• Σχόλιο του χρήστη 'nomikarios' | 13 Μαρτίου 2011, 23:07

    Ήδη διεξάγεται διαγωνισμός για μεγάλο αριθμό ειρηνοδικών. Αντίθετα οι οργανικές θέσεις των πρωτοδικών καλύπτονται δυσκολότερα και προϋποθέτει και 18μηνη φοίτηση στην ΕΣΔι. Το ζήτημα είναι ότι όταν ένας δικηγόρος δεν θέλει να δικασθεί η υπόθεσή του από Ειρηνοδικείο (π.χ. του Λαυρίου, μακριά είναι που να πας τώρα) καταστρατηγεί τις διατάξεις (έμμεσα και του Συντάγματος για τον φυσικό δικαστή) προσθέτοντας ένα κονδύλιο ηθικής βλάβης 20.000 € (ο πελάτης πληρώνει τα έξοδα και δικάζω και στο κέντρο που είναι όλα κοντά) ακόμα και όταν αφορά συμβατική παράβαση (απορρίπτεται μεν το κονδύλιο ως μη νόμιμο, αλλά έχει προλάβει να κάνει την δουλίτσα του, ήτοι να θεμελιώσει την αρμοδιότητα). Για τον λόγο αυτό προτείνω, όταν ενώνονται περισσότερα αιτήματα (αντικειμενική σώρευση αγωγών) για την εξεύρεση της αρμοδιότητας να μην λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Άλλο το ζήτημα αν αυτά συνιστούν το μοναδικό αντικείμενο της δίκης