Άρθρο 6 Αναδιάρθρωση πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού και καθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους

1. Οι έδρες και οι περιφέρειες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού ορίζονται ως εξής:

α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (πρώην Νομός Αιτωλοακαρνανίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Αγρίνιο. Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου) εμπίπτουν ο Δήμος Αμφιλοχίας, πλην της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου, ο Δήμος Θέρμου, οι Δημοτικές Ενότητες Αγρινίου, Θεστιέων, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων και Στράτου του Δήμου Αγρινίου και η Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας. Τα Ειρηνοδικεία Μεσολογγίου, Αγρινίου, Βάλτου και Ναυπάκτου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ορίζεται το Μεσολόγγι, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και οι Δημοτικές Ενότητες Μακρυνείας, Αγγελοκάστρου και Αρακύνθου του Δήμου Αγρινίου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ορίζεται η Ναύπακτος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ναυπακτίας. Οι οργανικές θέσεις Δικαστών και Εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι έξι (26), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ανέρχονται σε ενενήντα τέσσερις (94).

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (πρώην Νομός Αργολίδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ναυπλίου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Ναύπλιο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ναυπλίου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Τα Ειρηνοδικεία Ναυπλίου, Άργους και Μάσσητος (Κρανίδι) καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ναυπλίου ορίζεται το Άργος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Άργους- Μυκηνών. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαέξι (16), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου ανέρχονται σε πενήντα (50).

γ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (πρώην Νομός Αρκαδίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Τριπόλεως, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Τρίπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Τριπόλεως εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Τα Ειρηνοδικεία Τριπόλεως, Μεγαλόπολης, Δημητσάνας (Ψωφίδος) και Άστρους καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Τρίπολης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δέκα (10), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Τριπόλεως ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39).

δ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (πρώην Νομός Άρτας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Άρτας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Άρτα. Στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Άρτας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, καθώς και οι Δημοτικές Ενότητες Φιλιππιάδας και Ανωγείου του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και η Δημοτική Ενότητα Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Το Ειρηνοδικείο Άρτας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Άρτας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Άρτας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Άρτας ανέρχονται σε τριάντα τρεις (33).

ε) Στην Περιφέρεια Αττικής, διατηρούνται τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς, ως κεντρικές έδρες, καθώς και οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Πειραιώς. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών ιδρύεται ποινικό τμήμα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης και Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και ο Δήμος Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πειραιώς εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς, Δυτικής Αττικής πλην Δήμου Φυλής, Νήσων Αττικής και Νοτίου Τομέα Αθηνών, καθώς και οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Αιγίνης, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλαυρίας (Πόρος), Καλλιθέας, Κρωπίας, Κυθήρων, Λαυρίου, Νέας Ιωνίας, Νικαίας, Ιλίου, Μαραθώνος, Μεγάρων, Περιστερίου, Σαλαμίνας, Σπετσών και Χαλανδρίου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων στα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Κρωπίας, Λαυρίου, Νέας Ιωνίας, Ιλίου, Μαραθώνος, Περιστερίου και Χαλανδρίου μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων στα Ειρηνοδικεία Πειραιώς, Αιγίνης, Ελευσίνας, Καλαυρίας (Πόρος), Καλλιθέας, Κυθήρων, Νικαίας, Μεγάρων, Σαλαμίνας και Σπετσών μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζονται το Μαρούσι, το Κορωπί και το Περιστέρι, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν: α) στην Περιφερειακή Έδρα Αμαρουσίου, οι Δήμοι Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης και Χαλανδρίου β) στην Περιφερειακή Έδρα Κορωπίου, οι Δήμοι Κρωπίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, γ) στην Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου, οι Δήμοι Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: εκατόν πενήντα μία (151), β) Πρωτοδίκες: πεντακόσιες εξήντα τρεις (563), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: τριάντα επτά (37), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: πενήντα εννέα (59), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: εβδομήντα εννέα (79), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δεκατρείς (13). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών ανέρχονται σε χίλιες διακόσιες (1200).
Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζονται η Καλλιθέα και τα Μέγαρα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν: α) στην περιφερειακή έδρα Καλλιθέας, οι Δήμοι Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, και β) στην περιφερειακή έδρα Μεγάρων, οι Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων και Μάνδρας- Ειδυλλίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δεκαεννέα (19), β) Πρωτοδίκες: εκατόν είκοσι πέντε (125), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δώδεκα (12), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: οκτώ (8), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δεκατέσσερις (14), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ανέρχονται σε τριακόσιες δεκατέσσερις (314).

στ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (πρώην Νομός Αχαΐας) ορίζονται Πρωτοδικείο Αχαΐας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αχαΐας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Τα Ειρηνοδικεία Πατρών, Δύμης, Αιγιαλείας, Ακράτας και Καλαβρύτων καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Αχαΐας. Ως παράλληλες έδρες του Πρωτοδικείου Αχαΐας ορίζονται: α) το Αίγιο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αιγιαλείας και β) τα Καλάβρυτα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο Δήμος Καλαβρύτων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αχαΐας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: οκτώ (8), β) Πρωτοδίκες: εξήντα μία (61), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: τρεις (3), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: οκτώ (8). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αχαΐας ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα (170).

ζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (πρώην Νομός Βοιωτίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Βοιωτίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βοιωτίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Τα Ειρηνοδικεία Λιβαδειάς και Θηβών καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βοιωτίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζεται η Θήβα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τέσσερις (24), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ανέρχονται σε εξήντα τέσσερις (64).

η) Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (πρώην Νομός Γρεβενών) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Γρεβενών, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Γρεβενά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Γρεβενών εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Το Ειρηνοδικείο Γρεβενών καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Γρεβενών. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Γρεβενών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: πέντε (5), γ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μηδέν (0). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Γρεβενών ανέρχονται σε δεκαεννέα (19).

θ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (πρώην Νομός Δράμας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Δράμας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Δράμα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Δράμας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Το Ειρηνοδικείο Δράμας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Δράμας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Δράμας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Δράμας ανέρχονται σε τριάντα επτά (37).

ι) Στις Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου (πρώην Νομός Δωδεκανήσου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κω, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κω. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κω εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω και Καλύμνου. Τα Ειρηνοδικεία Κω, Καλύμνου και Λέρου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κω. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Κω ορίζονται: α) η Κάλυμνος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Καλυμνίων και Αστυπάλαιας και β) η Λέρος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Λέρου, Λειψών, Αγαθονησίου και Πάτμου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κω ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κω ανέρχονται σε είκοσι οκτώ (28).

ια) Στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Καρπάθου (πρώην Νομός Δωδεκανήσου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ρόδου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Ρόδο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρόδου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου και Καρπάθου. Τα Ειρηνοδικεία Ρόδου και Καρπάθου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ρόδου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ρόδου ορίζεται η Κάρπαθος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Καρπάθου και Κάσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ρόδου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τέσσερις (4), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ρόδου ανέρχονται σε πενήντα δύο (52).

ιβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (πρώην Νομός Έβρου):
α) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης εμπίπτουν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και οι Δημοτικές Ενότητες Σουφλίου και Τυχερού του Δήμου Σουφλίου. Το Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ανέρχονται σε τριάντα (30),
β) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ορεστιάδα. Στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας εμπίπτει ο Δήμος Ορεστιάδας. Τα Ειρηνοδικεία Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ορίζεται το Διδυμότειχο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν ο Δήμος Διδυμοτείχου και η Δημοτική Ενότητα Ορφέα του Δήμου Σουφλίου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ανέρχονται σε είκοσι τρεις (23).

ιγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην Νομός Εύβοιας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Χαλκίδα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χαλκίδας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Τα Ειρηνοδικεία Χαλκίδας, Κύμης, Ταμινέων, Ιστιαίας και Καρύστου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ορίζονται: α) η Ιστιαία, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού και ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης–Αγίας Άννας, β) η Κάρυστος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Καρύστου και γ) η Κύμη, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν η Δημοτική Ενότητα Κύμης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και ο Δήμος Σκύρου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι οκτώ (28), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ανέρχονται σε ογδόντα (80).

ιδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (πρώην Νομός Ευρυτανίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Καρπενήσι. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Το Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: τέσσερις (4), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μηδέν (0). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ανέρχονται σε δεκαπέντε (15).

ιε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (πρώην Νομός Ζακύνθου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ζακύνθου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Ζάκυνθο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ζακύνθου εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Το Ειρηνοδικείο Ζακύνθου καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ζακύνθου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ζακύνθου ανέρχονται σε είκοσι δύο (22).

ιστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (πρώην Νομός Ηλείας) ορίζονται Πρωτοδικείο Ηλείας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ηλείας εμπίπτουν οι Δήμοι Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας-Κρεσταίνων, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Τα Ειρηνοδικεία Πύργου, Αμαλιάδας, Αρήνης (Ζαχάρω), Ολυμπίων (Πελόπιο), Μυρτουντίων και Γαστούνης καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ηλείας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζεται η Αμαλιάδα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ήλιδας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τρεις (23), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ηλείας ανέρχονται σε ενενήντα πέντε (95).

ιζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (πρώην Νομός Ημαθίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Βέροιας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Βέροια. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βέροιας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Τα Ειρηνοδικεία Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βέροιας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Βέροιας ορίζεται η Νάουσα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βέροιας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαοκτώ (18), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βέροιας ανέρχονται σε σαράντα επτά (47).

ιη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (πρώην Νομός Ηρακλείου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Ηράκλειο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ηρακλείου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τα Ειρηνοδικεία Ηρακλείου, Πύργου, Καστελλίου-Πεδιάδος και Μοιρών καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ορίζονται οι Μοίρες, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Φαιστού και Γόρτυνας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: έξι (6), β) Πρωτοδίκες: σαράντα μία (41), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6), στ) Εισαγγελικός Πάρεδρος: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ανέρχονται σε εκατόν δέκα επτά (117).

ιθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (πρώην Νομός Θεσπρωτίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ηγουμενίτσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Το Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: οκτώ (8), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ανέρχονται σε είκοσι μία (21).

