Άρθρο 100

Η παράγραφος 9 του άρθρου 49 του ν.2721/1999 αντικαθίσταται ως εξής :
«9. Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των αρμόδιων, γα κάθε περίπτωση, Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται η σύσταση, η στελέχωση και ο τρόπος οργάνωσης της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, ο χρόνος και η διαδικασία προαγωγών, η στολή και ο οπλισμός, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ο χρόνος εργασίας, η εκπαίδευση και η επιμόρφωσή του, καθώς και η κατανομή των θέσεων στους βαθμούς της ιεραρχίας, οι όροι και προϋποθέσεις διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, οι υπηρεσιακές μεταβολές, τα διοικητικά και πειθαρχικά μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος των υπαλλήλων του παραπάνω προσωπικού, όπως και οι σχέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας με τις Υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης.
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα γα την εφαρμογή των διατάξεών του».

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 13:54 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Κύριε υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριοι της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

  Η υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης (Υ.Ε.Φ.Κ.Κ)σύμφωνα με το Π.Δ 215/06 παρ.1 αποτελεί ένα ιδιαίτερο ένστολο και ένοπλο σώμα ,μια ειδική υπηρεσία του Υ.Δ.Δ.Α.Δ που έχει ως αποστολή την φρούρηση των καταστημάτων κράτησης ,είτε για την αποτροπή απόπειρας απόδρασης κρατουμένων ,είτε την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και των εργαζομένων σε αυτά από οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης,επίσης έχει αναλάβει τις πάσης φύσεως μεταγωγές κρατουμένων σε δικαστήρια ,ανάκριση,νοσοκομεία και ιδιώτες ιατρούς.
  Όπως αντιλαμβάνεστε ο ρόλος που της έχει ανατεθεί και τα καθήκοντα της είναι αμιγώς αστυνομικά ,γι αυτό και ο νομοθέτης αναφέρει ότι .
  Η Υ.Ε.Φ.Κ.Κ δημιουργήθηκε το 2000 και αντικατέστησε το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ που έως τότε ήταν υπεύθυνο για τις παραπάνω αρμοδιότητες στα καταστήματα κράτησης.
  Είναι σαφέστατος και διακριτός ο ρόλος της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ σε σχέση με αυτόν της Σωφρονιστικής υπηρεσίας που οι αρμοδιότητες της περιορίζονται στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης και σκοπός τους είναι η ΦΥΛΑΞΗ των κρατουμένων.
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και συγκεκριμένα τα άρθρα 99 και 100 δίδονται στην Υ.Ε.Φ.Κ.Κ νέες αυξημένες αρμοδιότητες με την γενικόλογη και αόριστη έκφραση .
  Είναι σαφές ότι επιχειρείται μια αλλοίωση του αρχικού σκοπού ύπαρξης της και μια διαστρέβλωση των αρμοδιοτήτων που έχει ορίσει ο νομοθέτης για την Υ.Ε.Φ.Κ.Κ και όπως αυτά διατυπώνονται και αναφέρονται σαφέστατα στο Π.Δ 215/06 καθώς και τους Ν.2721/99 και Ν.3388/05.

