• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Δημητρίου' | 21 Μαρτίου 2011, 20:21

    Πρέπει να υπάρξει και μια τροπολογία απαραίτητη για τις μεταλλικές δραχμές. Η τελευταία προσαρμογή ήταν με βάση τις δραχμές και ως γνωστό ισχύει έως σήμερα και είναι 1 μεταλλική δραχμή ίσον με 140 δραχμές και ανάλογα μετατρέπουμε σε Ευρώ ήτοι 140 / 340,75 και 1 μεταλλική δραχμή ισούται με 0,41 € . Πρέπει λοιπόν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει κάτι σχετικό. Λ.χ. Έως πλήρους εξαλείψεώς της από την χρήση στην εφαρμογή της εν γένει νομοθεσίας, η μεταλλική δραχμή ισούται με δύο (2) Ευρώ. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης και μετά σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται η σχέση μεταξύ μεταλλικής δραχμής και ευρώ.