κ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (πρώην Νομός Θεσσαλονίκης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εμπίπτουν οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Πυλαίας-Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Χαλκιδόνος και Ωραιοκάστρου. Τα Ειρηνοδικεία Θεσσαλονίκης, Βασιλικών, Κουφαλίων και Λαγκαδά καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ορίζεται ο Λαγκαδάς, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Λαγκαδά και Βόλβης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τριάντα (30), β) Πρωτοδίκες: εκατόν ογδόντα τρεις (183), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δώδεκα (12), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: έντεκα (11), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: είκοσι δύο (22), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: πέντε (5). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε τετρακόσιες είκοσι έξι (426).

κα) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (πρώην Νομός Ιωαννίνων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Ιωάννινα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Τα Ειρηνοδικεία Ιωαννίνων και Κόνιτσας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ορίζεται η Κόνιτσα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ανέρχονται σε πενήντα τρεις (53).

κβ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου (πρώην Νομός Καβάλας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καβάλας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καβάλα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου. Τα Ειρηνοδικεία Καβάλας, Παγγαίου και Θάσου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Καβάλας. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Καβάλας ορίζονται: α) το Παγγαίο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Παγγαίου και β) η Θάσος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καβάλας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καβάλας ανέρχονται σε πενήντα πέντε (55).

κγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (πρώην Νομός Καρδίτσας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καρδίτσας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καρδίτσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καρδίτσας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39).

κδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (πρώην Νομός Καστοριάς) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καστοριάς, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καστοριά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καστοριάς εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Το Ειρηνοδικείο Καστοριάς καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Καστοριάς. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καστοριάς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καστοριάς ανέρχονται σε είκοσι δύο (22).

κε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (πρώην Νομός Κέρκυρας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κέρκυρα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κέρκυρας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαοκτώ (18), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας ανέρχονται σε σαράντα τρεις (43).

κστ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης (πρώην Νομός Κεφαλληνίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Αργοστόλι. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Τα Ειρηνοδικεία Αργοστολίου και Σαμαίων καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ορίζεται η Σάμη, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Σάμης και Ιθάκης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ανέρχονται σε είκοσι μία (21).

κζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (πρώην Νομός Κιλκίς) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κιλκίς, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Κιλκίς. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κιλκίς εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Τα Ειρηνοδικεία Κιλκίς και Πολυκάστρου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κιλκίς. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κιλκίς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κιλκίς ανέρχονται σε τριάντα (30).

κη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (πρώην Νομός Κοζάνης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κοζάνης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κοζάνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κοζάνης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τα Ειρηνοδικεία Κοζάνης και Εορδαίας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κοζάνης. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Κοζάνης ορίζεται η Πτολεμαΐδα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κοζάνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαέξι (16), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κοζάνης ανέρχονται σε σαράντα έξι (46).

κθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (πρώην Νομός Κορινθίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κορίνθου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κόρινθο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κορίνθου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Τα Ειρηνοδικεία Κορίνθου, Νεμέας, Σικυώνος και Ξυλοκάστρου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κορίνθου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίζονται: α) η Νεμέα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Νεμέας και β) η Σικυώνα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι εννέα (29), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κορίνθου ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75).

λ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Κέας – Κύθνου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου (πρώην Νομός Κυκλάδων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Σύρου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Σύρο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σύρου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Κέας-Κύθνου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου. Τα Ειρηνοδικεία Σύρου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Σύρου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Σύρου ορίζονται: α) η Άνδρος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Άνδρου, β) η Μήλος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου και Σίφνου, γ) η Μύκονος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Μυκόνου, δ) η Πάρος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου και ε) η Τήνος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Τήνου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Σύρου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Σύρου ανέρχονται σε τριάντα επτά (37).

λα) Στις Περιφερειακές Ενότητες Νάξου και Θήρας (πρώην Νομός Κυκλάδων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Νάξου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Νάξο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Νάξου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου και Θήρας. Τα Ειρηνοδικεία Νάξου και Θήρας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Νάξου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Νάξου ορίζεται η Θήρα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Θήρας, Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολέγανδρου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Νάξου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Νάξου ανέρχονται σε είκοσι (20).

λβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (πρώην Νομός Λακωνίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Λακωνίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λακωνίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Τα Ειρηνοδικεία Σπάρτης, Γυθείου, Επιδαύρου Λιμηράς και Νεαπόλεως Βοΐων καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λακωνίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Λακωνίας ορίζεται το Γύθειο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Λακωνίας ορίζονται οι Μολάοι (Επιδαύρου Λιμηράς), στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Μονεμβασίας και Ελαφονήσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λακωνίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκατρείς (13), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λακωνίας ανέρχονται σε σαράντα εννέα (49).

λγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (πρώην Νομός Λάρισας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λάρισας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Λάρισα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λάρισας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Τα Ειρηνοδικεία Λάρισας, Ελασσόνας και Φαρσάλων καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λάρισας. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Λάρισας ορίζονται: α) η Ελασσόνα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ελασσόνας και β) τα Φάρσαλα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο Δήμος Φαρσάλων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λάρισας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τέσσερις (4), β) Πρωτοδίκες: τριάντα οκτώ (38), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: πέντε (5), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λάρισας ανέρχονται σε ογδόντα εννέα (89).

λδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (πρώην Νομός Λασιθίου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λασιθίου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Νεάπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λασιθίου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Τα Ειρηνοδικεία Λασιθίου, Σητείας και Ιεράπετρας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λασιθίου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Λασιθίου ορίζονται: α) η Σητεία, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Σητείας και β) η Ιεράπετρα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ιεράπετρας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λασιθίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λασιθίου ανέρχονται σε τριάντα τέσσερις (34).

λε) Στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου (πρώην Νομός Λέσβου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Μυτιλήνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου. Τα Ειρηνοδικεία Μυτιλήνης, Καλλονής, Πλωμαρίου και Λήμνου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ορίζονται: α) η Καλλονή, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και β) η Λήμνος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48).

λστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (πρώην Νομός Λευκάδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λευκάδας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Λευκάδα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λευκάδας εμπίπτουν η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και οι Δημοτικές Ενότητες Παλαίρου και Ανακτόριου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Τα Ειρηνοδικεία Λευκάδας και Βόνιτσας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λευκάδας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λευκάδας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: πέντε (5), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λευκάδας ανέρχονται σε είκοσι μία (21).

λζ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων (πρώην Νομός Μαγνησίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Βόλου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Βόλο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βόλου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Τα Ειρηνοδικεία Βόλου, Αλμυρού και Σκοπέλου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βόλου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Βόλου ορίζονται: α) ο Αλμυρός, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και β) η Σκόπελος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βόλου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι εννέα (29), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), στ) Εισαγγελικός Πάρεδρος: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βόλου ανέρχονται σε εβδομήντα έξι (76).

λη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (πρώην Νομός Μεσσηνίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Μεσσηνίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Τα Ειρηνοδικεία Καλαμάτας, Πύλου, Κυπαρισσίας και Πλαταμώδους καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζεται η Κυπαρισσία, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Τριφυλίας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζεται η Πύλος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι δύο (22), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τέσσερις (4). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ανέρχονται σε εξήντα τρεις (63).

λθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης (πρώην Νομός Ξάνθης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ξάνθης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ξάνθη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ξάνθης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Το Ειρηνοδικείο Ξάνθης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ξάνθης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ξάνθης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ξάνθης ανέρχονται σε τριάντα μία (31).

μ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (πρώην Νομός Πέλλας):
α) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Έδεσσας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Έδεσσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Έδεσσας εμπίπτουν οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας και Σκύδρας. Τα Ειρηνοδικεία Έδεσσας, Αλμωπίας (Αριδαία) και Σκύδρας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Έδεσσας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Έδεσσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δέκα (10), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Έδεσσας ανέρχονται σε τριάντα (30).
β) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Γιαννιτσά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών εμπίπτει ο Δήμος Πέλλας. Το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ανέρχονται σε είκοσι πέντε (25).

μα) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (πρώην Νομός Πιερίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κατερίνης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κατερίνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κατερίνης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Τα Ειρηνοδικεία Πιερίας και Κολινδρού καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κατερίνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κατερίνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαέξι (16), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κατερίνης ανέρχονται σε σαράντα επτά (47).

μβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (πρώην Νομός Πρέβεζας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Πρέβεζας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Πρέβεζα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πρέβεζας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, πλην της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας και Ανωγείου του Δήμου Ζηρού. Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Πρέβεζας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: οκτώ (8), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πρέβεζας ανέρχονται σε είκοσι τρεις (23).

μγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (πρώην Νομός Ρεθύμνου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Ρέθυμνο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης ανέρχονται σε τριάντα πέντε (35).

μδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (πρώην Νομός Ροδόπης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ροδόπης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κομοτηνή. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ροδόπης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Το Ειρηνοδικείο Ροδόπης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ροδόπης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ροδόπης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ροδόπης ανέρχονται σε τριάντα επτά (37).

με) Στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας (πρώην Νομός Σάμου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Σάμου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Βαθύ. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σάμου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενότητων Σάμου και Ικαρίας. Τα Ειρηνοδικεία Σάμου, Καρλοβασίου και Ικαρίας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Σάμου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Σάμου ορίζονται: α) το Καρλόβασι, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δημοτικές Ενότητες Καρλοβασίων και Μαραθόκαμπου του Δήμου Σάμου και β) η Ικαρία, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών Ικαρίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Σάμου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Σάμου ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις (24).

μστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (πρώην Νομός Σερρών) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Σερρών, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τις Σέρρες. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σερρών εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Τα Ειρηνοδικεία Σερρών, Σιντικής (Σιδηρόκαστρο), Νιγρίτας και Ροδολιβούς καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Σερρών. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Σερρών ορίζονται: α) το Σιδηρόκαστρο (Σιντική), στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Σιντικής και Ηρακλειάς και β) το Ροδολίβος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Σερρών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι μία (21), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Σερρών ανέρχονται σε εξήντα (60).

μζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (πρώην Νομός Τρικάλων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Τρικάλων, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Τρίκαλα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Τρικάλων εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Τα Ειρηνοδικεία Τρικάλων και Καλαμπάκας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Τρικάλων. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Τρικάλων ορίζεται η Καλαμπάκα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Μετεώρων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Τρικάλων ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαπέντε (15), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Τρικάλων ανέρχονται σε πενήντα πέντε (55).

