• Σχόλιο του χρήστη 'Χ.Π.' | 18 Απριλίου 2024, 20:00

    ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ Από κάθε πλευράς η πρόταση για τον ορισμό των Μεγάρων ως περιφερειακής έδρας του Πρωτοδικείου Πειραιώς είναι ορθή. Τα Μέγαρα πέραν ότι έχουν τη μεγαλύτερη έκταση σε τ.χλμ. σε σύγκριση με την Ελευσίνα, τη Μάνδρα και τα Βίλια, αφού περιλαμβάνουν τη Νέα Πέραμο, την Κινέτα και το Αλεποχώρι, αποτελούν χωρικά τον τελευταίο δήμο της Δυτικής Αττικής, στον οποίο η πρόσβαση είναι πιο εύκολη. Και είναι εντελώς λογικό, εφόσον ως έδρα ορίζεται το Πρωτοδικείο Πειραιώς, ως περιφερειακή έδρα να ορισθεί ο Δήμος Μεγαρέων, δηλαδή η περιφερειακή έδρα να εδράζεται στον τελευταίο χωρικά Δήμο που εντάσσεται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς. Επιπλέον, σαφώς το περιβάλλον των Μεγάρων είναι πιο προσιτό και ανταποκρίνεται στο στόχο του νόμου για αποκέντρωση, εν αντιθέσει με την περιοχή του Θριασίου, η οποία πληθυσμιακά αλλά και περιβαλλοντικά είναι επιβαρυμένη με ρύπους λόγω των βιομηχανιών και των εργοστασίων