• Σχόλιο του χρήστη 'Αμαλία Γιαννακά' | 19 Αυγούστου 2019, 12:17

    Το άρθρο του α' σχεδίου νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (20-02-2018) που αφορά στην "Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον" (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9313) εκτιμάται ως πληρέστερο και ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των Γενικών Αρχείων του Κράτους.