μη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (πρώην Νομός Φθιώτιδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λαμίας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Λαμία. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λαμίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Τα Ειρηνοδικεία Λαμίας και Αταλάντης καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λαμίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λαμίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λαμίας ανέρχονται σε πενήντα (50).

μθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (πρώην Νομός Φλώρινας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Φλώρινας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Φλώρινα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Φλώρινας εμπίπτουν οι Δήμοι Φλώρινας και Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τα Ειρηνοδικεία Φλώρινας και Αμυνταίου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Φλώρινας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Φλώρινας ορίζεται το Αμύνταιο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Φλώρινας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Φλώρινας ανέρχονται σε είκοσι δύο (22).

ν) Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας (πρώην Νομός Φωκίδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Άμφισσας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Άμφισσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Άμφισσας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Το Ειρηνοδικείο Άμφισσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Άμφισσας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Άμφισσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: επτά (7), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Άμφισσας ανέρχονται σε είκοσι έξι (26).

να) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (πρώην Νομός Χαλκιδικής) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τον Πολύγυρο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Τα Ειρηνοδικεία Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Νέων Μουδανιών και Αρναίας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ορίζονται τα Νέα Μουδανιά, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Κασσάνδρας και Νέας Προποντίδας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαπέντε (15), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45).

νβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (πρώην Νομός Χανίων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χανίων, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Χανιά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χανίων εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Τα Ειρηνοδικεία Χανίων και Βάμου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Χανίων. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Χανίων ορίζεται ο Βάμος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Αποκορώνου, Σφακίων και Γαύδου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χανίων ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι δύο (22), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χανίων ανέρχονται σε πενήντα εννέα (59).

νγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου (πρώην Νομός Χίου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χίου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Χίο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χίου εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Το Ειρηνοδικείο Χίου καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Χίου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: επτά (7), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χίου ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις (24).

2. Οι έδρες και οι περιφέρειες των εφετείων ορίζονται ως εξής:
α) Εφετείο Αθηνών, με έδρα την Αθήνα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών εμπίπτει η περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

β) Εφετείο Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Αιγαίου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Σύρου, Νάξου και Σάμου.

γ) Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου.

δ) Εφετείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Στην περιφέρεια του Εφετείου Βορείου Αιγαίου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης και Χίου.

ε) Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. Στην περιφέρεια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.

στ) Εφετείο Δυτικής Στερεάς, με έδρα το Αγρίνιο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Δυτικής Στερεάς εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

ζ) Εφετείο Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Δωδεκανήσου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ρόδου και Κω.

η) Εφετείο Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Εύβοιας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Βοιωτίας και Χαλκίδας.

θ) Εφετείο Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια του Εφετείου Θεσσαλονίκης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Βέροιας, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης.

ι) Εφετείο Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. Στην περιφέρεια του Εφετείου Θράκης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

ια) Εφετείο Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ιωαννίνων εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας.

ιβ) Εφετείο Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Καλαμάτας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Μεσσηνίας και Λακωνίας.

ιγ) Εφετείο Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Κέρκυρας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.

ιδ) Εφετείο Κρήτης, με έδρα τα Χανιά. Στην περιφέρεια του Εφετείου Κρήτης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Χανίων και Ρεθύμνης.

ιε) Εφετείο Λαμίας, με έδρα τη Λαμία. Στην περιφέρεια του Εφετείου Λαμίας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Λαμίας, Άμφισσας και Ευρυτανίας.

ιστ) Εφετείο Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Λάρισας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων.

ιζ) Εφετείο Ναυπλίου, με έδρα το Ναύπλιο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ναυπλίου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Τριπόλεως, Ναυπλίου και Κορίνθου.

ιη) Εφετείο Πατρών, με έδρα την Πάτρα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Πατρών εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αχαίας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

ιθ) Εφετείο Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά. Στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς εμπίπτει η περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πειραιά.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:04 | ΑΝΝΑ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ .ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ.ΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ .ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ …ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ !!!!

 • 18 Απριλίου 2024, 20:18 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 20:45 | ΜΑΓΔΑ Χ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ

  Σε ένα σχέδιο Νόμου για τη Δικαιοσύνη, όπου δεν υπάρχει το αίσθημα Δικαιοσύνης για την ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, η οποία ΔΥΣΤΥΧΩΣ εξαιρείται, ως η ΜΙΑ και Μοναδικη ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ νομού στη χώρα που δεν παραμένει ως ΚΕΝΤΡΙΚΟ το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ!!!!
  Είναι κρίσιμη ιστορική στιγμή, καθώς χάνει την αυτοτέλειά του μετά από πάρα πολλά χρόνια …Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται να μην υφίσταται ως ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ!!!
  ΑΡΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΘ’ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ, ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΙ, ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ …ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ Δ Ι Κ Α Ι Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ!!!!

 • 18 Απριλίου 2024, 20:14 | Φ Μ – Δικηγόρος Λήμνου

  Για μία ακόμη φορά διαφαίνεται ότι αγνοείται ή δεν λαμβάνεται υπόψη η απόσταση της Λήμνου από τη Μυτιλήνη η οποία καθιστά απαγορευτική την όποια διοικητική
  και δικαστηριακή εξάρτηση του ενός νησιού από το άλλο.
  Πέραν της προφανούς υποβάθμισης της Λήμνου και των κατοίκων της, η ίδρυση Περιφερειακού Πρωτοδικείου με τις προϋποθέσεις του παρόντος νομοσχεδίου καθιστά την απονομή της Δικαιοσύνης ανέφικτη.
  Η Λήμνος είναι διαφορετικό νησί από τη Λέσβο, συνδέεται ακτοπλοϊκώς 2 φορές την εβδομάδα με διάρκεια ταξιδιού 5-6 ώρες και αεροπορικώς 3 με το αντίστοιχο κόστος των ναύλων και υπό αυτές τις συνθήκες για τις υποθέσεις του Τριμελούς θα πρέπει να ταξιδεύουμε διάδικοι, δικηγόροι και μάρτυρές στη Λέσβο και να παραμένουμε 3 μέρες έτσι για την καλύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.
  Δεν συζητώ για το οικονομικό του θέματος.. Αλήθεια ποιος θα επιβαρύνεται με τα υπέρογκα κόστη των μετακινήσεων;
  Ελπίζω να υπάρξει μία διαφορετική ρύθμιση εν τέλει..

 • 18 Απριλίου 2024, 20:43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

  Η εγκατάσταση του περιφερειακού Πρωτοδικείου Πειραιά στα Μέγαρα είναι όχι μόνο ΟΡΘΗ αλλά και ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.
  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποκέντρωση των δημοσίων υπηρεσιών που τα τελευταία χρόνια έχουν όλες συγκεντρωθεί στην Ελευσίνα αλλά και η ανάπτυξη της πόλεως των Μεγάρων. Σε λίγα χρόνια θα φτάσουμε να μιλάμε για αποκέντρωση της Ελευσίνας!
  Τα Μέγαρα είναι σε θέση και μπορούν να φιλοξενήσουν το πρωτοδικείο. Εξυπηρετούνται από προαστιακό σιδηρόδρομο, ΚΤΕΛ (που διέρχεται από την Ελευσίνα ανά μισή ώρα και εξυπηρετεί χρόνια τους γείτονές μας) αλλά και εντός 24 μηνών θα λειτουργήσει και η σιδηροδρομική γραμμή που θα έχει στάσεις και τερματικό σταθμό στο κέντρο της πόλης.
  Ποσοτικά κριτήρια επίσης που προβάλλονται είναι αβάσιμα. Ο δήμος Μεγαρέων έχει περισσότερο πληθυσμό και μεγαλύτερη κτηματική περιφέρεια από όλους τους όμορους δήμους. Το Ειρηνοδικείο Μεγάρων ιστορικά είναι το αρχαιότερο (1834) και με τη λειτουργία του κτηματολογίου ο όγκος των υποθέσεων που θα εισάγονται στο πρωτοδικείο θα είναι τεράστιος!
  ΝΑΙ, λοιπόν, στην εγκατάσταση του περιφερειακού πρωτοδικείου Πειραιά στα ΜΕΓΑΡΑ.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:00 | Χ.Π.

  ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
  Από κάθε πλευράς η πρόταση για τον ορισμό των Μεγάρων ως περιφερειακής έδρας του Πρωτοδικείου Πειραιώς είναι ορθή. Τα Μέγαρα πέραν ότι έχουν τη μεγαλύτερη έκταση σε τ.χλμ. σε σύγκριση με την Ελευσίνα, τη Μάνδρα και τα Βίλια, αφού περιλαμβάνουν τη Νέα Πέραμο, την Κινέτα και το Αλεποχώρι, αποτελούν χωρικά τον τελευταίο δήμο της Δυτικής Αττικής, στον οποίο η πρόσβαση είναι πιο εύκολη. Και είναι εντελώς λογικό, εφόσον ως έδρα ορίζεται το Πρωτοδικείο Πειραιώς, ως περιφερειακή έδρα να ορισθεί ο Δήμος Μεγαρέων, δηλαδή η περιφερειακή έδρα να εδράζεται στον τελευταίο χωρικά Δήμο που εντάσσεται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς. Επιπλέον, σαφώς το περιβάλλον των Μεγάρων είναι πιο προσιτό και ανταποκρίνεται στο στόχο του νόμου για αποκέντρωση, εν αντιθέσει με την περιοχή του Θριασίου, η οποία πληθυσμιακά αλλά και περιβαλλοντικά είναι επιβαρυμένη με ρύπους λόγω των βιομηχανιών και των εργοστασίων

 • 18 Απριλίου 2024, 20:17 | ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΖΑ

  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ!
  Έδρα πρωτοδικείου …Βοιωτίας…
  -Δυστυχώς αν και είχαμε επενδύσει στην κυβέρνηση ότι θα λειτουργήσει με βάσει πάντα τον ρεαλισμό , την πραγματικότητα και την αξιοκρατία , λαμβάνοντας υπ όψιν τα τεχνοκρατικά και τεχνοοικονομικα κριτήρια , όπως είχε υποσχεθεί άλλωστε , τουλάχιστον όσον αφορά στην μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη , εν τούτοις αυτό για λόγους μικρό πολιτικής δεν έγινε , εν αντιθέσει με άλλες όμοιες περιπτώσεις , ο ορισμός της άνισης μεταχείρισης , δύο μέτρα και δύο σταθμά δηλαδή , κρίμα ..
  -Να ξέρετε ότι αυτη η τιμωρητική πολιτική πράξη και η περιθωριοποίηση της ιστορικής πόλη μας της Θήβας , τρίτη σε μέγεθος στην περιφέρεια , έχει απογοητεύσει και έχει εξοργίσει τους δημότες οι οποίοι θεωρούν σκάνδαλο αυτήν την εύνοια προς την πρώην πρωτεύουσα του νομού , εύνοια η οποία αντιβαίνει κατάφορα τους όρους και τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτή η σωστή κατά τ άλλα μεταρρύθμιση ..!

