Άρθρο 2

Το άρθρο 14 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται:

1. α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ.

2. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ.»

 • 21 Μαρτίου 2011, 21:29 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Ορθη η αύξηση των αρμοδιοτητων του Ειρηνοδικείου και του Μον.Πρωτοδικείου. Ίσως στις μισθώσεις να πρέπει να γίνει διαχωρισμός με βάση το αντικείμενο και όχι το μίσθωμα (λ.χ επαγγελματικές – μισθώσεις οικίας και λοιπές) . Τα Ειρηνοδικεία επιτελούν επιτυχώς την αποστολή τους, χρειάζονται όμως ενίσχυση στην υποδομή τους. Γι΄αυτό δεν είναι σκόπιμη η κατάργηση τους. Πρέπει να προχωρήσει η κατάργηση των αγόνων και η διάσπαση των μεγάλων (λ.χ Ειρηνοδικείου Αθηνών). Το χωροταξικό πάντως είναι σοβαρό πρόβλημα και για τα Πρωτοδικεία (λ.χ στην Αττική πρέπει άμεσα να ιδρυθεί τουλάχιστον ένα ακόμα Πρωτοδικείο, όσα μέτρα και να ληφθουν αποσυμφόρηση στο Πρωτ. Αθηνών με 5 εκατ. άτομα περιφέρεια δεν μπορεί να γίνει)

 • 17 Μαρτίου 2011, 23:24 | Άμεσα ενδιαφερόμενος

  Άραγε η αύξηση της κθ’ ύλημ αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου θα συνοδευθεί από αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών;

 • 17 Μαρτίου 2011, 14:42 | Ρόζα Καπετάνου

  Είναι γεγονός πως στο Πρωτοδικείο προσδιορίζονται συντομότεροι δικάσιμοι από το Ειρηνοδικείο. Πρέπει να προσληφθούν περισσότεροι Ειρηνοδίκες ή να εισάγονται περισσότερες υποθέσεις στα πινάκια. Ούτως ή άλλως ποσοστό ανώτερο του 50% των πρωτοείσακτων υποθέσεων αναβάλλονται.

 • 16 Μαρτίου 2011, 00:44 | Ευάγγελος Τσισλιάνης

  Μια βόλτα σε όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας θα πείσει τους πάντες ότι ήδη είναι υπερφορτωμένα. Δεν αντέχουν και άλλες αρμοδιότητες πόσο μάλλον την αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας στο ποσό των 20.000! Σκεφτείτε μάλιστα ότι όλα τα Ειρηνοδικεία της επαρχίας (για την οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς) λειτουργούν με δυο ή τρείς το πολύ υπάλληλους. Θεωρώ βέβαιο ότι με τον τρόπο αυτό το σύστημα θα κολλήσει εντελώς και για αυτό θα πρέπει να αυξηθούν οι αρμοδιότητες των ανώτερων δικαστηρίων.

 • 15 Μαρτίου 2011, 11:46 | Σιουρούνης Κώστας

  Η συνέχιση της ύπαρξης των Ειρηνοδικείων είναι αναχρονιστική και αποτελεί τροχοπέδη στον εκσυγρονισμό της απονομής της δικαιοσύνης.
  Όπως έχουν πολλοί επισημάνει ήδη τα περισσότερα και κεντρικώτερα Ειρηνοδικεία προσδιορίζουν δικασίμους για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του έτους. Στην συνέχεια δε ο προσδιορισμός δικασίμου εφέσεως κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο γίνεται μετά από 3 χρόνια!!!
  Αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως πραγματικά και δεν θα έπρεπε να διαφεύγουν από τους εισηγητές του νόμου.
  Επίσης η επισήμανση που κάνει και άλλος σχολιαστής, ότι οι Ειρηνοδίκες δεν φοιτούν στην Σχολή Δικαστών (θεσμός που αναβάθμισε το επίπεδο των Δικαστών)οδηγεί στην εκ του «πλαγίου» υποβάθμιση του επιπέδου απονομής της Δικαιοσύνης και δυστυχώς θυμίζει και άλλες εκ πλαγίου παραβιάσεις, όπως τους σταζιέρους, τους ειδικούς φρουρούςκ.λ.π μεθοδεύσεις με τις οποίες τορπιλίστικαν σοβαρές θεσμικές κατακτήσεις (Νόμος για εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων από τις πανελλήνιες, θεσμός ΑΣΕΠ κ.λ.π.
  Επομένως τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι ούτε κενοτόμα και δεν θα προσφέρουν καλύτερη και ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.
  Προτείνω:
  1)Κατάργηση των Ειρηνοδικείων.
  2)Ενσωμάτωση των Ειρηνοδικών στους Πρωτοδίκες
  3)Κατάργηση των πολυμελών συνθέσεων στον πρώτο βαθμό της ποινικής και πολιτικής Δικαιοσύνης.
  4)Τις υποθέσεις πάνω από το ποσό των 100.000,00 ευρώ να ορίζεται να τις δικάζει Δικαστής με τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία.
  5)Κάθε δικαστής να είναι υποχρεωμένος να εκδώσει την οριστική απόφαση της υπόθεσης που χρεώνεται και κάθε αναβολή από οποιοδήποτε λόγο να πηγαίνει στον ίδιο δικαστή. Έτσι θα μπορεί να μετριέται και αξιολογείται το έργο του κάθε δικαστή.
  6)Κάθε Δικαστής να έχει το δικό του γραφείο και το δικό του Γραμματέα.Είναι αδιανόητο οι δικαστές να μην έχουν γραφείο και προσωπικό γραμματέα. Η ύπαρξη γραφείου και γραμματέα θα λύσουν τα προβλήματα της πεικοινωνίας των δικηγόρων και των διαδίκων με το Δικαστήριο, της καθαρογραφής των αποφάσεων που εκδίδει κάθε δικαστής, της εκδίκασης των υποθέσεων μόλις είναι ώριμες και αφού ο Δικαστής έχει συζητήσει με τους διαδίκους, έχει επιλύσει τα νομικά, δικονομικά, γραφειοκρατικά ζητήματα που εμφιλοχωρούν στο θεσμό της Αστικής Δίκης.

 • 15 Μαρτίου 2011, 11:04 | Σιουρούνης Κώστας

  Η συνέχιση της ύπαρξης των Ειρηνοδικείων είναι αναχρονιστική και αποτελεί τροχοπέδη στον εκσυγρονισμό της απονομής της δικαιοσύνης.
  Όπως έχουν πολλοί επισημάνει ήδη τα περισσότερα και κεντρικώτερα Ειρηνοδικεία προσδιορίζουν δικασίμους για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του έτους. Στην συνέχεια δε ο προσδιορισμός δικασίμου εφέσεως κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο γίνεται μετά από 3 χρόνια!!!
  Αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως πραγματικά και δεν θα έπρεπε να διαφεύγουν από τους εισηγητές του νόμου.
  Επίσης η επισήμανση που κάνει και άλλος σχολιαστής, ότι οι Ειρηνοδίκες δεν φοιτούν στην Σχολή Δικαστών (θεσμός που αναβάθμισε το επίπεδο των Δικαστών)οδηγεί στην εκ του «πλαγίου» υποβάθμιση του επιπέδου απονομής της Δικαιοσύνης και δυστυχώς θυμίζει και άλλες εκ πλαγίου παραβιάσεις, όπως τους σταζιέρους, τους ειδικούς φρουρούςκ.λ.π μεθοδεύσεις με τις οποίες τορπιλίστικαν σοβαρές θεσμικές κατακτήσεις (Νόμος για εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων από τις πανελλήνιες, θεσμός ΑΣΕΠ κ.λ.π.
  Επομένως τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι ούτε κενοτόμα και θα προσφέρουν καλύτερη και ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.
  Προτείνω:
  1)Κατάργηση των Ειρηνοδικείων.
  2)Ενσωμάτωση των Ειρηνοδικών στους Πρωτοδίκες
  3)Κατάργηση των πολυμελών συνθέσεων στον πρώτο βαθμό της ποινικής και πολιτικής Δικαιοσύνης.
  4)Τις υποθέσεις πάνω από το ποσό των 100.000,00 ευρώ να ορίζεται να τις δικάζει Δικαστής με τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία.
  5)Κάθε δικαστής να είναι υποχρεωμένος να εκδώσει την οριστική απόφαση της υπόθεσης που χρεώνεται και κάθε αναβολή από οποιοδήποτε λόγο να πηγαίνει στον ίδιο δικαστή. Έτσι θα μπορεί να μετριέται και αξιολογείται το έργο του κάθε δικαστή.
  6)Κάθε Δικαστής να έχει το δικό του γραφείο και το δικό του Γραμματέα.Είναι αδιανόητο οι δικαστές να μην έχουν γραφείο και προσωπικό γραμματέα.

 • 14 Μαρτίου 2011, 23:32 | Αντώνης Μπιλίσης

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Η αύξηση της υλικής αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου στις 20.000 € είναι υπερβολική και δεν μπορούν να τη «σηκώσουν» τα Ειρηνοδικεία που είναι ήδη υπερφορτωμένα, λόγω του ότι έχουν αναλάβει, εκτός των άλλων, και τις ρυθμίσεις των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Το πράγμα είναι προφανές ότι θα γίνει αφόρητο για τους Ειρηνοδίκες και θα οδηγήσει όχι μόνο στο να προσδιορίζονται οι υποθέσεις πάρα πολύ μακριά, αλλά και στην κατάρρευση της όποιας ποιότητας, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του : α) ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, οι διαφορές με αντικείμενο μέχρι τα 20.000 € δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θ’ αποτελούν πλέον τον κύριο όγκο των υποθέσεων που θ’ απασχολούν τα πολιτικά Δικαστήριο και β) ότι για σημαντικής πλέον αξίας υποθέσεις οι Ειρηνοδίκες θα πρέπει να τα βγάζουν πέρα χωρίς καμιά βοήθεια, πάρα πολλές φορές, διότι αφού δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου στα Ειρηνοδικεία, οι διάδικοι θα προσέρχονται μόνοι τους. Συνεπώς αν πρέπει να γίνει αύξηση, αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα 15.000 €. Αν υπάρξει επιμονή για τις 20.000 € τότε θα πρέπει η παράσταση Δικηγόρου να είναι υποχρεωτική για τις δίκες με αντικείμενο πάνω από 12.000 €.

 • 14 Μαρτίου 2011, 20:24 | Βασιλική Τσουκαλά

  Συμφωνώ με την αύξηση της λόγω ποσού αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων, δεδομένου ότι αφενός μεν με το νέο διαγωνισμό θα καλυφθούν αρκετές θέσεις Ειρηνοδικών, αφετέρου δε το αντικείμενο των Πρωτοδικείων είναι ήδη ως εκ της φύσης του αρκετά διευρυμένο με την κρίση και εκδίκαση τόσο των πολιτικών, όσο και των ποινικών υποθέσεων.

 • 14 Μαρτίου 2011, 09:37 | Κώστας Γ.Μαμέλης

  Ενισχύω την επιχειρηματολογία όλων όσων-ορθά-τονίζουν την υπερφόρτωση των Ειρηνοδικείων,που θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε δικασίμους του 2015.
  Μια βόλτα στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης θα σας πείσει.

 • 13 Μαρτίου 2011, 23:07 | nomikarios

  Ήδη διεξάγεται διαγωνισμός για μεγάλο αριθμό ειρηνοδικών. Αντίθετα οι οργανικές θέσεις των πρωτοδικών καλύπτονται δυσκολότερα και προϋποθέτει και 18μηνη φοίτηση στην ΕΣΔι. Το ζήτημα είναι ότι όταν ένας δικηγόρος δεν θέλει να δικασθεί η υπόθεσή του από Ειρηνοδικείο (π.χ. του Λαυρίου, μακριά είναι που να πας τώρα) καταστρατηγεί τις διατάξεις (έμμεσα και του Συντάγματος για τον φυσικό δικαστή) προσθέτοντας ένα κονδύλιο ηθικής βλάβης 20.000 € (ο πελάτης πληρώνει τα έξοδα και δικάζω και στο κέντρο που είναι όλα κοντά) ακόμα και όταν αφορά συμβατική παράβαση (απορρίπτεται μεν το κονδύλιο ως μη νόμιμο, αλλά έχει προλάβει να κάνει την δουλίτσα του, ήτοι να θεμελιώσει την αρμοδιότητα). Για τον λόγο αυτό προτείνω, όταν ενώνονται περισσότερα αιτήματα (αντικειμενική σώρευση αγωγών) για την εξεύρεση της αρμοδιότητας να μην λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Άλλο το ζήτημα αν αυτά συνιστούν το μοναδικό αντικείμενο της δίκης

 • 13 Μαρτίου 2011, 22:14 | ΝΙΚΟΣ ΚΡ.

  ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΚΑΘ’ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩ.
  ΑΛΛΑ ΠΟΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ?ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ?ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΟΙ(ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ)ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ?ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ)ΣΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΝΩ ΘΑ ΕΡΗΜΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ?ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΙΚΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΙΑ- ΒΟΥΛΙΑΞΑΝΕ-

 • 13 Μαρτίου 2011, 21:37 | Βασίλης Δ. Πομόνης

  Αναμφισβήτητα το θέμα της αρνησιδικίας, στην οποία δυστυχώς έχουμε από ετών φθάσει, μπορεί να λυθεί μόνο με την πρόσληψη δικαστών. Επίσης θεωρώ αυτονόητο το ότι από την κατώτερη βαθμίδα απονομής δικαιοσύνης θα πρέπει να αρχίσει η μείωση των εκκρεμών υποθέσεων. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, π.χ. 50.000 και αντίστοιχα 1.000 ευρώ για τις μισθωτικές διαφορές των δε μονομελών πρωτοδικείων να φθάσει μέχρι τις 150.000 ευρώ.

 • 13 Μαρτίου 2011, 12:57 | Δημήτριος Μωρίδης

  Τα Ειρηνοδικεία της χώρας, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τις εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες σημειώνουν μεγάλες καθυστερήσεις σε σημείο που δίνεται η εντύπωση αρνησιδικίας. Η αύξηση του ποσού από τις 12.000 στις 20.000 αυτομάτως θα σημάνει και την υποβάθμιση της απονομής της δικαιοσύνης από κατώτερα μόνο δικαστήρια και από Ειρηνοδίκες που δεν φέρουν καμία κατάρτιση, όπως οι Πρωτοδίκες. Προτείνεται, λοιπόν, οι Ειρηνοδίκες να φοιτούν κι αυτοί σε σχολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ή Σχολή Δικαστών) για διάστημα 2 ετών.

 • 13 Μαρτίου 2011, 11:56 | Δρακούλης Δρακουλόγκωνας

  Η διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη, ή καλύτερα, τυχόν εφαρμογή της θα οδηγήσει σε πραγματική αρνησιδικία. Εν προκειμένω δε, τους εμπνευστές του σχεδίου θα πρεπε να τους απασχολήσει κατ’ αρχήν η συνεχής καταδίκη της Ελλάδας απ’ το ΔΕΚ για καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης…