  -ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-

  Τα καταστήματα κράτησης έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο αντοχής λόγω μείωσης των κονδυλίων που διατίθενται σε αυτά για τις ανάγκες των κρατουμένων και φυσικά λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού κρατουμένων που φιλοξενούν.
  Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η αθρόα συνταξιοδότηση του προσωπικού που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης και ιδιαίτερα σωφρονιστικών υπαλλήλων οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν με τις πιο συμφέρουσες γι αυτούς συνθήκες πρόωρης συνταξιοδότησης γιατί αν παραμείνουν πλήττονται περισσότερο.
  Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τις παρεμβάσεις της πολιτείας στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης που κατά την άποψη μου θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερο τρόπο λόγω της υπερβολικά επικίνδυνης και ανθυγιεινής φύσεως της εργασίας τους σε σχέση με άλλα επαγγέλματα.
  Με το παρόν νομοσχέδιο προσπαθείτε να καλύψετε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στα καταστήματα κράτησης χρησιμοποιώντας της Εξωτερική Φρουρά σε ασαφή και αόριστα καθήκοντα που αφήνουν βάσιμες υποψίες ότι θα αλλοιωθεί ο σκοπός της και η αποστολή της.
  Πίσω από τον όρο θα υπάρξει διαστρέβλωση και παρερμηνεία του παραπάνω όρου στα κατά τόπους καταστήματα από τους προϊστάμενους και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν εντονότατες ενστάσεις στην εκτέλεση καθηκόντων ,γιατί σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρξει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων με μοναδικό αποτέλεσμα έντονες λογομαχίες και προστριβές μεταξύ του προσωπικού των δύο υπηρεσιών.
  Δεν είναι δυνατόν μια υπηρεσία που έχει εξ΄ορισμού καθήκοντα που δεν την εμπλέκουν στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης πλην της περίπτωσης της καταστολής ,ξαφνικά να εισέλθει εντός καταστήματος με αρμοδιότητες που δεν ασκεί τόσα χρόνια .
  Δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και ο χώρος των φυλακών είναι τόσο ιδιόμορφος που δεν συγχωρεί λάθη κατά την άσκηση των καθηκόντων.
  Δεν είναι λύση η αλλοίωση του σκοπού και της αποστολής της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ η οποία δημιουργήθηκε με συγκεκριμένη στόχευση. Είναι η υπηρεσία που λόγω της καλής δομής,λειτουργίας και οργάνωσης της 12 χρόνια έχει επιφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα στην αποτροπή αποδράσεων και στην βελτίωση ασφαλείας των καταστημάτων κράτησης παρά τις τεράστιες ελλείψεις της σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό.
  Είναι γνωστό ότι λόγω της ουδετερότητας και απαγόρευσης ανάπτυξης οικειότητας του προσωπικού της Εξωτερικής φρουράς με κρατουμένους όπως ρητά προβλέπεται στο 215/06 στην υπηρεσία να μην έχουν υπάρξει σοβαρά κρούσματα διαφθοράς.
  Πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί αυτή η καταστροφή της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ ,γιατί περί τέτοιας πρόκειται όταν προσπαθείτε να εκχωρήσετε αόριστες αρμοδιότητες σε εξωτερικούς φρουρούς που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της φυλακής .Δεν είναι η θέση τους εκεί και δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα η δημιουργία ενός νέου.Η εξειδίκευση που έχει η εξωτερική φρουρά είναι αυτή που την έκανε να διακριθεί τόσα χρόνια και να λειτουργεί με εξαιρετική συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά.

  -Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ –

  Η παρούσα κατάσταση μπορεί να εξομαλυνθεί και να επιλυθεί με απλές ενέργειες.
  1. Απομάκρυνση όλων των σωφρονιστικών υπαλλήλων από τις διοικητικές θέσεις που καταλαμβάνουν εντός των καταστημάτων κράτησης και επιστροφή στα καθήκοντα που θα έπρεπε να ασκούν.
  2. Κάλυψη των διοικητικών θέσεων αυτών με μετατάξεις από το δημόσιο προς τα καταστήματα κράτησης από φορείς που καταργούνται και συγχωνεύονται.
  3. Απομάκρυνση όλων των σωφρονιστικών υπαλλήλων από τα εξωτερικά θυρωρεία και επιστροφή στα καθήκοντα που προβλέπει ο σωφρονιστικός κώδικας.
  4. Οι θέσεις των εξωτερικών θυρωρείων θα καλυφθούν από την εξωτερική φρουρά.
  5. Προσλήψεις προσωπικού άμεσα και κατ εξαίρεση όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου (400 σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 300 εξωτερικοί φρουροί).Με τις παραπάνω ενέργειες θα υπάρξει ικανός αριθμός υπαλλήλων να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες του σωφρονιστικού συστήματος και θα αποφευχθεί η εμπλοκή της εξωτερικής φρουράς σε αλλότρια καθήκοντα.
  Ειδικότερα ως προ την πρόταση 4 θέλουμε να επισημάνουμε ότι η εξωτερική φρουρά 12 χρόνια έχει υπό τον έλεγχο της την ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης πλην των εξωτερικών θυρωρείων. Είναι παράλογο και ενέχει κινδύνους ασφαλείας ότι άοπλοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρίσκονται στα σημεία εισόδου στα καταστήματα κράτησης και ασκούν φρούρηση αντί ΦΥΛΑΞΗ .
  Πως θα μπορούσαν να αμυνθούν σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης ή πως θα μπορούσαν να επιβάλλουν μέτρα τάξης σε όσους ελέγχουν ,σε επισκέπτες πού ίσως φέρουν μαζί τους όπλο,εκρηκτικές ύλες και ναρκωτικές ουσίες.Την αρμοδιότητα για τα παραπάνω θα έπρεπε να έχει η εξωτερική φρουρά παρά ταύτα όμως αυτό δεν έχει συμβεί έως σήμερα.