 • 18 Απριλίου 2024, 20:11 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΙΑ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 20:09 | Εθελοντές Φιλόζωοι Βασιλικών

  Ιστορική έδρα περιφερειακή που εξυπηρετεί πολλές υποθέσεις στις γύρω περιοχές.
  Δεν είναι σωστό να κλείσει το Ειρηνοδικελιο Βασιλικών σύσσωμη η εθελοντική μας ομάδα είναι αρνητική σ αυτή την απόφαση

 • 18 Απριλίου 2024, 20:48 | ΕΛΕΑΝΑ ΧΑΤΖΗΣΙΜΟΥ

  Με το νομοσχέδιο που έχει εισαχθεί προς διαβούλευση, δυστυχώς υποβαθμίζεται η απονομή της Δικαιοσύνης στη Λήμνο, η οποία σημειωτέον απέχει από τη Λέσβο, έξι (6) ώρες ακτοπλοϊκώς με 2 κατά το μέγιστο δρομολόγια εβδομαδιαίως, αεροπορικώς δε με δύο (2) δρομολόγια εβδομαδιαίως συν της οικονομικής επιβάρυνσης που καλούνται οι πολίτες να επωμιστούν σε εισιτήρια και διαμονή τουλάχιστον 2-3 ημερών στη Λέσβο. Η Λήμνος είναι το μοναδικό νησί της Ελλάδας που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από γειτονικά νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Η σύνδεση με τη Μυτιλήνη, όπου και η έδρα του Πρωτοδικείου στο οποίο ανήκει η Λήμνος, είναι προβληματική, όπως προελέχθη: Δύο καράβια την εβδομάδα και δύο αεροπλάνα, που σε περίπτωση κακοκαιρίας δεν εκτελούν δρομολόγια. Με το άρθρο 6 καταργείται το Ειρηνοδικείο Λήμνου, σύμφωνα δε με το άρθρο 5 οι υποθέσεις Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και Πολυμελούς Πρωτοδικείου δεν προβλέπεται να δικάζονται στη Λήμνο, αλλά θα πρέπει να ταξιδεύουν όλοι οι παράγοντες μιας δίκης (μάρτυρες, κατηγορούμενοι και δικηγόροι) 85 περίπου ναυτιλή μίλια για την εκδίκαση της υπόθεσής τους, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη εξόδων, παραμονής στη Λέσβο. Τούτο, ωστόσο, είναι ΑΝΤΙΣΥΓΜΑΤΙΚΟ, μιας και δεν προστατεύεται η «νησιωτικότητα» , όπως ορίζει το άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος. Προφανώς κατά την σύνταξη του παρόντος νομοσχεδίου δεν ελέγχθηκε ούτε ο χάρτης της Ελλάδος για να εντοπιστεί επ΄ ακριβώς η θέση της Λήμνου και η απόστασή της από την Λέσβο όσο και η ιδιαίτερα ελλιπής και κακή ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση. Μόνο κάποιος, ο οποίος έχει πλήρη γεωγραφική και ουσιαστική άγνοια θα εξομοίωνε το Πλωμάρι και την Καλλονή που βρίσκονται στην νήσο Λέσβο και των οποίων τα Ειρηνοδικεία, ωσαύτως, καταργούνται με την Λήμνο!

 • 18 Απριλίου 2024, 20:22 | ΑΤ

  Κατόπιν της ανάρτησης προς διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου σας, «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», προέκυψαν τα κάτωθι καίρια και ζωτικής σημασίας ζητήματα, για την νήσο Λήμνο, στον τομέα της απονομής της Δικαιοσύνης.
  Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. (λε) του εν λόγω νομοσχεδίου :

  λε) Στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου (πρώην Νομός Λέσβου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Μυτιλήνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου. Τα Ειρηνοδικεία Μυτιλήνης, Καλλονής, Πλωμαρίου και Λήμνου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ορίζονται: α) η Καλλονή, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και β) η Λήμνος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48).

  ​Μέχρι σήμερα στη Λήμνο, υφίσταται από το έτος 1979 και λειτουργεί ακώλυτα όλα αυτά τα χρόνια, Μεταβατική Έδρα του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, η οποία συνεδριάζει πέντε (5) φορές το χρόνο. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.949/1979:
  «1. Ορίζεται μεταβατική έδρα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς και Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Μυτιλήνης, η έδρα του Ειρηνοδικείου Λήμνου, για την εκδίκαση των εγκλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, ο δράστης των οποίων, κατά την έναρξη της ποινικής δίωξης έχει την κατοικία ή την προσωρινή διαμονή του στις περιφέρειες των νησιών Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου ή ο τόπος τέλεση των οποίων είναι η περιφέρεια των νησιών τούτων.
  2. Ο αριθμός των συνεδριάσεων των δικαστηρίων της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορούν να ξεπερνούν τις έξι (6) κάθε δικαστικό έτος.
  3. Οι δικάσιμες μέρες των δικαστηρίων αυτών στη μεταβατική τους έδρα ορίζονται με απόφαση του προέδρου των δικαστηρίων, ύστερα από γνώμη του Εισαγγελέα.
  4. Με πράξη του Εισαγγελέα ορίζεται υπάλληλος που υπηρετεί στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λήμνου προς τον οποίο αποστέλλονται έγκαιρα οι δικογραφίες κάθε δικάσιμης ημέρας, ο οποίος μπορεί να ορισθεί με την ίδια ή άλλη πράξη και σαν γραμματέας των δικαστηρίων στις αντίστοιχες συνεδριάσεις τους».
  Σύμφωνα δε με το άρθρο 16 παρ. 1 Ν.1093/1980 ορίσθηκε μεταβατική έδρα του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, το Ειρηνοδικείο Μύρινας Λήμνου, προς εκδίκαση και των πολιτικών υποθέσεων τοπικής αρμοδιότητας Λήμνου.
  Με το νομοσχέδιο που έχει εισαχθεί προς διαβούλευση, δυστυχώς και υποβαθμίζεται η απονομή της Δικαιοσύνης στη Λήμνο, η οποία σημειωτέον απέχει από τη Λέσβο, έξι (6) ώρες ακτοπλοϊκώς με 2 κατά το μέγιστο δρομολόγια εβδομαδιαίως, αεροπορικώς δε με δύο (2) δρομολόγια εβδομαδιαίως συν της οικονομικής επιβάρυνσης που καλούνται οι πολίτες να επωμιστούν σε εισιτήρια και διαμονή τουλάχιστον 2-3 ημερών στη Λέσβο. Αποψιλώνεται δε η υπηρεσία του Δικαστηρίου, όταν οι οργανικές θέσεις των γραμματέων και των Δικαστών θα ανήκουν πλέον στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και όχι στη Λήμνο.
  Στη γραμματεία του Δικαστηρίου Λήμνου υπηρετεί μία μόνον γραμματέας, εδώ και τρία (3) χρόνια, ενώ η δεύτερη οργανική θέση που υπήρχε μέχρι πρότινος, λίαν προσφάτως μεταφέρθηκε και αυτή στη Μυτιλήνη, παρά τις αυξημένες ανάγκες του Δικαστηρίου της Λήμνου και τις διαμαρτυρίες μας. Πλην της εξυπηρέτησης της έδρας του Ειρηνοδικείου, η μία και μόνη υπάλληλος τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (όταν συνεδριάζουν στη Μεταβατική Έδρα της Λήμνου), του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης (ΜΕΛ) και του Δικαστηρίου Ανηλίκων.
  Το ίδιο πρόσωπο καλύπτει άπασες τις διοικητικές ανάγκες (κατάθεση δικογράφων ενώπιον Ειρηνοδικείου και Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου ,κατάθεση εφέσεων έως και αναιρέσεων, χορήγηση απογράφων αποφάσεων, δημοσίευση διαθηκών, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, χορήγηση πιστοποιητικών κάθε φύσης, δηλώσεις τρίτων, καταχώρηση διαταγών πληρωμής και λοιπών πράξεων εκτέλεσης στα οικεία βιβλία, γραμματειακή υποστήριξη προανακριτικού έργου Πταισματοδίκη, διαχείριση λειτουργικών αναγκών υπηρεσίας κ.α.)
  Το πλήθος των αντικειμένων που καλύπτει η μία και μόνη γραμματέα, η αδυναμία της να λάβει ακόμη και τη νόμιμη άδειά της καθώς ουδείς υπάρχει να την αναπληρώσει και το αδιέξοδο που προξενείται σε περίπτωση ασθενείας της, έχει επανειλημμένως γίνει γνωστό στον Υπουργείο σας τα προηγούμενα χρόνια με αλληλογραφία τόσο των δικηγόρων όσο και του ίδιου του Ειρηνοδικείου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι όταν η υπάλληλος ασθένησε με covid, ανεστάλη η λειτουργία του Δικαστηρίου…
  Ο δε νυν Ειρηνοδίκης Λήμνου διενεργεί πέραν τον πολιτικών υποθέσεων αρμοδιότητάς του και τις προανακρίσεις τοπικής αρμοδιότητας Λήμνου, καθώς και τις έρευνες της αστυνομίας σε αδικήματα τελούμενα στη νήσο Λήμνο.
  Πέραν τούτου το νησί στην πρόσφατη απογραφή αριθμεί περί τις 16.500 κατοίκους, τους δε καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός του νησιού 3πλασιάζεται, παρουσιάζοντας τα τελευταία 3-4 χρόνια ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη η οποία προβλέπεται συνεχώς αυξανόμενη. Στο νησί δραστηριοποιούνται εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ο νομικός κόσμος (δικηγόροι ,συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές) ασκούμε τα καθήκοντά μας με πάσα επιμέλεια υπηρετώντας τη νομική επιστήμη και εν γένει τη Δικαιοσύνη. Η Λήμνος είναι το μοναδικό νησί της Ελλάδας που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από γειτονικά νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Η σύνδεση με τη Μυτιλήνη, όπου και η έδρα του Πρωτοδικείου στο οποίο ανήκει η Λήμνος, είναι προβληματική: Δύο καράβια την
  εβδομάδα και δύο αεροπλάνα που σε περίπτωση κακοκαιρίας δεν εκτελούν δρομολόγια. Πλείστες φορές έχουν κρατηθεί άτομα στο κρατητήριο του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας ακόμα και 4-5 ημέρες προκειμένου να βρεθεί μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά τους στη Μυτιλήνη ώστε να οδηγηθούν στο αυτόφωρο και στην ουσία να πάρουν μια αναβολή για τακτική δικάσιμο, 4) καθημερινά προκύπτουν ποικίλα θέματα ποινικού και αστικού δικαίου που ζητούν άμεση επίλυση, η οποία, για τους λόγους που ήδη σας έχουμε αναφέρει, είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα η πίστη των κατοίκων για την απονομή της δικαιοσύνης να έχει καμφθεί, 5) Η έλλειψη άμεσης δικαστικής αντιμετώπισης των καθημερινών ζητημάτων που προκύπτουν έχει δημιουργήσει σε μερίδα του πληθυσμού την εντύπωση ότι δεν προστατεύεται και δυστυχώς σε κάποιους άλλους την πεποίθηση ότι όλα επιτρέπονται,

