• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Δημητρίου' | 14 Μαρτίου 2011, 16:51

    Πρέπει κατά τη γνώμη μου να προβλεφθεί και η δυνατότητα ματαίωσης στο Δικαστήριο που εισήχθη μια αγωγή , αν δεν έχει εισαχθεί για συζήτηση για πρώτη φορά (υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου) με δυνατότητα κλήσης στο Ειρηνοδικείο για συζήτηση . Η διαδικασία γι' αυτό να προβλεφθεί ότι θα έχει πλήρη ατέλεια. Οι δε επιδόσεις της κλήσης (αν έχει επιδοθεί ήδη η αγωγή) στις περιπτώσεις αυτές να προβλέπεται ότι γίνεται μέσω του Δικαστηρίου με δικαστικό επιμελητή - υπάλληλο του Δικαστηρίου ή με κάποιο άλλο κρατικό όργανο , όπως λ.χ. αστυνομία και ατελώς για τον διάδικο.