  Τα πλεονεκτήματα που ενέχει η πρόταση 4 είναι τα εξής
  • Αποδέσμευση σωφρονιστικών υπαλλήλων από καθήκοντα που δεν μπορούν να εφαρμόσουν λόγω του ότι είναι άοπλοι και δεν έχουν εκπαιδευθεί σε καταστάσεις επιθέσεων ,αφοπλισμού υπόπτων και δεν έχουν οπλισμό ώστε να αμυνθούν.
  • Ασφαλέστερη φύλαξη καταστήματος
  • Πληρέστερος έλεγχος επισκεπτών από το ένοπλο προσωπικό της εξωτερικής φρουράς και ικανότητα αντιμετώπισης ένοπλης επίθεσης
  • Η παρουσία ενόπλων λειτουργεί αποτρεπτικά σε όποιον σχεδιάζει κάποια έκνομη ενέργεια.

  Κ. Υπουργέ φρονούμε ότι θα δεχθείτε τις παραπάνω προτάσεις ως λογικές και πρακτικά εφαρμόσιμες και θα αποσύρετε ή θα τροποποιήσετε τα άρθρα 99 και 100 του παρόντος νομοσχεδίου.
  Ανάλογες προτάσεις θα κατατεθούν και κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου προς συζήτηση και ψήφιση στη βουλή των Ελλήνων από τα κόμματα του κοινοβουλίου γιατί αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα της εξωτερικής φρουράς.
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες επί των προαναφερόμενων ώστε να θωρακιστούν τα καταστήματα κράτησης .

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 11:13 | ΕΡΜΗΣ

  Ισως απο τα πιο λαθος νομοσχεδια. Μια υπηρεσια που λειτουργει αψογα θα μπει σε κινδυνο η λειτουργια της και εν προκειμενω η ασφαλεια των καταστηματων κρατησης. Συνταχθηκε μαλλον απο το λιγοτερο μη γνωριζοντες περι ασφαλειας των φυλακων. Οι εξωτερικοι φρουροι ειναι εξιδεικευμενο προσωπικο και αντι να εξελιχθει η υπηρεσια τους θα τεθει σε κινδυνο η αρτιοτητα ενος ολοκληρου ΕΝΟΠΛΟΥ σωματος

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 10:56 | Γ.Π.

  Τα άρθρα 99 και 100 του παρόντος νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και λοιπές διατάξεις είναι αναμφισβήτητα προς την σωστή κατεύθυνση. Η υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης συστήθηκε με τον ιδρυτικό νόμο 2721/99 και αντικατέστησε την Ελληνική Αστυνομία στα καταστήματα κράτησης και για το προσωπικό της εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους σε συνδυασμό με τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις που αφορούν το υπόλοιπο φυλακτικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης. Δεν ανήκουμε στα σώματα ασφαλείς, όπως εσφαλμένα και αποπροσανατολιστικά έχει καλλιεργηθεί από ορισμένους συναδέλφους, δεν είμαστε αστυνομία στην θέση της αστυνομίας. Κι αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ιδιαίτερα δε και πέραν πάσης αμφισβητήσεως κατόπιν του Ν. 4024/2011 περί θεσπίσεως ενιαίου μισθολογίου έχουμε πλέον και την ιδιότητα του Κρατικού υπαλλήλου.
  Στα πλαίσια λοιπόν της γόνιμης προσπάθειας της γενικής Κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση, την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού και ειδικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος τα παραπάνω άρθρα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση με κάποιες επιμέρους αναγκαίες βελτιώσεις. Προτείνω την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού υπαλλήλων από την εξωτερική φρουρά που διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ικανότητες, όπως λογιστές, νοσηλευτές, κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, κρίσιμα επαγγέλματα για την λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, σε ανάλογες διοικητικές θέσεις. Σίγουρα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας και χρησιμότητας απ’όση προσφέρουν ως φύλακες. Να εφαρμοστεί, δηλαδή, η οριζόντια και κάθετη κινητικότητα και στους υπαλλήλους της εξωτερικής φρούρησης, όπως εύστοχα ορίζουν τα δύο παραπάνω άρθρα και «η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος» να συγκεκριμενοποιηθεί με τη διάταξη «και πιο συγκεκριμένα η κάλυψη θέσεων ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων και Ανηλίκων, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ και ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας, ΤΕ Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των καταστημάτων κράτησης» ή με τη διάταξη «Για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, που κατέχει πτυχία ΠΕ και ΤΕ, συναφή με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 99 του παρόντος νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και λοιπές διατάξεις, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης και κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, μετατάξεις σε θέσεις ΠΕ και ΤΕ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Σωφρονιστικού Συστήματος, των Υποθηκοφυλακείων και των Δικαστηρίων της χώρας».

