• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΤΣΙΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 13 Απριλίου 2019, 12:41

    2. Επανάληψη αναλύσεων Στην παράγραφο 2 του άρθρου 201, αναφέρεται ότι αν η πραγματογνωμοσύνη σύγκρισης του γενετικού προφίλ ενός κατηγορούμενου με τα πειστήρια μιας υπόθεσης αποβεί θετική, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη της ανάλυσης του δείγματός του. Καθώς όμως το θετικό αποτέλεσμα προκύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δυο διαφορετικών πραγματογνωμοσυνών, αυτής που περιλαμβάνει την ανάλυση του δείγματος του κατηγορούμενου και αυτής που περιλαμβάνει την ανάλυση του πειστηρίου, ο κατηγορούμενος οφείλει να έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επανάληψη της ανάλυσης όχι μόνο του δικού του δείγματος αλλά και του πειστηρίου. Με δεομένη την απόφαση της ΕΕ που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της στις 9 Δεκεμβρίου του 2009 (COUNCIL FRAMEWORK DECISION 2009/905/JHA of 30 November 2009 on Accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities) σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εργαστήρια στα οποία πραγματοποιούνται αναλύσεις DNA είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΝ ISO/IEC 17025, ο κατηγορούμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επανάληψη της ανάλυσης είτε του δικού του δείγματος είτε του πειστηρίου, σε κρατικό ή μη, εργαστήριο διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΝ ISO/IEC 17025. Ομοίως, στην παράγραφο 2 του άρθρου 207, όπου για τον διορισθέντα από τον κατηγορούμενο Τεχνικό Σύμβουλο προβλέπεται η εξέταση του βιολογικού υλικού του κατηγορούμενου, θα πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα εξέτασης του πειστηρίου το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην πραγματογνωμοσύνη σύγκρισης και η εκτέλεση αναλύσεων σε εργαστήριο, διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΝ ISO/IEC 17025.