  ΖΗΤΟΥΜΕ:
  Κατ’ εξαίρεση, λαμβανομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη Λήμνου (απόσταση από Λέσβο, ακριτικό νησί με την πλέον στρατηγική και γεωπολιτική θέση στο Αιγαίο, πληθυσμός 16.500 κατοίκων κλπ) όπως δημιουργηθεί ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ, και όχι Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στη Λήμνο, καθόσον ως Περιφερειακή Έδρα, οι υποθέσεις Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και Πολυμελούς Πρωτοδικείου δεν προβλέπεται να δικάζονται στην Λήμνο, αλλά θα πρέπει να ταξιδεύουν όλοι οι παράγοντες μιας δίκης …. ναυτικά μίλια για την εκδίκαση της υπόθεσής τους, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη εξόδων, παραμονής στη Λέσβο και ταλαιπωρίας. Ενώ λοιπόν μέχρι σήμερα όλες οι υποθέσεις των πολιτών της Λήμνου δικάζονται στην Λήμνο, με το νέο νομοσχέδιο παρουσιάζεται μια χειροτέρευση της θέσης των πολιτών και μια υποβάθμιση στην παροχή δικαστικής προστασίας σε αυτούς.
  Επιπροσθέτως υφίσταται ανάγκη δημουργία οργανικών θέσεων στη Λήμνο, ώστε να υπάρχουν μόνιμες θέσεις γραμματέων (τουλάχιστον 2 οργανικές) καθώς και Δικαστή, για την ορθή απονομής της Δικαιοσύνης (διενεργούμενες προανακρίσεις, έρευνες της αστυνομίας κλπ).
  Αποτελεί ζήτημα ασφάλειας δικαίου, η αυτονομία της Λήμνου στον τομέα της Δικαιοσύνης.
  Λαμβανομένων μάλιστα υπ’ ‘όψιν της συνταγματικώς κατοχυρωμένης Νησιωτικότητας κατ’ άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος, κρίνεται επιτακτική ανάγκη όπως θεσπιστούν τα ανωτέρω αιτούμενα στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο.
  Οι Λημνιοί και όσοι εν γένει έχουμε επιλέξει να ζούμε και να δραστηριοποιούμαστε στη Λήμνο, κυριολεκτικά “φυλάμε Θερμοπύλες”. Η απαξίωση και υποβάθμιση της Λήμνου ΚΑΙ στον τομέα της Δικαιοσύνης – πέραν όλων των άλλων τομέων στους οποίους σταδιακά τα τελευταία χρόνια υποβαθμίστηκε, δυστυχώς, το νησί – δεν μας αξίζει! Ωθεί τα νέα παιδιά και τους νέους επαγγελματίες να δραστηριοποιηθούν σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, με περισσότερες και καλύτερα παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες, δίνοντας ταυτόχρονα σε όλους εμάς την εντύπωση ότι αντιμετωπιζόμαστε, ως “ πολίτες δεύτερης κατηγορίας”.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:29 | Ο.Μ

  μάιντε ρε παιδιά αφήστε και τίποτα στα Βασιλικά κ εμάς θα διώξτε όπως πάτε σας ψηφίσαμε κιόλας ντροπή

 • 18 Απριλίου 2024, 20:12 | Χ.Α

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
  Στη φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των αντιμαχόμενων περιοχών θα μου επιτρέψετε να γράψω ένα τελικό σχόλιο αναφορικά με το ψήφισμα των Δικηγόρων του Δήμου Μεγαρέων.
  Κατ’ αρχάς θέλω να πιστεύω πως η διαδικασία επιλογής εδρών ανά την Ελλάδα, θα είναι πραγματικά αντικειμενική, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που πρέπει, ώστε να καταλήξει με δικαιοσύνη και γνώμονα το κοινό καλό όλων στις τελικές αποφάσεις.
  Με βάση τις απαντήσεις που κοινοποίησαν οι Δικηγόροι από την περιοχή των Μεγάρων, σε απάντηση του ψηφίσματος των συναδέλφων τους των τριών όμορων Δήμων Ασπροπύργου, Μάνδρας και Ελευσίνας που συνασπίστηκαν, προκύπτουν ξεκάθαρα στοιχεία υπέρ της ίδρυσης της Έδρας του Πρωτοδικείου στην πόλη των Μεγάρων. Με τις προτάσεις τους ανέδειξαν την αδυναμία των επιχειρημάτων που προβάλει η πόλη της Ελευσίνας μαζί με την υπόλοιπες πόλεις για την διεκδίκηση της έδρας του Πρωτοδικείου.
  Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση, ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη του το Υπουργείο την άτυπη διαδικασία συνένωσης των τριών Δήμων, με σκοπό που δεν τιμά τα χαρακτηριστικά της ίδιας της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής-ισότητας των όπλων.
  ΕΛΠΊΖΩ ΣΥΣΣΩΜΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

 • 18 Απριλίου 2024, 20:19 | Βάσω Βασιλικά

  Απαράδεκτο να κλείσει το Ειρηνοδικείο Βασιλικών

 • 18 Απριλίου 2024, 20:02 | Μαρία Μπατσιούδη

  Απαράδεκτο να κλείσει το Ειρηνοδικείο Βασιλικών.
  Πώς μπορεί ένα από τα παλαιότερα ειρηνοδικεία με τόσο αρχείο και σωρό υποθέσεων να μεταφερθεί?
  Επίσης το γεωγραφικό εύρος που εξυπηρετούσε καλύπτει μεγάλο εύρος του Νομού Χαλκιδικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης πώς θα εξυπηρετήσει τους πολίτες μια τέτοια κίνηση ?Αφενός μεγαλύτερη απόσταση αφετέρου σωρεία υποθέσεων άρα μεγαλύτερη καθυστέρηση στο κλείσιμο υποθέσεων.
  Αντί να εστιάζει η κεντρική εξουσία στην αποκέντρωση των υπηρεσιών υποβαθμίζει όλο και περισσότερο την περιοχή των Βασιλικών .
  Στην Πελοπόννησο βρέθηκαν λύσεις με περιφερειακές έδρες στα Βασιλικά ποιόν εξυπηρετεί να μην βρεθεί λύση?

 • 18 Απριλίου 2024, 20:08 | ΜΕΛΙΝΑ ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ, Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΌΠΩΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ,ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΚΟΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟ 1925) ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΟΡΕΙΝΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΓΚΟΥ. Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΙΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΧΟΤΟΜΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΡΥΤΩΝ, ΑΦΑΙΡΏΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΣ ΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΝΤΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΑΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΟΥΔΟΛΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΈΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΆΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΡΆΔΥΝΣΗ ΤΗΣ. ΤΕΛΟΣ, Η ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΚΑΙ Η ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΜΟΝΟ ΔΥΣΑΡΕΣΕΚΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ, ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ…

 • 18 Απριλίου 2024, 20:51 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 20:56 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΣ

  Η πόλη των Μεγάρων «διψά» να στεγάσει μια τόσο σημαντική υπηρεσία όπως το νέο Πρωτοδικείο. Όχι άλλη υποβάθμιση στα Μέγαρα. Όχι άλλη προτίμηση στη πόλη της Ελευσίνας από την πολιτεία. Δικαιούμαστε αυτή την φορά να προτιμηθούμε…ας γίνει λοιπόν.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:41 | Κ.Τ.

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 20:19 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΙΧΑ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!)

 • 18 Απριλίου 2024, 20:44 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

  Μοναδική συνετή και ακολουθούσα την κοινή λογική επιλογή είναι η διατήρηση του Πρωτοδικείου στην πόλη του Αγρινίου ως Κεντρικού και συνακόλουθα ως Κεντρικής έδρας του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας για τους εξής αυτονόητους λόγους:

  1. Το Αγρίνιο αποτελεί έδρα του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και συνεπώς δεν νοείται η μη ύπαρξη κεντρικού Πρωτοδικείου στην πόλη από την στιγμή που αυτή αποτελεί και εφετειακή έδρα.

  2. Το Πρωτοδικείο Αγρινίου εξυπηρετεί και διευκολύνει έναν τεράστιο αριθμό πολιτών, πολλάκις ανώτερο αριθμητικά από αυτόν που εξυπηρετεί το Πρωτοδικείο του Μεσολογγίου και ως εκ τούτου ο όγκος των δικαστικών υποθέσεων που εισέρχονται στο Πρωτοδικείο Αγρινίου είναι τεράστιος.

  3. Το Δικαστικό Μέγαρο στο οποίο στεγάζεται και το Πρωτοδικείο Αγρινίου διαθέτει υπερσύγχρονες και άρτιες υποδομές για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση τόσο των πολιτών όσο και των συλλειτουργών της δικαιοσύνης.

