• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ' | 12 Απριλίου 2019, 05:46

    Παρέμβαση αναφορικά με διάταξη του Άρθρου 69Α, παράγραφος 4. Άρθρο 69Α Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής 4. Οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου βεβαιώνονται με μία τουλάχιστον πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται αμέσως μετά τη σύλληψη και με άλλη μία τουλάχιστον πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσιμο, με μέριμνα του εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εισάγεται προς εκδίκαση η υπόθεση. Οι πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται από πραγματογνώμονα που επιλέγεται, κατά προτίμηση, από τον κατάλογο που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο. Στις πραγματογνωμοσύνες προτείνεται και το τυχόν κατάλληλο μέτρο θεραπείας. Οι ανωτέρω διάταξη αποτελεί αντιγραφή της αντίστοιχης διάταξης του Νόμου 4509, άρθρο 1 παράγραφος 4, ΦΕΚ 201, Α, 22-12-2017. Η διάταξη αυτή ωστόσο, αν και πολύ θετική κατά τα άλλα, είναι ιδιαιτέρως προβληματική ως προς το σκέλος της «Οι πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται από πραγματογνώμονα που επιλέγεται, κατά προτίμηση, από τον κατάλογο που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο», και πρέπει να τροποποιηθεί και στα δύο νομοθετήματα. Στην λίστα πραγματογνωμόνων κατά κανόνα εγγράφονται ιδιώτες Ψυχίατροι, συχνά χωρίς ειδική εκπαίδευση στην ψυχιατροδικαστική, οι οποίοι κερδίζουν σημαντικά ποσά ασκούντες χρέη τεχνικού συμβούλου προς ιδιώτες, και ενίοτε μεροληπτούν με τρόπο απροκάλυπτο. Το να τους δοθεί επομένως μια τέτοια εξουσία ανοίγει ο δρόμος για υπόγειες συναλλαγές, όπως σε πρόσφατη γνωστή περίπτωση η οποία απασχόλησε την δημόσια ζωή. Κατά την γνώμη μου, η διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: Οι πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται από πραγματογνώμονα που επιλέγεται, κατά προτίμηση, από ειδικό κατάλογο Ψυχιάτρων που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο για αυτό τον σκοπό, πέραν του γενικού καταλόγου. Ο κατάλογος αυτός διαμορφώνεται με ευθύνη της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, περιλαμβάνει Ψυχιάτρους υπηρετούντες στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, και ανανεώνεται ανά τριετία. Για την συγκρότηση του ειδικού αυτού καταλόγου η ΥΠΕ απευθύνει πρόσκληση προς τις Ψυχιατρικές Υπηρεσίες της αρμοδιότητάς της, εκάστη εκ των οποίων υποχρεούται να προτείνει έναν εκ των υπηρετούντων σε αυτήν Ψυχίατρο, αναλόγου εμπειρίας και εκπαίδευσης. Οι ΥΠΕ έχουν την ευθύνη διεξαγωγής σεμιναρίων για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ψυχιάτρων του καταλόγου, επί θεμάτων ψυχιατροδικαστικής που άπτονται της εφαρμογής του άρθρου 69. Ο ορισθείς ως πραγματογνώμονας ψυχίατρος, δικαιούται να ζητήσει την συνδρομή ιατρού άλλης ειδικότητας για τον καθορισμό πιθανής οργανικής βάσεως των ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων, Ψυχολόγου για την αξιολόγηση του Νοητικού Δυναμικού, και Κοινωνικού Λειτουργού για την διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού, από στελέχη της υπηρεσίας του ή από άλλες όμορες υπηρεσίες. Μετά τιμής, Χρήστος Ανδρούτσος Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων Διευθυντής ΕΣΥ Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής