• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ' | 1 Απριλίου 2019, 22:22

    Συρρικνώνονται οι αρμοδιότητες των Μονομελών Εφετείων Κακουργημάτων, αφού περιορίζονται στα κακουργήματα για τα οποία έχει συνταχθεί πρακτικό συνδιαλλαγής ή διαπραγμάτευσης, δηλαδή σε τελειωμένες αποφάσεις. Επαναμεταβιβάζεται στα Τριμελή η λοιπή ύλη που είχε υπαχθεί στα Μονομελή από την θέσπισή τους. Προβληματικές και αντιφατικές σε σχέση με την καθιέρωση του θεσμού του Εισηγητή Δικαστή διατάξεις. Η νέα διάταξη, όχι μόνο δεν θα προσφέρει τίποτε, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει υπερβολικά μεγάλο φόρτο στα Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων, με δυσμενέστατα αποτελέσματα σε σχέση με την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Ο θεσμός του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι απολύτως επιτυχής .Επίσης η μεταφορά ήσσονος σημασίας πλημμελημάτων από τα Μονομελή στα Τριμελή Πλημμελειοδικεία, αντικειμενικά θα επιβαρύνει δυσανάλογα τα Τριμελή Εφετεία Πλημμελημάτων και τα Εφετεία θα επιβαρυνθούν υπερβολικά δικάζοντας κατ’εφεση χιλιάδες νέες υποθέσεις, την ώρα που είχε επιτευχθεί η σημαντική μείωση των Πλημμελημάτων που κατ’έφεση δικάζονται από τα Εφετεία, ώστε το δικαστικό δυναμικό των Εφετείων να δικάζει τα βαρύτερα των εγκλημάτων Κακουργήματα