  4. Τέλος, στο Αγρίνιο, λόγω και του πληθυσμού του, χτυπά τόσο η οικονομική όσο και η εμπορική καρδιά ολόκληρου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

  Επομένως, είναι άκρως λογική και δίκαιη η επιλογή του Αγρινίου ως Κεντρικής Έδρας του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:14 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Συντάσσομαι και εγώ θετικά με την δημιουργία του Περιφερειακού Πρωτοδικείου στην πόλη των Μεγάρων, γνωρίζοντας την πόλη αυτή είμαι βέβαιη ότι μπορεί να εξυπηρετήσει την υπηρεσία αυτή άμεσα. Ας μην ευνοηθεί για μια ακόμη φορά από την πολιτεία η υπερκορεσμένη από υπηρεσίες πόλη της Ελευσίνας.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:05 | Κωνσταντίνος Ρίζος

  Στην Ήπειρο τουλάχιστον η δικαστική διαίρεση κινείται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί διατηρείται η κατάσταση ως έχει εδώ και έναν αιώνα και όπως επιθυμούν οι τοπικές κοινωνίες. Ιδίως ορθώς εξακολουθούν να υπάγονται στο Πρωτοδικείο Άρτας οι περιοχές του τέως Δήμου Φιλιππιάδας, καθώς και του τέως Δήμου Μενιδίου, αφού αυτό υποστηρίζουν και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και η Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω, όχι μόνο της κοντινής χιλιομετρικής απόστασης, αλλά και των πάσης φύσεως συναλλαγών των αντίστοιχων περιοχών με την πόλη της Άρτας και όχι με της Πρέβεζας και Αγρινίου αντίστοιχα

 • 18 Απριλίου 2024, 20:49 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 20:30 | Αριστείδης Λυσιμάχου

  Κλείσιμο δικαστηρίων, περιθωριοποίηση των τοπικών κοινωνιών, μαρασμός της γύρω από τα δικαστήρια αναπτυσσόμενης οικονομίας και ενοποίηση του πρώτου βαθμού. Τα είχατε αυτά στο πρόγραμμά σας όταν ψηφιστήκατε; Επιχειρήστε, λοιπόν, και αυτές τις αλλαγές και το ραντεβού μας θα δοθεί στην κάλπη των ευρωεκλογών. Ο λαός δεν συγχωρεί τον παραγκωνισμό του.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:51 | Π.

  ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ.

  Ορθή, νόμιμη, δίκαιη και ηθική απόφαση της κυβέρνησης περί ορισμού της Λιβαδειάς ως κεντρικής έδρας του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βοιωτίας, επιλογή που υπαγορεύθηκε από την υπεροχή της Λιβαδειάς σε όλα τα θεσμοθετημένα κριτήρια που θέτει ο Ν. 4938/2022.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:19 | ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΗΑ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).
  Αθανάσιος Παντρευτής

 • 18 Απριλίου 2024, 19:26 | N. M.

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:09 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

  Ας μην έχουμε παρωπίδες και τοπικιστικά κριτήρια βλέποντας με αντιπαλότητα την πρωτοβουλία του Περιφερειακού Πρωτοδικείου στην πόλη των Μεγάρων, αντιθέτως να το αντιμετωπίσουμε θετικά. Ας μην δημιουργηθεί μια ακόμη Δημόσια Υπηρεσία στην Ελευσίνα, όπου ήδη υπάρχει κορεσμός. Η ιστορική πόλη των Μεγάρων έχει όλες τις προϋποθέσεις για να δεχθεί το Πρωτοδικείο και ο λαός της το επιθυμεί διακαώς. Ας γίνει έστω και τώρα από την πολιτεία μια κίνηση ίσης μεταχείρισης στην Δυτική Αττική και να ευνοηθεί και μια ακόμη πόλη εκτός της Ελευσίνας.

  Κων/να Γεωργάκη
  Συμβολαιογράφος Μεγάρων

 • 18 Απριλίου 2024, 19:53 | SKALTSAS ANARGYROS

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:28 | ΕΛΕΝΗ

  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ!!!

 • 18 Απριλίου 2024, 19:09 | ΣΟΦΙΑ ΣΤΙΝΗ

  Θα επαναλάβω κι εγώ και όλοι μας μέχρι να φτάσει στα αυτιά της βαρήκοης και μεροληπτικής κυβέρνησης:
  Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών και η παρέκκλιση από τα τεχνοκρατικά κριτήρια του Ν. 4938/2022 για την περίπτωση της Βοιωτίας!
  Η Βοιωτία και η Αιτωλοακαρνανία είναι οι μόνοι δύο νομοί που τα Πρωτοδικεία της πρωτεύουσας του νομού δεν διαθέτουν τα τεχνοκρατικά κριτήρια που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Για το λόγο αυτό στην Αιτωλοακαρνανία επιλέχθηκε ως Κεντρικό το Πρωτοδικείο Αγρινίου. Αντίθετα στη Βοιωτία το Πρωτοδικείο Θήβας που υπερέχει σε όλα τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 4938/2022 έναντι του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ορίστηκε ως Παράλληλο. Με ποια λογική αποφασίστηκε αυτό;
  Τα αντικειμενικά πλεονεκτήματα του Πρωτοδικείου Θηβών έναντι του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς είναι συντριπτικά:
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) για το 2023:
  Πρωτοδικείο Θηβών : 1.012
  Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: 278
  Εισαγγελία Θηβών:2.427
  Εισαγγελία Λιβαδειάς: 897
  Είναι προφανές ότι η δικαστική ύλη του Πρωτοδικείου Θηβών είναι πολλαπλάσια από αυτήν του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:
  ΔΙΚ.ΜΕΓΑΡΟ ΘΗΒΩΝ: Το μεγαλύτερο δικαστικό μέγαρο στη Στερεά Ελλάδα έκτασης 8.500 τ.μ., 8 αίθουσες ακροατηρίων με αίθρια αίθουσα αναμονής 500 τ.μ., δεκάδες γραφεία δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, υπόγειος χώρος στάθμευσης με ανελκυστήρες για τη μεταγωγή των κρατουμένων
  ΔΙΚ. ΜΕΓΑΡΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: 2.500 τ.μ., 3 αίθουσες ακροατηρίων, ανύπαρκτος χώρος στάθμευσης και χωρίς άλλες υποδομές.
  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
  Πρωτοδικείο Θηβών : Εξυπηρετεί 59.158 κάτοικους (Δήμος Θηβαίων, Δήμος Τανάγρας και Δ.Ε. Ερυθρών του Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δ.Ε. Ακραιφνίας του Δ. Ορχομενού και Δ.Ε. Θεσπιαίων του Δ. Αλιάρτου) [απογραφή 2021],
  Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: Εξυπηρετεί 49.484 κάτοικους (Δήμος Λιβαδειάς, Δήμος Αράχωβας-Διστόμου και Δ.Ε. Ορχομενού και Δ.Ε. Αλιάρτου) [απογραφή 2021].
  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ:
  -Δύο σωφρονιστικά ιδρύματα, δηλαδή:
  1) Οι Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θήβας με 500 κρατούμενες.
  2) Το Κέντρο Απεξάρτησης Ελεώνα Θήβας με 130 κρατούμενους.
  (Μόνο το έτος 2023 έγιναν 838 μεταγωγές κρατουμένων. Η Λιβαδειά απέχει από τις δύο σωφρονιστικές μονάδες 60 χλμ. Πώς θα γίνονται οι μεταγωγές και πόση αστυνομική δύναμη θα απασχολείται και για πόσο χρόνο;)
  -Περίπου 900 βιομηχανικές μονάδες στις ΒΙΠΕ Οινοφύτων (η μεγαλύτερη της Ελλάδας με ~35% της εθνικής παραγωγής σύμφωνα με στοιχεία του ΣΒΣΕ), ΒΙΠΕ Θίσβης και Θήβας.
  -Χώρος φιλοξενίας Προσφύγων (hotspot), με καταγεγραμμένο σημαντικό αριθμό περιστατικών που χρήζουν δικαστικής παρέμβασης.
  -Στη Θήβα υπάρχει καταυλισμός ρομά με εξαιρετικά αυξημένη παραβατικότητα.
  Γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει στην περίπτωση της Βοιωτίας τα κριτήρια του Ν. 4938/2022;
  Γιατί η κυβέρνηση δεν λειτουργεί στη Βοιωτία με διαφάνεια και ορθολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα αδιάσειστα τεχνοκρατικά στοιχεία υπέρ του Πρωτοδικείου Θηβών;
  Η απόφαση για τη Βοιωτία πρέπει να αλλάξει και να επιλεγεί ο πρωτοδικείο Θήβας ως Μητροπολιτικό, όπως είναι το αντικειμενικά δίκαιο.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:16 | Π. Σ.

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:47 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ

  Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών και η παρέκκλιση από τα τεχνοκρατικά κριτήρια του Ν. 4938/2022 για την περίπτωση της Βοιωτίας!
  Η Βοιωτία και η Αιτωλοακαρνανία είναι οι μόνοι δύο νομοί που τα Πρωτοδικεία της πρωτεύουσας του νομού δεν διαθέτουν τα τεχνοκρατικά κριτήρια που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Για το λόγο αυτό στην Αιτωλοακαρνανία επιλέχθηκε ως Κεντρικό το Πρωτοδικείο Αγρινίου. Αντίθετα στη Βοιωτία το Πρωτοδικείο Θήβας που υπερέχει σε όλα τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 4938/2022 έναντι του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ορίστηκε ως Παράλληλο. Με ποια λογική αποφασίστηκε αυτό;
  Άλλα κριτήρια προφανώς λήφθηκαν υπ’ όψιν και εν καιρώ θα αποκαλυφθούν όλα.

  Τα αντικειμενικά πλεονεκτήματα του Πρωτοδικείου Θηβών έναντι του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς είναι συντριπτικά:

  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) για το 2023:
  Πρωτοδικείο Θηβών : 1.012
  Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: 278
  Εισαγγελία Θηβών:2.427
  Εισαγγελία Λιβαδειάς: 897
  Είναι προφανές ότι η δικαστική ύλη του Πρωτοδικείου Θηβών είναι πολλαπλάσια από αυτήν του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:
  ΔΙΚ.ΜΕΓΑΡΟ ΘΗΒΩΝ: Το μεγαλύτερο δικαστικό μέγαρο στη Στερεά Ελλάδα έκτασης 8.500 τ.μ., 8 αίθουσες ακροατηρίων με αίθρια αίθουσα αναμονής 500 τ.μ., δεκάδες γραφεία δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, υπόγειος χώρος στάθμευσης με ανελκυστήρες για τη μεταγωγή των κρατουμένων
  ΔΙΚ. ΜΕΓΑΡΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: 2.500 τ.μ., 3 αίθουσες ακροατηρίων, ανύπαρκτος χώρος στάθμευσης και χωρίς άλλες υποδομές.

