• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ' | 20 Αυγούστου 2019, 16:58

    Με την διατύπωση αυτή, η συγκατάθεση ανάγεται σε ΜΟΝΑΔΙΚΗ νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων του ανηλίκου με την προϋπόθεση της τήρησης του ορίου ηλικίας. Δηλαδή με την διατύπωση αυτή, επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων για την προσφορά σε αυτούς υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας γίνεται μόνο αν αυτοί συγκατατεθούν (συν τα όρια ηλικίας). Όμως αυτό είναι εντελώς διαφορετικό και αντίθετο στον Κανονισμό, ο οποίος δεν αποκλείει την συνδρομή και των άλλων νομικών βάσεων. Απλώς επισημαίνει ότι ΟΤΑΝ χρησιμοποιείται η συγκατάθεση ως νομική βάση, τότε απαιτούνται και τα επιπρόσθετα κριτήρια της ηλικίας ή της συγκατάθεσης των ασκούντων την γονική μέριμνα (και όχι των "αντιπροσώπων" του ανηλίκου όπως εντελώς άστοχα έχει διατυπωθεί).