• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Κουτσαγγέλης' | 15 Οκτωβρίου 2019, 10:09

    Στο άρθρο 572 παρ. 1 περ. α πρέπει να απαλειφθούν οι λέξεις "ή τον επίτροπο του στρατοδικείου", όπως έγινε και με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α