• Σχόλιο του χρήστη 'Ζαγγανάς Χρήστος' | 16 Αυγούστου 2019, 20:45

    Ίσως θα πρέπει, για λόγους συμμόρφωσης με το άρθρο 23 ΓΚΠΔ, να αναφερθούν, είτε στο κείμενο του παρόντος άρθρου είτε στην εισαγωγική έκθεση του νόμου, τα στοιχεία του άρθρου 23 παρ.1 ΓΚΠΔ τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος όπως αυτή εντοπίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς η διασφάλιση των ως άνω στοιχείων αποτελεί τον μόνο προβλεπόμενο λόγο περιορισμού των δικαιωμάτων των αρθ.12-22 ΓΚΠΔ.