• Σχόλιο του χρήστη 'Δρακούλης Δρακουλόγκωνας' | 13 Μαρτίου 2011, 11:56

    Η διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη, ή καλύτερα, τυχόν εφαρμογή της θα οδηγήσει σε πραγματική αρνησιδικία. Εν προκειμένω δε, τους εμπνευστές του σχεδίου θα πρεπε να τους απασχολήσει κατ' αρχήν η συνεχής καταδίκη της Ελλάδας απ' το ΔΕΚ για καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης... Περισσότερο ορθολογικά, κι έχοντας υπόψη ότι: - τα επόμενα χρόνια δεν θα γίνει πρόσληψη επαρκούς αριθμού Ειρηνοδικών και Γραμματέων, - η υλικοτεχνική υποδομή των Ειρηνοδικείων είναι, επιεικώς, αστεία (μια "βολτίτσα" στα Ειρηνοδικεία, πχ, Νίκαιας, Σαλαμίνας, Καλλιθέας, κ.α. θα σας "πείσει" ...) - στα Ειρηνοδικεία ήδη "φορτώθηκαν" και οι ρυθμίσεις χρεών, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση των ήδη παράλογα πιεσμένων Ειρηνοδικών - το ποσό των 20.000 € δεν είναι "μικρό" όπως εκλαμβάνει η εισηγητική έκθεση, αλλά σήμερα για πολλούς Έλληνες αποτελεί το εισόδημα δύο ετών, - η ταχεία και ορθή απονομή δικαιοσύνης προϋποθέτει και εξειδίκευση (ευνόητη είναι η ανάγκη ύπαρξης σφαιρικής γνώσης του δικαίου απ' τον Δικαστή), με πλέον ηχηρό παράδειγμα το Ναυτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Πειραιώς απ' το οποίο πλέον εκδίδονται αποφάσεις με αρτιότητα ζηλευτή σε παγκόσμιο επίπεδο, Προτείνω: Την κατανομή των υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία και τα Μονομελή Πρωτοδικεία με συνδυασμό δύο (2) παραμέτρων: - Αρχικά, του είδους της υπόθεσης (κατά το πρώτυπο του αρθρ. 17§2 πχ) - Εν συνεχεία, της αξίας του αντικειμένου. Δηλαδή: - όλες οι μισθωτικές διαφορές να δικάζονται στα Ειρηνοδικεία. - όλες οι εργατικές διαφορές στα Ειρηνοδικεία, εκτός των διαφορών από ναυτική εργασία οι οποίες πάντα θα δικάζονται στα Μον. Πρωτοδικεία. - όλες οι διαφορές νομής στα Ειρηνοδικεία - όλες οι διαφορές εμπραγμάτου δικαίου στα Μον. Πρωτοδικεία - όλες οι διαφορές οικογενειακού δικαίου στα Μον. Πρωτοδικεία (καταργούμενης της αρμοδιότητας των Πολυμελών) - οι διαφορές από αυτοκίνητα όπως είναι σήμερα (12.000 Ειρηνοδικείο, απεριόριστο ποσό Μον. Πρωτοδικείο), ενώ στην αρμοδιότητα αυτών των δικαστηρίων πρέπει να περάσουν και τροχαία που σήμερα δικάζονται από Διοικητικά Δικαστήρια (! ...) Στις λοιπές διαφορές, ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης (δηλαδή εκδίκαση και έκδοση απόφασης) θα επιτευχθεί με την ΜΕΙΩΣΗ του ποσού αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων, το οποίο πρέπει να κειμένεται μεταξύ 6 - 8.000 €