• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ' | 27 Μαρτίου 2019, 16:43

    Η ποινική διαταγή υπό το ισχύον δίκαιο ως διαδικασία είναι γνωστή στα πταίσματα (άρθρο 414 ΚΠολΔ, πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση), δεν ξέρω όμως αν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Πάντως, ως Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, και με δεδομένη τη δυνητική διατύπωση της παρ. 1, δεν θα ήμουνα ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με την ευδοκίμηση του θεσμού...