• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Δ. Πομόνης' | 13 Μαρτίου 2011, 21:37

    Αναμφισβήτητα το θέμα της αρνησιδικίας, στην οποία δυστυχώς έχουμε από ετών φθάσει, μπορεί να λυθεί μόνο με την πρόσληψη δικαστών. Επίσης θεωρώ αυτονόητο το ότι από την κατώτερη βαθμίδα απονομής δικαιοσύνης θα πρέπει να αρχίσει η μείωση των εκκρεμών υποθέσεων. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η καθ' ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, π.χ. 50.000 και αντίστοιχα 1.000 ευρώ για τις μισθωτικές διαφορές των δε μονομελών πρωτοδικείων να φθάσει μέχρι τις 150.000 ευρώ.