• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ' | 21 Μαρτίου 2011, 21:29

    Ορθη η αύξηση των αρμοδιοτητων του Ειρηνοδικείου και του Μον.Πρωτοδικείου. Ίσως στις μισθώσεις να πρέπει να γίνει διαχωρισμός με βάση το αντικείμενο και όχι το μίσθωμα (λ.χ επαγγελματικές - μισθώσεις οικίας και λοιπές) . Τα Ειρηνοδικεία επιτελούν επιτυχώς την αποστολή τους, χρειάζονται όμως ενίσχυση στην υποδομή τους. Γι΄αυτό δεν είναι σκόπιμη η κατάργηση τους. Πρέπει να προχωρήσει η κατάργηση των αγόνων και η διάσπαση των μεγάλων (λ.χ Ειρηνοδικείου Αθηνών). Το χωροταξικό πάντως είναι σοβαρό πρόβλημα και για τα Πρωτοδικεία (λ.χ στην Αττική πρέπει άμεσα να ιδρυθεί τουλάχιστον ένα ακόμα Πρωτοδικείο, όσα μέτρα και να ληφθουν αποσυμφόρηση στο Πρωτ. Αθηνών με 5 εκατ. άτομα περιφέρεια δεν μπορεί να γίνει)