• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ' | 1 Απριλίου 2019, 22:07

    Στα άρθρα 333 και 351 παρ. 2 :καθιερώνεται ο θεσμός του συνέδρου Εισηγητή στα Πολυμελή Δικαστήρια που αφορούν εκδίκαση κακουργημάτων. Από τη μία δηλαδή καταργείται το Μονομελές Εφετείο και από την άλλη θεσπίζεται ο θεσμός του εισηγητή δικαστή. Αντιφατικό και προβληματικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά ιδίως στα δικαστήρια όπου δεν υπάρχουν ειδικά ποινικά τμήματα και θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ποινικής δίκης. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος ανισομερούς κατανομής του αριθμού των υποθέσεων στους συνέδρους-εισηγητές, λόγω των αναβολών και της διάρκειας ορισμένων υποθέσεων. Επιπλέον υποβαθμίζεται η θέση του προεδρεύοντος δικαστή ενώ παράλληλα επιβαρύνονται οι σύνεδροι δικαστές ειδικά όπου δεν προβλέπονται ειδικά ποινικά τμήματα, οι οποίοι θα χρεώνονται και με πολιτικές υποθέσεις. .Εξάλλου, σε περίπτωση αναπλήρωσης μέλους της σύνθεσης λόγω εκτάκτου κωλύματος, ασθένειας, ανωτέρας βίας κλπ., δεν θα υπάρχει εισηγητής του αναπληρούμενου στη συγκεκριμένη υπόθεση .Τέλος, με το ισχύον καθεστώς κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις για όλες τις υποθέσεις και να συμμετέχει στη διαδικασία.