  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
  Πρωτοδικείο Θηβών : Εξυπηρετεί 59.158 κάτοικους (Δήμος Θηβαίων, Δήμος Τανάγρας και Δ.Ε. Ερυθρών του Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δ.Ε. Ακραιφνίας του Δ. Ορχομενού και Δ.Ε. Θεσπιαίων του Δ. Αλιάρτου) [απογραφή 2021],
  Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: Εξυπηρετεί 49.484 κάτοικους (Δήμος Λιβαδειάς, Δήμος Αράχωβας-Διστόμου και Δ.Ε. Ορχομενού και Δ.Ε. Αλιάρτου) [απογραφή 2021].

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ:
  -Δύο σωφρονιστικά ιδρύματα, δηλαδή:
  1) Οι Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θήβας με 500 κρατούμενες.
  2) Το Κέντρο Απεξάρτησης Ελεώνα Θήβας με 130 κρατούμενους.
  (Μόνο το έτος 2023 έγιναν 838 μεταγωγές κρατουμένων. Η Λιβαδειά απέχει από τις δύο σωφρονιστικές μονάδες 60 χλμ. Πώς θα γίνονται οι μεταγωγές και πόση αστυνομική δύναμη θα απασχολείται και για πόσο χρόνο;)
  -Περίπου 900 βιομηχανικές μονάδες στις ΒΙΠΕ Οινοφύτων (η μεγαλύτερη της Ελλάδας με ~35% της εθνικής παραγωγής σύμφωνα με στοιχεία του ΣΒΣΕ), ΒΙΠΕ Θίσβης και Θήβας.
  -Χώρος φιλοξενίας Προσφύγων (hotspot), με καταγεγραμμένο σημαντικό αριθμό περιστατικών που χρήζουν δικαστικής παρέμβασης.
  -Στη Θήβα υπάρχει καταυλισμός ρομά με εξαιρετικά αυξημένη παραβατικότητα.
  Γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει στην περίπτωση της Βοιωτίας τα κριτήρια του Ν. 4938/2022;
  Γιατί η κυβέρνηση δεν λειτουργεί στη Βοιωτία με διαφάνεια και ορθολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα αδιάσειστα τεχνοκρατικά στοιχεία υπέρ του Πρωτοδικείου Θηβών;
  Η απόφαση για τη Βοιωτία επιβάλλεται να αλλάξει και να επιλεγεί το πρωτοδικείο Θήβας ως Μητροπολιτικό, όπως είναι το αντικειμενικά δίκαιο.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:24 | ak

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:59 | ak

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:27 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:01 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:56 | ΠΕΛΩΝΗΣ

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑΛΗΓΩ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΙ
  ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΕΙΝΟΝΤΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (που μάλλον φαίνεται να τους καπέλωσε ο Βορίδης. Aν διαθέτουν κάποιο ίχνος αξιοπρέπειας ας πράξουν αυτό που ξέρουν ότι είναι δίκαιο και σωστό)

 • 18 Απριλίου 2024, 19:57 | Ν.Α

  Αυτές τις άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις που λένε κάποιοι ότι διαθέτει το δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου γιατί δεν τις έχει δει κανείς; Και εφόσον υπάρχουν και κλειστές αίθουσες έτοιμες προς χρήση γιατί δεν χρησιμοποιούνται και οι φάκελοι είναι στοιβαγμένοι σε καναπέδες και καρέκλες στους διαδρόμους;
  Το Αγρίνιο, καλώς ή κακώς, είναι το βιοτικό κέντρο της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, συγκεντρώνει τον περισσότερο πλυθησμό και ως πόλη και ως δήμος και επιπλέον διαθέτει ένα δικαστικό Μέγαρο με όντως άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού

 • 18 Απριλίου 2024, 19:38 | Άρης Λ. Παπαδόπουλος

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:49 | Π.Α.Α

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:33 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

  Στο άρθρο 6 προτείνουμε και ζητούμε να τροποιηθεί η παράγραφος (λη)και να οριστεί :
  α) ότι οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων στο πρωην Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας και στα πρώην Ειρηνοδικεία Κυπαρισσίας και Πλαταμώδους (Γαργαλιάνων) παραμένουν και μεταφέρονται αντίστοιχα στην παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας
  β) Η τοπική αρμοδιότητα της παράλληλης έδρας του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας παραμένει όπως έχει, δηλαδή παραμένει η ίδια με την τοπική αρμοδιότητα που είχε έως σήμερα το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας
  γ) Στην τοπική αρμοδιότητα της περιφερειακής έδρας του Πρωτοδικείου Πύλου εμπίπτει ο Δήμος Πύλου Νέστορος πλην των περιοχών που υπάγονται στην παράλληλη έδρα του πρωτοδικείου Κυπαρισσίας
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟ ΑΜΝΗΜΟΝΕΥΤΑ ΈΤΗ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΟΥ ΔΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

  δ) Επίσης να τροποποιηθεί η παράγραφος (ιστ) όσον αφορά την τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Ηλείας και να εξαιρεθούν η περιοχές του Δήμου Ζαχάρως που εμπίπτουν έως σήμερα στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο διαπιστώνουμε ότι συρρικνώνεται επικίνδυνα η τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, ως παράλληλη έδρα του κεντρικού Πρωτοδικείου Μεσσηνίας, κόντρα στην διασφάλιση της προστασίας του δικαιώματος των πολιτών για την ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να τροποποιηθεί η υφιστάμενη τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου της Κυπαρισσίας και να αφαιρεθούν η περιοχές του Δωρίου , της Χώρας και της Φιγαλείας από την τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, στο οποίο υπάγονται από της συστάσεώς του, και να μεταφερθούν στα Κεντρικά Πρωτοδικεία της Καλαμάτας και της Ηλείας αντίστοιχα, με μόνο κριτήριο την διοικητική διαίρεση των Περιεφερειακών Ενοτήτων, διότι ο φυσικός τους χώρος, η γεωγραφική τους εγγύτητα και η εύκολη και ταχεία πρόσβασή τους στο Πρωτοδικείο της Κυπαρισσίας είναι γεγονός πραγματικό και αδιαμφισβήτητο. Επιπλέον οι τοπικές κοινωνίες με εκπεφρασμένες αποφάσεις και ψηφίσματα των αυτοδιοικητικών τοπικών τους συμβουλίων και προέδρων τους επιθυμούν να παραμείνουν στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας. Σε αντίθετη περίπτωση συρρικνώνεται η λειτουργία του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας επικίνδυνα με τον κίνδυνο σε λίγο καιρό να καταργηθεί στη πράξη αλλά και υποβαθμίζεται όλη η περιοχή του Δήμου Τριφυλίας πλήττοντας ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο αυτό, ανεπανόρθωτα την τοπική οικονομία. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο όσον αφορά την τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας ως παράλληλη έδρα του υπό σύσταση Πρωτοδικείου Μεσσηνίας, παρά μόνο να μην αφαιρέθούν οι περιοχές που επί αμνημόνευτα έτη υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας

 • 18 Απριλίου 2024, 19:10 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
  ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η ΜΕΝ ΘΗΒΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ.
  Η ΒΟΙΩΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΦΟΡΔΡΕΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ.
  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:10 | ΠΝ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:40 | Π.Α.

