• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Δημητρίου' | 14 Μαρτίου 2011, 16:38

    Ο κ. Β. Σωτηρόπουλος έχει ενδιαφέρους προτάσεις και σε μερικά θέματα συμπληρώνω-σημειώνω τα εξής: 1. Επιτόπου έκδοση απόφασης αμέσως μετά τη συζήτηση της υπόθεσης (επί της έδρας) Γνωρίζω την δυσκολία και το γεγονός ότι είναι λίγο ξένο με το δικό μας σύστημα, αλλά και αν ακόμα δεν είναι δυνατό η επιτόπου έκδοση, μπορεί λ.χ. να υιοθετηθεί κάτι από άλλα συστήματα , όπως : Με το πέρας της συζήτησης στο ακροατήριο , να ανακοινώνεται από τον πρόεδρο του Δικαστηρίου ότι την ..... ημέρα και .... ώρα θα ανακοινωθεί η απόφαση του Δικαστηρίου (και έτσι να υπάρχει πραγματική δημοσιότητα στην απόφαση. Σε κάποιες δε περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων θα μπορούσε να προβλέπεται και άμεσα ή την επόμενη ημέρα (όπως λ.χ. ανακοπές του α954ΚΠολΔ). 2. Πιλοτικές δίκες Αυτό κατά τη γνώμη μου ενέχει κινδύνους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δικών, λχ εργατικές διαφορές , μπορεί να προβλεφθεί. 3. Υποβολή σχεδίου απόφασης Διαφωνώ, γιατί ο δικηγόρος δεν είναι Δικαστής. Μπορεί όμως να προβλεφθεί ένας τύπος ως πλαίσιο στις προτάσεις , που να βοηθά και την έκδοση αποφάσεως . 4. Παράσταση με δήλωση Μακάρι για όλους να γίνει υποχρεωτική η παράσταση δια δηλώσεως , όπου δεν προβλέπεται εμμάρτυρη απόδειξη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται και εκεί ακόμα μπορεί κάλλιστα να δοθεί η δυνατότητα αν κάποιος διάδικος το επιθυμεί να παρίσταται με δήλωση. Τα ακροατήρια δεν είναι θέατρο και ιδίως στην πολιτική δίκη!