ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος. Η παραπάνω παράγραφος πρέπει να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της πλαστογραφίας για να μην έχουμε διαφορετική μεταχείριση για κακουργήματα που αντιμετωπίζονται με τις ίδιες ποινές, επίσης επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4312/2014, εκείνος ο οποίος έχει καταβάλει και εξοφλήσει ολοσχερώς το οφειλόμενο προς το Δημόσιο χρηματικό ποσό-τίμημα κατά την απολογία του στον ανακριτή, τότε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν 4312/2014, η τιμωρία για την πλαστογραφία ειναι ποινές φυλάκισης πολύ μικρές, μικρότερες των 2 ετών.