• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος Δρανδάκης' | 19 Αυγούστου 2019, 14:29

    To §2 είναι περιττό εφόσον οπως και να είχε, ο ΓΚΠΔ υπερέχει της Ελληνικής Νομοθεσίας. Επίσης είναι δυσνόητο ως αναγράφεται (Ήτοι ότι οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση άμεσης εφαρμογής ουσιαστικά ιδίων διατάξεων)