  Σας ευχαριστώ. Ένας απλός υπάλληλος εξωτερικής φρούρησης με 12 χρόνια υπηρεσίας.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 00:52 | Δημητρης

  Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, προσελήφθησαν με ΑΣΕΠ και τυγχάνει να έχουν πολύ υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, λόγω όμως της ανυπαρξίας θέσεων ΠΕ Εξωτερικών φρουρών δεν έχουν την αντίστοιχη εξέλιξη, ενώ δεν έχει προχωρήσει ακόμα η διαδικασία ανάδειξης της εσωτερικής ιεραρχίας της υπηρεσίας και τα διοικητικά καθήκοντα ασκούνται από αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.. Επιπλέον, τα σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπουν την βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς δεν λαμβάνει υπόψη τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που έχουν ορισμένοι εκ των υπαλλήλων.

  Επειδή μέχρι σήμερα απαγορεύεται η μετάταξη του προσωπικού από και προς την εξωτερική φρουρά, αυτός ο αριθμός των εξωτερικών φρουρών με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μένει εγκλωβισμένος σε υπηρεσιακή στασιμότητα εδώ και 12 συνεχή χρόνια από τον διορισμό τους. Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι φρουροί έχουν πολύ ανώτερα προσόντα από αυτά των προισταμένων ακόμη και των διευθυντών τους.

  Αυτή εν ολίγοις είναι η πραγματικότητα στην εξωτερική φρουρά και σε αυτό το περιβάλλον έρχονται να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 99 οι εξωτερικοί φρουροί θα μπορούν προφανώς με τη διαδικασία της ανάρτησης του προγράμματος ημερησίας υπηρεσίας να μεταβαίνουν για υπηρεσία στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης. Από το σημείο αυτό και μετά δύνανται να δημιουργηθούν προβλήματα που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, καθώς ο υπάλληλος εξωτερικός φρουρός θα αποτελεί ξένο σώμα σε σχέση με την οργανική ενότητα του προσωπικού της εσωτερικής φύλαξης, δεδομένου ότι είναι υποχρεωμένος να εκτελεί διαταγές του προϊσταμένου της εξωτερικής φρουράς και όχι της εσωτερικής. Ακολούθως, τελεί υπό την πειθαρχική δικαιοδοσία του υπηρεσιακού συμβουλίου της εξωτερικής φρουράς και όχι της εσωτερικής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούν οι εισηγητές αυτού του άρθρου για το πως φαντάζονται ότι θα πείσουν ή θα επιβάλλουν στους φρουρούς να εκτελέσουν καθήκοντα για τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί. Μπορούν να έχουν την απαίτηση της άψογης συμμόρφωσης των φρουρών με τις διαταγές των αρχιφυλάκων της εσωτερικής φύλαξης την στιγμή που αυτοί δεν ανήκουν εκ του νόμου στην φυσική τους ηγεσία; Από την άλλη, είναι δυνατόν προϊστάμενος μιας άλλης υπηρεσίας να διατάξει υπάλληλο άλλης υπηρεσίας να εκτελεί εργασία; Άρα, συμπεραίνεται ότι ο υπάλληλος εξωτερικός φρουρός μεταβαίνοντας στο εσωτερικό του καταστήματος δεν αποκόπτεται από την οργανική και λειτουργική του σύνδεση με την εξωτερική φρουρά, αλλά έρχεται εκεί για να εφαρμόσει τις εντολές της διοίκησής του στην οποία είναι και υπόλογος. Άρα, επεκτείνεται η αρμοδιότητα του διοικητή της εξωτερικής φρουράς και εντός του καταστήματος κράτησης.

  Αυτό είναι ένα αβίαστο και λογικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ερμηνεία της επέκτασης των αρμοδιοτήτων της εξωτερικής φρουράς. Προφανώς, ορισμένοι αντιλαμβάνονται την επέκταση των αρμοδιοτήτων μόνο ως προς το σκέλος της κάλυψης των κενών θέσεων εργασίας, όμως δεν ερμήνευσαν όπως πρέπει το λειτουργικό κομμάτι του εγχειρήματος. Δηλαδή, θέση εργασίας στο εσωτερικό, αλλά υπό τίνος τις εντολές; και υπό τίνος την πειθαρχική δικαιοδοσία; Η απλή μετάβαση για εργασία σε έναν χώρο χωρίς τη διαδικασία της απόσπασης, ή της μετάταξης δεν μεταβάλλει τον οργανικό και λειτουργικό δεσμό του υπαλλήλου με την φυσική του ηγεσία και τον πειθαρχικό του προϊστάμενο.

