• Σχόλιο του χρήστη 'Τάσος Χ.' | 3 Απριλίου 2019, 15:31

    Στο άρθρο 248 παρ.5 προβλέπονται προθεσμίες περάτωσης της κύριας ανάκρισης και δικαιοδοσία του συμβουλίου για παράταση. Ερωτάται: Ποιό το ακριβές νόημα της διάταξης; Η πειθαρχική δίωξη του ανακριτή μόνο ή και κάτι άλλο; Εν ολίγοις εάν έχει παρέλθει η προθεσμία και δεν έχουν γίνει οι ανακριτικές πράξεις που πρέπει να γίνουν από ολιγωρία του ανακριτή το συμβούλιο τι πράττει; Θα δώσει παράταση επειδή δεν υπάρχει ώριμη δικογραφία και μάλιστα όχι μια φορά αλλά όσες χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία ή δεν θα δώσει οπότε δεν θα μπορεί να εκδώσει σοβαρό βούλευμα; Μήπως πρέπει να αποσαφηνιστεί η δικονομική πορεία της υπόθεσης μετά την παρέλευση των προθεσμιών, αφού έτσι είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.