• Σχόλιο του χρήστη 'Γεράσιμος Φεειάν' | 19 Αυγούστου 2019, 13:39

    Σε ότι αφορά την ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, η πρόταση του σχεδίου Νόμου είναι "εγκληματικά" απλοϊκή για κάτι το οποίο πουθενά και ρητά δε δεσμεύει εγγράφως τους διαχειριστές των δεδομένων. Από πού προκύπτει ότι οι εκάστοτε διαχειριστές δεσμεύονται; Φρονώ ότι είναι απαραίτητη η αναφορά α) του τρόπου δέσμευσης (π.χ. συγγραφή πρωτοκόλλων εμπιστευτικότητας) και β)οι ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση καταστρατήγησης του πρωτοκόλλου εμπιστευτικότητας από τους διαχειριστές-επεξεργαστές.