• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστίνα' | 18 Απριλίου 2024, 19:45

    Οι εκπαιδευόμενοι της Α' και Β' σειράς, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο νόμο. Η εκ των υστέρων μεταβολή διατάξεων του νόμου αυτού και η Αναδρομικότητα που αυτός εισάγει ως προς την επιστροφή των καταβληθέντα αποδοχών, θίγει το συνταγματικώς προστατευόμενο αγαθό της περιουσίας τους και προσβάλλει το δικαίωμά τους στην εργασία και κατ επέκταση το δικαίωμα στην προστασία της οικογένειας. Επιπλέον, παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου η οποία συσχετίζεται με την αρχή της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης, την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και την αρχή της νομιμότητας. Τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται απο το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι από τον κρατικό προυπολογισμο όπως ισχυει με τις άλλες μαθητίες του δημοσίου. Πού θα επιστραφουν αυτά τα χρήματα από την στιγμή που έχουν ολοκληρώσει το προγραμμα συμμορφούμενοι με τους όρους του; Συνεπώς πρόκειται για μια καθαρά τιμωρητική διάταξη η οποία αποσκοπεί μόνον στον εκφοβισμό των εκπαιδευμένων και στην προσπάθεια ομηρίας αυτών. Μην ξεχνάτε, άλλωστε, πως επί 3μήνου οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε δικαστικές υπηρεσίες προσφέροντας υψηλού επιπέδου εργασία ! Έτερο θέμα είναι ο υπολογισμός του 6μηνου εκπαίδευσης στην δοκιμή υπηρεσία καθώς μέχρι πρότινος ίσχυε η 10ήμερη εκπαιδευση η οποία και υπολογιζόταν! Τώρα που υφίσταται κατά πολύ ανώτερου επιπέδου εκπαίδευση, είναι αδιανόητο να μην υπολογίζεται. Τέλος, ο νόμος αναφέρει πως οι συνέπειες διορισμού ανάγονται από την ημερομηνία ορκωμοσίας. Αυτό νομικά θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλο το εύρος των συνεπειών, ήτοι βαθμολογικές και οικονομικές. Άρα, πρεπει να θεσμοθετηθεί η καταβολή μισθού για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο από υπαιτιότητα του υπουργείου δεν ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις όσων ολοκλήρωσαν επιτυχώς την 6μηνη εκπαίδευση.