• Σχόλιο Ν3 (συνέχεια από σχόλιο Ν2) Άρθρο 190.- Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης Ο νόμος να ορίζει ξεκάθαρα ο υποψήφιος πραγματογνώμονας ότι πρέπει να ερωτάται πριν το διορισμό καθώς έτσι θα αποφευχθεί σημαντικός χαμένος χρόνος στο πήγαινε - έλα των περιπτώσεων απαλλαγής και αντικατάστασης!! Πάντα εντός μιας μέρας όποτε μας ζητήθηκε απαντήσαμε αμέσως στις δικαστικές αρχές ενώ αυτές χρειάζοντας μήνες για να λάβουν και επιδόσουν μια απλή απόφαση. Ο χρόνος είναι χρήμα και για αυτό καθυστερούν οι δικάσιμες στην ελλάδα. Άρθρο 195.- Πώς τίθενται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες. Ο χρόνος που δίνεται στους πραγματογνώμονες βάσει της εμπειρίας μας είναι εξαιρετικά λίγος και πάντα είμαστε με το άγχος της απειλής άσκησης δίωξης εναντίον μας. Έως σήμερα όλοι οι εισαγγελικοί και ανακριτικοί λειτουργοί αποδέχθηκαν την πραγματική κατάσταση και σιωπηρώς ενέκριναν τις υπερβάσεις στους χρόνους παράδοσης των εκθέσεων. Όμως αυτό δεν είναι σωστό και πρέπει οι χρόνοι και είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι. Άρθρο 196.- Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγματογνώμονες. Πληροφόρησή τους Ο νόμος να ορίζει ξεκάθαρα ότι ο Πραγματογνώμονας μπορεί να πέρνει αντίγραφο στοιχείων της δικογραφίας. Αντιμετωπίσαμε καταστάσεις όπου σε μεγάλες δικογραφίες εισαγγελιών που ήταν μακριά από την έδρα μας στην Αθήνα, δεν μας δόθηκε το δικαίωμα να λάβουμε αντίγραφο εγγράφων και έπρεπε να κάνουμε ολόκληρα ταξίδια για να δούμε κάτι απλό που αν μας είχε δοθεί σε φωτοτυπία θα το είχαμε ανά πάσα στιγμή! Χρησιμοποιώντας ένα φορητό scanner διπλής όψης μπορεί ένας πραγματογνώμονας να κάνει εξαιρετική δουλεία με ακρετά μικρό κόστος 24 ώρες το 24ωρο και όχι να περιμένει πότε θα ταξιδέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά όταν να είναι ανοικτή η Εισαγγελία για να διαβάσει ένα έγγραφο από τα πολλά της δικογραφίας που χρειάστηκε!! Άρθρο 207.- Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου Ο νόμος πρέπει να ορίζει και το δικαίωμα του Πραγματογνώμονα να αρνηθεί καταχρηστική συμπεριφορά τεχνικού συμβούλου. Μου έχει συμβεί σε υπόθεση ο τεχνικό σύμβουλος να λειτουργεί καταχρηστικά προς όφελος του πελάτη του μικρομετόχου της εμπλεκόμενης εταιρείας και μεγαλομετόχου ανταγωνιστικής, όπου ο τεχνικός σύμβουλος ζητούσε ευαίσθητες πληροφορίες πελατών και προμηθευτών, όχι για τους σκοπούς της υπόθεσης αλλά για να μάθει την εμπορική πολιτική του ανταγωνιστή του!! (το σχόλιο συνεχίζεται)