• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Μπιλίσης' | 14 Μαρτίου 2011, 23:32

    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η αύξηση της υλικής αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου στις 20.000 € είναι υπερβολική και δεν μπορούν να τη "σηκώσουν" τα Ειρηνοδικεία που είναι ήδη υπερφορτωμένα, λόγω του ότι έχουν αναλάβει, εκτός των άλλων, και τις ρυθμίσεις των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Το πράγμα είναι προφανές ότι θα γίνει αφόρητο για τους Ειρηνοδίκες και θα οδηγήσει όχι μόνο στο να προσδιορίζονται οι υποθέσεις πάρα πολύ μακριά, αλλά και στην κατάρρευση της όποιας ποιότητας, αν λάβει κανείς υπ' όψιν του : α) ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, οι διαφορές με αντικείμενο μέχρι τα 20.000 € δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θ' αποτελούν πλέον τον κύριο όγκο των υποθέσεων που θ' απασχολούν τα πολιτικά Δικαστήριο και β) ότι για σημαντικής πλέον αξίας υποθέσεις οι Ειρηνοδίκες θα πρέπει να τα βγάζουν πέρα χωρίς καμιά βοήθεια, πάρα πολλές φορές, διότι αφού δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου στα Ειρηνοδικεία, οι διάδικοι θα προσέρχονται μόνοι τους. Συνεπώς αν πρέπει να γίνει αύξηση, αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα 15.000 €. Αν υπάρξει επιμονή για τις 20.000 € τότε θα πρέπει η παράσταση Δικηγόρου να είναι υποχρεωτική για τις δίκες με αντικείμενο πάνω από 12.000 €.