• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος' | 26 Μαρτίου 2019, 09:49

    Στο άρθρο 142 ορίζεται χρόνος καθαρογραφής οκτώ ημέρες. Νομίζω πως ο χρόνος αυτός είναι εξωπραγματικός και θα πρέπει να οριστεί στους 1-2 μήνες, ώστε να είναι πιο κοντά με την πραγματικότητα. Επίσης νομίζω πως το εύρος των αποφάσεων που δεν καθαρογράφονται θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα και θα πρέπει να επεκταθεί .