• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ' | 26 Μαρτίου 2019, 09:33

    Η προθεσμία των 8 ημερών για καθαρογραφή των πρακτικών είναι πολύ μικρή και ανέφικτο να τηρηθεί. Πρέπει να προβλεφθεί προθεσμία 2 μηνών και άνω. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί να μην καθαρογράφονται οι αθωωτικές αποφάσεις, αν δεν υπάρχει αίτηση του ενδιαφερόμενου διαδίκου. Τέλος καλό είναι να εφαρμοσθεί άμεσα η φωνοληψία και στο ποινικό τμήμα σε όλη τη χώρα.