• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Δ.Σ.Α. για την επεξεργασία του Νέου Π.Κ. και Κ.Π.Δ., Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α., Δ.Ν. – Δικηγόρος' | 14 Απριλίου 2019, 02:13

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ.Α. για την επεξεργασία του νέου Π.Κ. και Κ.Π.Δ., κατόπιν διαλογικής συζήτησης ως προς την αναγκαιότητα να συμπεριλαμβάνεται η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ σε πρακτικό διαπραγμάτευσης, αποφάσισε να προτείνει νέα διατύπωση για το άρ. 303 παρ. 4 εδ. 2 νέου Κ.Π.Δ. ως εξής: "4. Αν ο κατηγορούμενος, αφού λάβει γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, συμφωνήσει με τον εισαγγελέα την επιβλητέα ποινή, συντάσσεται πρακτικό διαπραγμάτευσης, που υπογράφεται από τον εισαγγελέα και από τον κατηγορούμενο και τον παριστάμενο συνήγορό του. Το πρακτικό διαπραγμάτευσης περιέχει τη θέση του κατηγορουμένου για την πράξη για την οποία κατηγορείται, και ανεξάρτητα από τα περιστατικά που επικαλείται ο κατηγορούμενος για την πράξη αυτή, την αποδοχή της ενοχής του γι΄αυτήν, τη συμφωνηθείσα ποινή κααθώς και τον τρόπο έκτισής της. Η προτεινόμενη ποινή καθορίζεται με βάση την απαξία, τις συνθήκες τέλεσης της πράξης, τον βαθμό της υπαιτιότητας καθώς και την προσωπικότητα και τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου και δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη στα κακουργήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη, τα επτά έτη στα κακουργήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη άνω των δέκα ετών, και τα δύο έτη στα πλημμελήματα, ούτε μπορεί να είναι κατώτερη των δύο ετών στα κακουργήματα που τιμωρούνται με πρόσκαιρη κάθειρξη. Για την αναστολή ή μετατροπή της προτεινόμενης ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 99, 100, 104Α και 105Α του ΠΚ. Στο πρακτικό διαπραγμάτευσης ορίζεται υποχρεωτικά πληρεξούσιος δικηγόρος και αντίκλητος του κατηγορουμένου, στον οποίο παρέχεται η εντολή να τον εκπροσωπήσει στο ακροατήριο". Ο κ. Δημ. Σαραφιανός είχε την άποψη ότι πρέπει να αποσυρθεί καθολικώς η διάταξη του άρ. 303 Κ.Π.Δ. για την ποινική διαπραγμάτευση. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ.Α. για την επεξεργασία του νέου Π.Κ. και Κ.Π.Δ. Θεμιστοκλής Σοφός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α., Προεδρεύων Δημήτριος Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α. Χρήστος Κακλαμάνης, Σύμβουλος Δ.Σ.Α. Γεώργιος Κλεφτοδήμος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α. Μεθόδιος Ματαλιωτάκης, Σύμβουλος Δ.Σ.Α. Δημήτριος Σαραφιανός, Σύμβουλος Δ.Σ.Α.