• Σχόλιο του χρήστη 'Άμεσα ενδιαφερόμενος' | 17 Μαρτίου 2011, 23:53

    Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη έχει ήδη θεσπισθεί με το άρθρο 42 ν. 3659/2008. Έκτοτε, αναμένεται η έκδοση σχετικού Π.Δ... Πάντως, η Σλοβακία έχει ήδη καταδικασθεί από το ΕΔΑΔ, διότι, ενώ είχε θεσπίσει την ηλεκτρονική δικαιοσύνη νομοθετικά, δεν την είχε εφαρμόσει στην πράξη (Case of Lawyer Partners AS κατά Σλοβακίας, απόφαση 16-6-2009, προσφυγή αριθμ. 54252/07)!