• Σχόλιο του χρήστη 'Αριέττα' | 3 Απριλίου 2019, 21:42

    Ο δικαιολογητικός λόγος που περιορίζεται ο λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του Δικαστή είναι η απόδοση δικαιοδοτικής κρίσης αυτού με την απόφαση του. Ας μη ξεχνάμε ότι ο Εισαγγελέας προτείνει και δεν αποφασίζει. Από την πρακτική σκοπιά του θέματος να ληφθεί υπόψιν ότι ο αριθμός των Δικαστών στην Ελλάδα είναι τετραπλάσιος με αυτόν των Εισαγγελέων. Είναι διατεθειμένη η εκάστοτε κυβέρνηση να προβεί στην εξομοίωση των θέσεων των Εισαγγελέων με αυτές των Δικαστών ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της νέας νομοθετικής αυτής πρότασης; Τέλος να ληφθεί υπόψιν ότι η υλοποίηση με τις ήδη καλυφθείσες θέσεις μόνο στην Αθήνα θα είναι δυνατή και θα προκαλέσει πλείστα προβλήματα στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που υπηρετούν εκτός Αθηνών.