• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΤΡΟΥ' | 14 Αυγούστου 2019, 10:01

    Στο προηγούμενο Σχέδιο Νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση υπήρχε πρόβλεψη για παροχή δυνατοτήτων στην "Κοινωνία των πολιτών", στο πλαίσιο του άρ. 80 του Κανονισμού. Θα έπρεπε να προβλεφθεί κάτι αντίστοιχο. Υπό προϋποθέσεις, σωματεία και μη κερδοσκοπικοί φορείς θα ήταν απολύτως χρήσιμο να μπορούν να βοηθούν προς την κατεύθυνση προστασίας των προσωπικών δεδομένων καταγγέλλοντας στην Αρχή περιπτώσεις παραβιάσεων σε βάρος ιδιωτών. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο δυσνόητο και ασαφές για τον μέσο πολίτη, ο οποίος συχνά δεν αντιλαμβάνεται καν την παραβίαση που γίνεται σε βάρος του ή αγνοεί τα ίδια τα δικαιώματά του.