• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Βόμβας, Πρωτοδίκης' | 14 Απριλίου 2019, 11:26

    1. Δεν διευκρινίζεται (όπως και στο υφιστάμενο καθεστώς) ποια είναι τα κριτήρια διατήρησης της κράτησης του κατηγορουμένου, σε περίπτωση αναβολής της δίκης κατ’ άρθρο 421 του Σχεδίου, ήτοι, για παράδειγμα, εάν ερευνάται η πιθανότητα τέλεσης νέων αξιοποίνων πράξεων, ο κίνδυνος φυγής ή απόκρυψης των αποδείξεων τέλεσης του αδικήματος κ.ο.κ., τα οποία είναι σκόπιμο να προσδιορίζονται νομοθετικά. 2. Η δικαστηριακή πρακτική καταδεικνύει ότι η εκδίκαση μεγάλου μέρους των κρινόμενων κατά την αυτόφωρη διαδικασία πλημμελημάτων αναβάλλεται λόγω μη εμφάνισης των μαρτύρων, οι οποίοι δεν προκύπτει ότι έχουν κληθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 421 παρ. 1 ΚΠΔ. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την περίπτωση αυτή, τούτο, δε, θα μπορούσε να γίνει με την πρόβλεψη υποχρέωσης του προανακριτικού υπαλλήλου που διενεργεί την αστυνομική προανάκριση κατ’ άρθρο 243 παρ. 2 ΚΠΔ να λαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των μαρτύρων (ήτοι και των προτεινόμενων από τον κατηγορούμενο) και να μνημονεύει ρητώς στην έκθεση εξέτασης μάρτυρα (όπως προβλέπεται στο άρθρο 421 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ για την έκθεση σύλληψης) ότι κλητεύει προφορικά αυτούς, καθώς και με την πρόβλεψη υποχρέωσης του Εισαγγελέως που διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο με την αυτόφωρη διαδικασία (ή της Γραμματείας της Εισαγγελίας) να βεβαιώνει ότι έγινε προφορική κλήση των μαρτύρων ή απόπειρα κλήσης αυτών. 3. Στην περίπτωση που αναβληθεί η υπόθεση κατ’ άρθρο 424 του Σχεδίου για κρείσσονες αποδείξεις (υφιστάμενο άρθρο 423 ΚΠΔ), σκόπιμο είναι να προβλεφθεί η δυνατότητα του Δικαστηρίου να διατάξει τη διατήρηση της κράτησης του κατηγορουμένου , για κάθε πλημμέλημα καταλαμβανόμενο επ' αυτοφώρω, στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Συντάγματος, εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 421 ΚΠΔ, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω.