• Σχόλιο του χρήστη 'EΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ' | 16 Φεβρουαρίου 2021, 13:43

    O περιορισμός της έκτασης του αναιρετικού ή του ακυρωτικού δικογράφου και του υπομνήματος είναι νομικά και δεοντολογικά απαράδεκτος για τέτοια σημαντικά δικόγραφα τα οποία πρέπει να έχουν ενδελεχή νομική ανάλυση και παράθεση των όλων των διατάξεων και των νομικών επιχειρημάτων για να στοιχειοθετηθούν. Επίσης, είναι αντίθετος με τον Κώδικα Δικηγόρων. Σε κάθε περίπτωση είναι αντισυνταγματικό (διότι αντίκειται στο σχετικό άρθρο για τη δικαστική προστασία) και απαράδεκτο να επιβάλει και χρηματική κύρωση στον δικηγόρο που θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του και να υπερασπιστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πελάτη του.