  Με βάση αυτή την διαπίστωση, έχουν αναρωτηθεί οι εσωτερικοί υπάλληλοι και προϊστάμενοι εάν θέλουν να έχουν δίπλα τους έναν υπάλληλο που το λιγότερο δεν ενδιαφέρεται για τις εντολές τους, καθώς δεν μπορούν να τον διατάξουν ευθέως; Ακόμα δε περισσότερο ενδιαφέρονται για έναν υπάλληλο που είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εντολές άλλου προϊσταμένου; Εκτός βέβαια, εάν δεχθούμε ότι ο εσωτερικός προϊστάμενος θα δίδει πρώτα εντολές στον εξωτερικό προϊστάμενο, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να τις μεταβιβάζει στον εξωτερικό φρουρό, που θα αποστέλλεται για υπηρεσία στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης.

  Συμπέρασμα, αυτό που περιγράφεται παραπάνω είναι ένας οργανωτικός τραγέλαφος μια οργανωδιοικητική τρικυμία που έρχεται να προστεθεί στον ήδη οργανωτικό τραγέλαφο της εξωτερικής φρουράς η οποία διοικείται εδώ και 12 χρόνια από δανεικούς προϊσταμένους θαρρείς και στερείται υπαλλήλων με ανώτερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, εμπειρία και ικανότητες. Εκτός βέβαια και εάν ο απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τη λειτουργία των καταστημάτων κράτησης στην εξωτερική φρουρά και μέσω αυτής στην αστυνομία. Αυτό ας το αναλογιστούν αυτοί που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να προτείνουν αυτή τη ρύθμιση, γιατί μάλλον σκάβουν εν αγνοία τους και τον δικό τους το λάκο. Με αυτήν την ανάγνωση, είμαι βέβαιος πως σε λίγο θα ηχήσουν καμπάνες και για την εσωτερική φύλαξη-φρουρά.

  Ερωτώ λοιπόν όλους τους σεβαστούς αναγνώστες; Τι μέλλον δύναται να έχει μια τέτοια υπηρεσία; Γιατί δεν ετέθη ποτέ μέχρι σήμερα σοβαρά το ζήτημα της οργάνωσης της υπηρεσίας με βάση την αξιοκρατία και τις αρχές της επιστημονικής διοίκησης; Αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτές οι συνέπειες του οργανωτικο-διοικητικού κενού της υπηρεσίας μας. Είναι βέβαιο πως εάν αυτή τη στιγμή η εξωτερική φρουρά είχε θέσεις Π.Ε. εξωτερικής φρουράς πολιτικό προσωπικό θα ελάμβανε δικαιωματικά την αρμοδιότητα και για την εσωτερική λειτουργία των καταστημάτων κράτησης. Επίσης, είναι βέβαιο πως δεν θα υπήρχε ποτέ ο κίνδυνος να φύγει από τον έλεγχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης η αρμοδιότητα των καταστημάτων κράτησης. Αυτά ας τα σκεφτούν οι υπεύθυνοι εκ των συνδικαλιστικών μας ηγεσιών -εσωτερικών και εξωτερικών- που αναλογιζόμενοι το συνδικαλιστικό κόστος φροντίζουν να χαϊδεύουν τα αυτιά των ΔΕ συναδέλφων και δεν προτείνουν πραγματικά ρηξικέλευθες λύσεις, που δύνανται να αναδείξουν την εξωτερική φρουρά σε πρώτης γραμμής σπουδαιότητας, ολοκληρωμένης και αυτοδιοίκητης, κρατικής δημόσιας υπηρεσίας.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 00:20 | Δημητρης

