• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ' | 13 Αυγούστου 2019, 14:02

    Εδώ υπάρχει θέμα δημοκρατίας και κατάλυσής της 2………..Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής καθώς και οι ειδικά εντεταλµένοι υπάλληλοι της Γραμµατείας, είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει σχετικά ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας. Μπορούν να διενεργούν προανάκριση και χωρίς εισαγγελική παραγγελία……. 3. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται να απονέμει εξουσία διενέργειας ελέγχων σε μέλη και υπαλλήλους εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης