• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Μωρίδης' | 13 Μαρτίου 2011, 12:57

    Τα Ειρηνοδικεία της χώρας, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τις εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες σημειώνουν μεγάλες καθυστερήσεις σε σημείο που δίνεται η εντύπωση αρνησιδικίας. Η αύξηση του ποσού από τις 12.000 στις 20.000 αυτομάτως θα σημάνει και την υποβάθμιση της απονομής της δικαιοσύνης από κατώτερα μόνο δικαστήρια και από Ειρηνοδίκες που δεν φέρουν καμία κατάρτιση, όπως οι Πρωτοδίκες. Προτείνεται, λοιπόν, οι Ειρηνοδίκες να φοιτούν κι αυτοί σε σχολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ή Σχολή Δικαστών) για διάστημα 2 ετών.