• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Τσουκαλά' | 14 Μαρτίου 2011, 20:24

    Συμφωνώ με την αύξηση της λόγω ποσού αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων, δεδομένου ότι αφενός μεν με το νέο διαγωνισμό θα καλυφθούν αρκετές θέσεις Ειρηνοδικών, αφετέρου δε το αντικείμενο των Πρωτοδικείων είναι ήδη ως εκ της φύσης του αρκετά διευρυμένο με την κρίση και εκδίκαση τόσο των πολιτικών, όσο και των ποινικών υποθέσεων.