• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ' | 20 Μαρτίου 2011, 22:29

    πως θα υπογράφεται από τον δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν αν είναι σε ηλεκτρονική μορφη - ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΩ - η παράγραφος 2 ειναι ασαφής.-