• Σχόλιο του χρήστη 'Κέντρο Διοτίμα' | 14 Απριλίου 2019, 12:28

    358 ΠΚ_Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής Στην υπό ψήφιση διάταξη, η επιπλέον προϋπόθεση αναγνώρισης της υποχρέωσης διατροφής με εκτελεστή δικαστική απόφαση, θέτει εκτός προστασίας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ρύθμιση της διατροφής ανήλικων τέκνων έχει γίνει με την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, σύμφωνα με το αρ.1441 παρ. 1 και 2 ΑΚ, ως ισχύει μετά τον ν. 1509/2017, ο οποίος ρύθμισε τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Επιπλέον, η υποχρέωση υποβολής εγκλήσεως για την άσκηση ποινικής δίωξης μειώνει την απαξία του συγκεκριμένου αδικήματος, αφού κάμπτεται ο γενικός κανόνας της αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων. Ζήτημα τίθεται, επιπρόσθετα, με την τρίμηνη αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 117 παρ.1 ΠΚ ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο υπόχρεος καταβάλλει την οφειλόμενη διατροφή ορισμένους μόνο μήνες τον χρόνο, κατά το δοκούν. Στην περίπτωση αυτή, Θα αναγκάζεται έτσι ο παθών (κατά κανόνα, η παθούσα), να υποβάλλει έγκληση κάθε φορά που ο υπόχρεος δεν καταβάλει την διατροφή, επωμιζόμενη τα αντίστοιχα έξοδα.