• Σχόλιο του χρήστη 'Σπ. Τάσσης, Βασ. Καρκατζούνης, Δημ. Τζέλλης' | 19 Αυγούστου 2019, 16:56

    Εκτιμούμε ότι πρόκειται για ατελή διατύπωση της ρύθμισης διότι σε κανένα σημείο ο ΓΚΠΔ δεν απαγορεύει την επεξεργασία δεδομένων παιδιών (όχι απλά ανηλίκων...) αλλά δίνει το περιθώριο στον εθνικό νομοθέτη να επιλέξει την ηλικία από την οποία δεν χρειάζεται η συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του, η οποία στο σχέδιο τίθεται στα 15 έτη. Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας (HADPP)