  Περισσότερο ορθολογικά, κι έχοντας υπόψη ότι:
  – τα επόμενα χρόνια δεν θα γίνει πρόσληψη επαρκούς αριθμού Ειρηνοδικών και Γραμματέων,
  – η υλικοτεχνική υποδομή των Ειρηνοδικείων είναι, επιεικώς, αστεία (μια «βολτίτσα» στα Ειρηνοδικεία, πχ, Νίκαιας, Σαλαμίνας, Καλλιθέας, κ.α. θα σας «πείσει» …)
  – στα Ειρηνοδικεία ήδη «φορτώθηκαν» και οι ρυθμίσεις χρεών, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση των ήδη παράλογα πιεσμένων Ειρηνοδικών
  – το ποσό των 20.000 € δεν είναι «μικρό» όπως εκλαμβάνει η εισηγητική έκθεση, αλλά σήμερα για πολλούς Έλληνες αποτελεί το εισόδημα δύο ετών,
  – η ταχεία και ορθή απονομή δικαιοσύνης προϋποθέτει και εξειδίκευση (ευνόητη είναι η ανάγκη ύπαρξης σφαιρικής γνώσης του δικαίου απ’ τον Δικαστή), με πλέον ηχηρό παράδειγμα το Ναυτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Πειραιώς απ’ το οποίο πλέον εκδίδονται αποφάσεις με αρτιότητα ζηλευτή σε παγκόσμιο επίπεδο,
  Προτείνω:
  Την κατανομή των υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία και τα Μονομελή Πρωτοδικεία με συνδυασμό δύο (2) παραμέτρων:
  – Αρχικά, του είδους της υπόθεσης (κατά το πρώτυπο του αρθρ. 17§2 πχ)
  – Εν συνεχεία, της αξίας του αντικειμένου.
  Δηλαδή:
  – όλες οι μισθωτικές διαφορές να δικάζονται στα Ειρηνοδικεία.
  – όλες οι εργατικές διαφορές στα Ειρηνοδικεία, εκτός των διαφορών από ναυτική εργασία οι οποίες πάντα θα δικάζονται στα Μον. Πρωτοδικεία.
  – όλες οι διαφορές νομής στα Ειρηνοδικεία
  – όλες οι διαφορές εμπραγμάτου δικαίου στα Μον. Πρωτοδικεία
  – όλες οι διαφορές οικογενειακού δικαίου στα Μον. Πρωτοδικεία (καταργούμενης της αρμοδιότητας των Πολυμελών)
  – οι διαφορές από αυτοκίνητα όπως είναι σήμερα (12.000 Ειρηνοδικείο, απεριόριστο ποσό Μον. Πρωτοδικείο), ενώ στην αρμοδιότητα αυτών των δικαστηρίων πρέπει να περάσουν και τροχαία που σήμερα δικάζονται από Διοικητικά Δικαστήρια (! …)
  Στις λοιπές διαφορές, ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης (δηλαδή εκδίκαση και έκδοση απόφασης) θα επιτευχθεί με την ΜΕΙΩΣΗ του ποσού αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων, το οποίο πρέπει να κειμένεται μεταξύ 6 – 8.000 €

 • 12 Μαρτίου 2011, 02:50 | Νεκταρία Χηνοπούλου

  Σε ορθή κατεύθυνση όσον αφορά στην αύξηση της αρμοδιότητας των Μονομελών Πρωτοδικείων, αλλά τα πινάκια των Ειρηνοδικείων είναι ήδη υπερφορτωμένα. Για παράδειγμα το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου δίνει δικασίμους αυτή τη στιγμή για το 2015!΄
  Δεν μπορεί να αυξηθεί κι άλλο η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, χωρίς άμεση πρόσληψη μεγάλου αριθμού Ειρηνοδικών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πολυετή δικαστηριακή εμπειρία προκειμένου να μπορούν, χωρίς φοίτηση σε σχολή αντίστοιχη της σχολής Δικαστών, να ανέβουν στην έδρα και να δικάσουν.