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΟΡΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:
  Α. Το τετραώροφο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς στεγάζει σήμερα: 1. το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 2. το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, 3. το Πταισματοδικείο Λιβαδειάς, 4. το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (με αρμοδιότητα τις Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας), 5. την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, 6. το Γραφείο του Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 7. την Επιμελητεία Ανηλίκων Λιβαδειάς και 8. την Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας (πολιτικό και ποινικό), με γραφεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπαλλήλων, αίθουσες διασκέψεων, μαρτύρων κλπ., γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας και τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, με δυο υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία όλων αυτών των σχηματισμών και υπηρεσιών. Η επιλογή του Μεγάρου αυτού για να στεγάσει την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ήταν συνεπώς ορθή και από άποψη κτιριακής υποδομής. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλου όγκου αίθουσες, πλήρως λειτουργικές και τεχνολογικά εξοπλισμένες, επαρκούν για δικηγόρους και πολίτες, ιδίως σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις (με πολλούς κατηγορούμενους, μάρτυρες κλπ). Το αυτό ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης αρχειακού υλικού (ήδη φιλοξενεί αρχειακό υλικό από το 1899).
  Β. Γεωγραφικά η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο του πρώην Νομού και νυν Π.Ε. Βοιωτίας, αλλά και στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει Φωκίδα και Λοκρίδα, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της να έχουν ευχερέστερη και συντομότερη πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο, σε αντίθεση με την πόλη της Θήβας που βρίσκεται στο άκρο του Νομού, στα σύνορα αυτού με την Αττική. Ειδικότερα, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες εντός αυτού, το οποίο εκτείνεται από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας (Μαρτίνο, Μαλεσίνα, Θεολόγος κλπ) και σε ολόκληρη τη Βοιωτία (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ακραιφνίου, Κόκκινου και Μαυρομματίου). Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, η Λιβαδειά επελέγη και ως έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όχι μόνον όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρος ο πρώην Νομός και νυν Π.Ε. Φωκίδας. Η περιοχή δικαστικής επιρροής ή δικαστικού αντικειμένου, λοιπόν, της Λιβαδειάς σε σχέση με τη Βοιωτία, ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο και τη Φωκίδα, είναι τεράστια και η θέση της πόλης είναι κεντροβαρική.
  Γ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η πόλη της Λιβαδειάς έχει πληθυσμό 22.113 κατοίκους, με δεύτερη τη Θήβα με 21.530 κατοίκους. Εκτός, όμως, από την πόλη της Λιβαδειάς, στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς υπάγονται οι Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού και ο Δήμος Αλιάρτου, με συνολικό πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2021 61.949 κατοίκους. Μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της (πρώην επαρχίας) Λιβαδειάς βαίνει αυξανόμενος, ενώ εκείνος της (πρώην επαρχίας) Θήβας συνεχώς συρρικνώνεται.
  Δ. Ένα από τα βασικά και κρίσιμα, θεσμοθετημένα κριτήρια ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, επιλογής μεταβατικής έδρας κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022, είναι η ύπαρξη δημοσίων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο. Στην πόλη της Λιβαδειάς, της πρωτεύουσας του πρώην Νομού Βοιωτίας ήδη από το 1899 και έδρας της Π.Ε. Βοιωτίας εδρεύουν: α) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, β) το Γραφείο Αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) η Επιμελητεία Ανηλίκων, δ) η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας, ε) η Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στ) η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, ζ) το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η) οι Διευθύνσεις Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ., θ) το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (στο οποίο υπάγεται και η πρώην επαρχία Θήβας), ι) το Τμήμα Αλλοδαπών Βοιωτίας, ια) η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Βοιωτίας, ιβ) η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Βοιωτίας, ιγ) η Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας, ιδ) το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, ιε) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ιστ) το Γραφείο Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας του ΤΕΕ, ιζ) η Υπηρεσία Στατιστικής Βοιωτίας, ιη) το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας Βοιωτίας και Φωκίδας, ιθ) η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (αρμόδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), κ) η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κα) η Περιφερειακή Διεύθυνση Βοιωτίας του ΕΟΠΠΥ, κβ) η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.
  Ε. Όσον αφορά στον «μύθο» των γυναικείων φυλακών στον Ελεώνα (παρ’ ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος στην περιφέρεια του εκάστοτε Πρωτοδικείου δεν συνιστά κριτήριο): α) Ήδη με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού, έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). β) Το κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα απέχει από την Λιβαδειά 55,53 χλμ. (57 λεπτά), το κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο Φωκίδας απέχει από την Άμφισσα 34,20 χλμ. (35 λεπτά) και το κατάστημα κράτησης Δομοκού απέχει από την Λαμία 35,72 χλμ. (46 λεπτά). Να σημειωθεί ότι οι καταδικασμένοι από τα ποινικά δικαστήρια της Βοιωτίας (Λιβαδειάς και Θήβας) σε ποινή φυλάκισης, χωρίς αναστολή, άνδρες μεταφέρονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, που απέχει από την Λιβαδειά 95,47 χλμ. (1 ώρα και 56 λεπτά) και από τη Θήβα 210,89 χλμ. (2 ώρες και 45 λεπτά). γ) Με την τροποποίηση των άρθρων 307, 309 και 310 ΚΠΔ, η δικαιοδοσία των δικαστικών συμβουλίων περιορίζεται αισθητά και δη καταργείται η έκδοση βουλεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των σημαντικών υποθέσεων και προβλέπεται συντομότερη διαδικασία από τη στιγμή που θα τελειώσει η ανάκριση και έως ότου φθάσει η υπόθεση σε δίκη.
  ΣΤ. Ένα, ακόμη, θεσμοθετημένο κριτήριο για την ίδρυση ενός δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4938/2022 είναι τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς λειτουργούν: α) το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας και μονάδα παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που συνεισφέρει στο 4% του ελληνικού Α.Ε.Π., β) έξι εκκοκκιστήρια βάμβακος (δύο του ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Α.Ε., ένα της ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ένα της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. και δύο της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), με μερίδιο στις εξαγωγές πάνω από 18%, γ) μια μονάδα παραγωγής κρεάτων (της ΜΙΧΑΣ Α.Ε.), δ) ολόκληρο το Κωπαϊδικό Πεδίο, ε) σωρεία κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, στ) το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και όλες οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αράχωβας, που αποτελεί το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας, ζ) οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αντίκυρας, το λιμάνι της οποίας συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς βωξίτη από και προς το λιμάνι της Ιτέας, η) οι αρχαιολογικοί χώροι της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, θ) η Μονή του Οσίου Λουκά, που αποτελεί μνημείο της UNESCO, και άλλες ιστορικές μονές που προσελκύουν θρησκευτικό τουρισμό. Ως εμπορικό κέντρο η πόλη της Λιβαδειάς, στην οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητήριου Βοιωτίας, οι περισσότερες εμπορικές κι επισιτιστικές επιχειρήσεις στο Νομό, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπως και η Νεφρολογική Κλινική Λιβαδειάς, εξυπηρετούν εκτός από τους Δήμους Λεβαδέων, Αλιάρτου, Ορχομενού και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ολόκληρη την Λοκρίδα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Ελάτεια, Μαλεσίνα, Λάρυμνα, Θεολόγος), καθώς τους Δελφούς και την Δεσφίνα, που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας. Η Λιβαδειά, τέλος, φιλοξενεί και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, λόγω της παρουσίας της ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στις μεγάλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.
  Ζ. Η απάντηση στα στοιχεία που διακινούνται αναφορικά με τον όγκο των υποθέσεων για το 2023: α) Εισερχόμενες υποθέσεις Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 1.039, β) Εισερχόμενες υποθέσεις Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς: 639, γ) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Πολιτικού Εφετείου: 65, δ) Εισερχόμενες υποθέσεις Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς: 1.869, ε) Εισερχόμενες υποθέσεις Μεταβατικής Έδρας Ποινικού Εφετείου: 95, στ) Εισερχόμενες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας): 272. Ψεύδονται όσοι διακινούν δημοσίως (σε δελτία τύπου, δημόσιες αναρτήσεις στα social media και σχόλια στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση) ότι οι εισερχόμενες υποθέσεις του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για το 2023 ήταν μόνο 278 (!!!) και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς μόνο 897 (!!!).

 • 18 Απριλίου 2024, 19:12 | Χρήστος

  Όσον αφορά την Αιτωλοακαρνανία η επιλογή για κεντρικό πρωτοδικείο στο Αγρίνιο είναι μονόδρομος. Μεγαλύτερο αστικό κέντρο, καλύτερες υποδομές, μεγαλύτερος όγκος δικαστικής ύλης. Άλλωστε στο Αγρίνιο έχει έδρα και το Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Η τεχνοκρατική λύση είναι για το καλό των πολιτών. Όσον αφορά το Μεσολόγγι, τα μοναδικά επιχειρήματα που διαβάζουμε στη διαβούλευση έχουν να κάνουν με την ιστορικότητα της περιοχής και το γεγονός ότι είναι πρωτεύουσα της Π.Ε., καμία σχέση δηλαδή με το θέμα μας.

  Οι υποδομές είναι ένα επίσης σοβαρό θέμα για το Μεσολόγγι ενώ οι αριθμοί που γράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Την ώρα μάλιστα που στο πρωτοδικείο Μεσολογγίου βρίσκονται και δημοτικές ενότητες του Αγρινίου.

  Η ιστορικότητα δεν θα φέρει γρηγορότερη απονομή δικαιοσύνης.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:02 | Τράνακα Ευγενια

  Όχι στην υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών! Ένα Δικαστικό Μέγαρο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για τη διατήρησή του. Ένα δικαστικό Μέγαρο στο οποίο υπάγονται οι μεγαλύτερες γυναικείες φυλακές της χώρας. Στο οποίο υπάγονται η Βιπε Οινοφύτων και Θίσβης. Προωθείται τον μαρασμό της πόλης με αυτό το νομοσχέδιο και δεν εξυπηρετείται καμία ουσιαστική ανάγκη! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΑ! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:45 | Χριστίνα

  Οι εκπαιδευόμενοι της Α’ και Β’ σειράς, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο νόμο. Η εκ των υστέρων μεταβολή διατάξεων του νόμου αυτού και η Αναδρομικότητα που αυτός εισάγει ως προς την επιστροφή των καταβληθέντα αποδοχών, θίγει το συνταγματικώς προστατευόμενο αγαθό της περιουσίας τους και προσβάλλει το δικαίωμά τους στην εργασία και κατ επέκταση το δικαίωμα στην προστασία της οικογένειας. Επιπλέον, παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου η οποία συσχετίζεται με την αρχή της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης, την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και την αρχή της νομιμότητας.
  Τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται απο το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι από τον κρατικό προυπολογισμο όπως ισχυει με τις άλλες μαθητίες του δημοσίου. Πού θα επιστραφουν αυτά τα χρήματα από την στιγμή που έχουν ολοκληρώσει το προγραμμα συμμορφούμενοι με τους όρους του; Συνεπώς πρόκειται για μια καθαρά τιμωρητική διάταξη η οποία αποσκοπεί μόνον στον εκφοβισμό των εκπαιδευμένων και στην προσπάθεια ομηρίας αυτών. Μην ξεχνάτε, άλλωστε, πως επί 3μήνου οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε δικαστικές υπηρεσίες προσφέροντας υψηλού επιπέδου εργασία !
  Έτερο θέμα είναι ο υπολογισμός του 6μηνου εκπαίδευσης στην δοκιμή υπηρεσία καθώς μέχρι πρότινος ίσχυε η 10ήμερη εκπαιδευση η οποία και υπολογιζόταν! Τώρα που υφίσταται κατά πολύ ανώτερου επιπέδου εκπαίδευση, είναι αδιανόητο να μην υπολογίζεται.
  Τέλος, ο νόμος αναφέρει πως οι συνέπειες διορισμού ανάγονται από την ημερομηνία ορκωμοσίας. Αυτό νομικά θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλο το εύρος των συνεπειών, ήτοι βαθμολογικές και οικονομικές. Άρα, πρεπει να θεσμοθετηθεί η καταβολή μισθού για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο από υπαιτιότητα του υπουργείου δεν ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις όσων ολοκλήρωσαν επιτυχώς την 6μηνη εκπαίδευση.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:07 | Ευγενία Τρανακα

  Όχι στην υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών! Ένα Δικαστικό Μέγαρο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για τη διατήρησή του. Ένα δικαστικό Μέγαρο στο οποίο υπάγονται οι μεγαλύτερες γυναικείες φυλακές της χώρας. Στο οποίο υπάγονται η Βιπε Οινοφύτων και Θίσβης. Προωθείται τον μαρασμό της πόλης με αυτό το νομοσχέδιο και δεν εξυπηρετείται καμία ουσιαστική ανάγκη! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΑ! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ.