• Σχόλιο του χρήστη 'αργύρης δήμου' | 29 Οκτωβρίου 2012, 15:54

    Εαν η εξ.φρουρα δεν εχει ιδιαίτερο πειθαρχικό καθεστώς ανάλογο με την ΕΛΑΣ, ιεραρχία, και πνεύμα λειτουργίας παρόμοιο με των σωμάτων ασφαλείας, πιστεύει κανένας σχετικός και αρμόδιος, ότι θα μπορέσει η εξ.φρουρά να εχει επιτυχή συνέχεια και λειτουργία? αυτό το σχέδιο νόμου αν "περάσει" αποσχηματίζει ευθέως την ιδιότητα και λειτουργία της εξ.φρουράς, και θέτει σε επισφαλή και απαξιωμένη κατάσταση τα τόσο ευαίσθητα θέματα τάξης και ασφάλειας που αφορούν τον χώρο των καταστημάτων κράτησης, και την αξασφάλιση των κρατουμένων όπου αυτοί βρίσκονται και μετάγονται!