• Σχόλιο του χρήστη 'ανώνυμος' | 15 Οκτωβρίου 2019, 10:33

    Στο άρθρο 572 παρ. 1 περ. α υπάρχουν ακόμα οι λέξεις "τον επίτροπο του στρατοδικείου". Πρέπει να απαλειφθεί, όπως απαλείφθηκε από το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α, αφού και στο στρατοδικείο υπάρχει εισαγγελέας και όχι επίτροπος.