• Σχόλιο του χρήστη 'Κέντρο Διοτίμα' | 14 Απριλίου 2019, 13:34

    312_ Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων Με το άρθρο 312 παρ. 2 του σχεδίου Ποινικού Κώδικα εισάγεται στον ΠΚ το άρθρο 6 του Ν.3500/2006 περί ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Καταρχάς, η εισαγωγή αυτή συνεπάγεται τον αποκλεισμό της δυνατότητας εφαρμογής της ποινικής διαμεσολάβησης του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου στις περιπτώσεις αυτές. Ακόμη, με το άρθρο 2 του νέου άρθρου 312, ορίζεται ότι η πράξη τιμωρείται όταν τελείται «σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης». Με το τρόπο αυτό αποκλείεται, όμως, η εφαρμογή της διάταξης σε μόνιμους συντρόφους που δεν συμβιούν, σε τέως συζύγους, σε μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί καθώς στους τέως μόνιμους συντρόφους, όπως προβλεπόταν υπό τον Ν.3500/2006. Η επέκταση αυτή μάλιστα της προστασίας συντελέσθηκε με τον πρόσφατο Ν.4531/2018. Η νέα προτεινόμενη διάταξη όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση με τις αξιολογήσεις του νομοθέτη στον πρόσφατο ανωτέρω νόμο αλλά προχωρά και σε περιορισμό του πεδίου εφαρμογής, καθώς ακόμη και στο προγενέστερο του Ν.4531/2018 νομοθετικό καθεστώς, υπό την αρχική μορφή του 3500/2006, προστατεύονταν τουλάχιστον οι πρώην σύζυγοι.