  Προτείνω να εφαρμοστεί η οριζόντια και κάθετη κινητικότητα και στους Υπαλλήλους Εξωτερικής Φρούρησης, όπως προβλέπεται από τον νόμο για την Θέσπιση του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν.4024/2011, Άρθρο 5), ο οποίος είναι νεότερος όλων των απαγορευτικών Νόμων, Π.Δ. και των όποιων διατάξεων και αποφάσεων περί της μετάταξης των εξωτερικών φρουρών.
  Από την υιοθέτηση και εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης, θα ωφεληθούν πρωτίστως οι κάθε είδους Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης-όπως τα νέα καταστήματα κράτησης,-οι οποίες θα επανδρωθούν σε δεινούς οικονομικά καιρούς από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, χωρίς περαιτέρω κόστος νέων προσλήψεων και δευτερευόντως, εξειδικευμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι αγωνίστηκαν εργαζόμενοι την νύχτα στην σκοπιά και παρακολουθώντας όλη την επόμενη ημέρα επί σειρά ετών μαθήματα κοινωνιολογίας και εγκληματολογίας, ώστε να εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο για την δουλειά τους με αποτέλεσμα, μάλιστα, να φθάσουν να αποφοιτήσουν πρώτοι των πρώτων, και παραμένουν παγιδευμένοι (για να μην πω και ακούσια αργόμισθοι απέναντι στο κράτος, που τους εκπαίδευσε για να του προσφέρουν τα βέλτιστα και όχι τα ελάχιστα), λόγω της παλιότερης απαγόρευσης μετάταξης των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης.
  Σε αυτή την κατεύθυνση και στα πλαίσια της γόνιμης προσπάθειας της Κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση, την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Κρατικού μηχανισμού , προτείνω, να γίνει πιο συγκεκριμένη η αόριστη έκφραση «και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος» ήτοι να αντικατασταθεί από την έκφραση : «και η κάλυψη των συνολικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και να ακολουθηθεί με κόμα από την έκφραση « και πιο συγκεκριμένα η κάλυψη θέσεων ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων και Ανηλίκων, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ και ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των καταστημάτων κράτησης» .
  Σαφέστατα, για να μπορέσει να γίνει αυτό και πάντοτε σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.4024/2011, θεωρώ αναγκαία και επιτακτική την προσθήκη ενός ακόμη Άρθρου στο παρόν Νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση και το οποίο θα προβλέπει και θα επιτρέπει ξεκάθαρα την μετάταξη των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης σε προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ-ΤΕ, ως ανωτέρω και με βάση τα κατοχυρωμένα και αναγνωρισμένα από το κράτος επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τα κατεχόμενα από τους υπαλλήλους πτυχία και την συνάφεια αυτών με το αντικείμενο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την κάλυψη τακτικών υπηρεσιακών αναγκών, για την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.
  Λόγω της παλαιότερης απαγόρευσης του δικαιώματος της μετάταξης, η οποία προβλεπόταν στον ιδρυτικό νόμο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, ακόμη και η γενικευμένη αναφορά σε ανάληψη άλλων καθηκόντων ακούγεται, όπως παρατηρούν και άλλοι συνάδελφοι τουλάχιστον ανέφικτη, και ίσως πέρα από τα όρια του υπάρχοντος ιδρυτικού νόμου, ο οποίος και τίθεται υπό τροποποίηση με το παρόν νομοσχέδιο.
  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο απαιτείται και ένα ακόμη Άρθρο (που θα τροποποιεί το παλαιότερο άρθρο που απαγορεύει τις μετατάξεις) στο παρόν νομοσχέδιο, το οποίο θα παρέχει το δικαίωμα μετατάξεως συμπληρώνοντας, μετά από τελεία : «Για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, που κατέχει πτυχία ΠΕ και ΤΕ, συναφή με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 99 του παρόντος νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και λοιπές διατάξεις, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης και κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, μετατάξεις σε προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ και ΤΕ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Σωφρονιστικού Συστήματος, των Υποθηκοφυλακείων και των Δικαστηρίων της χώρας».
  Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο δύνανται να καλυφθούν, με τον πλέον οικονομικό τρόπο, τα κενά τα οποία δημιουργούνται, λόγω της αποχώρησης των υπαλλήλων-στελεχών του Υπουργείου που συνταξιοδοτούνται, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που περνά η χώρα και η οποία δεν επιτρέπει άμεσες νέες προσλήψεις, οι οποίες θα επέφεραν και επιπλέον κόστος στον κρατικό μηχανισμό. Μόνο, έτσι, εκείνοι που αποφοίτησαν πρώτοι από σχολές συναφείς με τις θέσεις στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα εργάζονται στις πλέον παραγωγικές θέσεις και θα αποδίδουν τα βέλτιστα αναμενόμενα από την Πολιτεία και δεν θα παραμένουν ως παροπλισμένα πλοία στην σκοπιά.
  Σπεύδω να προσθέσω, μάλιστα, ότι η με τέτοιο τρόπο στελέχωση, τέτοιου είδους θέσεων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού οι συγκεκριμένοι μεταταγμένοι υπάλληλοι, θα απολέσουν τα μηνιαία νυχτερινά τους και το επίδομα επικινδυνότητας, ποσό που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 200 ευρώ μηνιαίως.
  Αυτό το τελευταίο, σε συνδυασμό με την απώλεια των ευεργετικών διατάξεων περί συνταξιοδοτήσεως, από την στιγμή που θα φύγει κάποιος από την εξωτερική φρουρά, θα αποτελέσει, βεβαίως, ανασταλτικό παράγοντα, για μια μαζική τάση φυγής και μετάταξης, κάτι που ούτως ή άλλως δεν θα παρατηρηθεί, αφού στο σύνολο των εξωτερικών φρουρών είναι ελάχιστοι εκείνοι που κατέχουν τέτοιου είδους πτυχία, δηλαδή συναφή με τα αντικείμενα ενασχόλησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  Αυτό το αναφέρω, διότι σίγουρα πολλοί θα σπεύσουν να αναρωτηθούν πως θα λειτουργεί η εξωτερική φρουρά φυλακών, εάν φύγουν με μετάταξη ορισμένοι συνάδελφοί τους. Εκείνοι, που έχουν αυτά τα τυπικά προσόντα είναι ελάχιστοι, αλλά και απαραίτητοι ως στελέχη σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, πιστεύω, σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς.
  Ολοκληρώνοντας, θα προσθέσω, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί και η άνιση εις βάρος των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών μεταχείριση, σε σχέση με τους συναδέλφους τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αλλά και τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους (πολιτικό προσωπικό), οι οποίοι εδώ και έτη δικαιούνται μετάταξη και απόλυτα δίκαια σπεύδω να προσθέσω, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και στην δική μας Υπηρεσία. Άλλωστε είμαστε κι εμεί πλέον κρατικοί υπάλληλοι (και από την ίδρυσή μας πολιτικό προσωπικό), ενταγμένοι στο ενιαίο μισθολόγιο και ανέκαθεν διοικούμενοι με τον δημόσιο-υπαλληλικό κώδικα και τώρα και με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Δεν είμαστε σώμα ασφαλείας, αλλά ένοπλο, ένστολο ιδιαίτερο σώμα, όπως μας περιγράφει ο νομοθέτης στον ιδρυτικό νόμο της Υπηρεσίας μας.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 23:58 | Μ.Π.

  Απαραδεκτο!πως ενας εξωτερικος φρουρος θα κανει σωφρονισμο ενος κρατουμενου το πρωι και μετα τον ιδιο κρατουμενο θα πρεπει, με ασφαλεια για εκεινον και τους πολιτες ,να τον μεταγαγει στο νοσοκομειo και δικαστηριο.το αρθρο αυτο ειναι ατοπο και απαραδεκτο. Θετει την ασφαλεια και του προσωπικού και του καταστήματος σε τεράστιο κίνδυνο!?Θετω ερωτηση απο τις εκατονταδες που σκεφτομαιαυτην την στιγμη.Ποιος θα παιρνει τις αποφασεις?ο δ/κτης ο δ/ντης ο αρχιφύλακας ή ο υπαρχυφυλακας για το που σε ολο το σωφρονιστικο συστημα θα διατειθονται?Εντολη κυριοι ο εξωτερικος φρουρος παιρνει μονο απο τον Δ/κτη του.οι αρχιφυλακες και υπαρχιφυλακες δεν μπορουν να τον διαταξουν!ερωτηση 2:θα οπλοφορουμε μεσα στο καταστημα?ναι μαλλον αφου ειμαστε ενοπλο σωμα!η εκπαιδευση μας ειναι για να καταστελνουμεκαι να διασφαλιζουμε την ασφαλεια σε καθε καταστημα κρατησης και οχι να σωφρονιζουμε και να ταιζουμε κρατουμενους. Γιατι δεν κανετε το ιδιο στην αστυνομια με την πυροσβεστικη.Στο ιδιο υπουργειο δεν ανηκουν.Αν θελετε να βοηθησουμε μια υπηρεσια ας βοηθησουμε την αστυνομια που εχουμε τα ιδια καθηκοντα!Περνοντας εξολοκλήρου τις μεταγωγες! Εγω αυτο που δεν μπορω να καταλαβω γιατι δεν γινονται μεταταξεις υπαλληλων απο φορεις πο καταργυνται!Μηπως η ολη ιστορια ειναι καποιο ΡΟΥΣΦΕΤΙ?
  Εχουμε αστυνομικα καθηκοντα και εκπαιδευση. Μερικοι εξωτερικοι φρουροι εχουν περασει εκπαιδευση απο τα ΜΑΤ για καταστολη ειδικων συνθηκων. Πως θα καταστειλει μια κατασταση και μετα θα μπαινει και θα ειναι ολα καλα?να ειστε σιγουροι οτι δεν θα ειναι!
  Πως θα βαλουμε χειροπεδες σε εναν κρατουμενο και μετα θα πηγαινουμε να τον ταιζουμε!Τελος αν γινει κατι στην μεταγωγη και θελουμε να διασφαλησουμε την ασφαλεια με καθε τροπο μετα τι θα γινει μετα οταν μπουμε στην κυκλιδα?η ασφαλεια δεν διασφαλιζεται του εξωτερικου φρουρου!Σιγουρα θα κινδυνεύσει η ζωη του!Αποσυρετε το αρθρο 99 και 100 ειναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ!!!!!!!!!ποιο δαιμονιο μυαλο το σκεφτηκε.Πιστεψτε θα δημιουργηθουν χιλιαδες περισσοτερα προβληματα απο οτι θα λυσετε!
  Σας μιλαει ενας απο τους 1700 μαχιμους εξωτερικους φρουρους με πανω απο 1000 μεταγωγες εμπειριας!Ευχομαστε να σας φωτισει ο θεος να πραξετε το σωστο.Κυριο πιστεψτε με δεν τα ξερετε ολα και καλα θα ηταν τουλαχιστον μια φορα να παρετε την γνωμη των υπαλληλων!

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 22:16 | αντωνης μαρμαρας

  και αυτο το αρθρο οπως και το 99 ειναι σε πολυ λαθος κατευθυνση.η εξωτερικη φρουρα με την εσωτερικη ανηκουμε στο ιδιο υπουργειο,αλλα εχουμε εντελως διαφορετικα καθηκοντα.καμια σχεση οι μεν ενοπλοι,με αστυνομικα καθηκοντα ,μεταγωγες,φυλαξη εκτος καταστηματων κρατησης.πως ειναι δυνατον να κανουν και τα καθηκοντα των εσωτερικων?με αυτα που προτεινετε απλα μεταφερετε το προβλημα δεν το λυνετε.και αυξανετε στο μεγιστο την επικυνδυνοτητα για ολους(υπαλληλους,κρατουμενους,πολιτες.)ενημερωθειτε καλυτερα για τα καθηκοντα των υπηρεσιων.και εκμεταλευτειτε το ενοπλο προσωπικο του υπουργειου.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 22:17 | ΧΡΗΣΤΟΣ Π.

  Με τον όρο « και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος » ουσιαστικά καταργείται μια αξιόμαχη υπηρεσία που επί δώδεκα χρόνια λειτουργεί άψογα με αυταπάρνηση και ζήλο. Χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα και χωρίς να έχει κατηγορηθεί κανείς υπάλληλος όλα αυτά τα χρόνια για διαφθορά στα πλαίσια της υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας που όλο αυτό το διάστημα έκανε την κοινή γνώμη να δει τα καταστήματα κράτησης με άλλο μάτι ποιο θετικό. Μιας κοινωνίας που άρχισε να αποβάλει το συντηρητισμό και τις όποιες καχυποψίες είχε , και άρχισε να πλησιάζει τα καταστήματα και τους εργαζόμενους σε αυτά , ειδικά τους εξωτερικούς φρουρούς , που έχουν προσδώσει κύρος και αξιοπιστία με το έργο τους . Εσείς έρχεστε με το άρθρο 99 και 100 να διαλύσετε ουσιαστικά όλα αυτά και να γυρίσετε όχι δώδεκα χρόνια πίσω, πριν την δημιουργία της υπηρεσίας , αλλά πενήντα, σε άλλες εποχές.
  Δεν είναι δυνατόν ένας εξωτερικώς φρουρός ο οποίος έχει προσληφθεί και εκπαιδευτεί για να εμποδίσει την όποια απόπειρα δραπέτευσης κρατουμένων εντός και εκτός καταστημάτων κράτησης , την μια μέρα να είναι στο προαύλιο μαζί με τον κρατούμενο και την επόμενη να τον πηγαίνει μεταγωγή , αποτελώντας την τελευταία δικλίδα ασφαλείας για την ελευθερία του . Εκεί κρύβεται ο μεγάλος κίνδυνος , και δεν αναφέρομαι στο δόλο, αλλά στο φόβο που μπορεί να προκύψει από τις όποιες απειλές μπορεί να δεχθεί ο φρουρός ,όταν εκτελεί υπηρεσία εντός του καταστήματος.
  Λέγεται πως αυτό γίνεται διότι από την σωφρονιστική υπηρεσία αποχωρούν πολλά άτομα με σύνταξη . Η πρότασή μου για αυτό είναι η ακόλουθη
  Α) Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι , όπως γίνεται και με όλους τους εργαζομένους, να δουλεύουν σε οκτάωρες βάρδιες αντί για εξάωρες , έτσι εξοικονομείται μια βάρδια.
  Β) Ανάληψη των εξωτερικών θυρωρείων των καταστημάτων από εξωτερικούς φρουρούς ,έτσι θα εκλείψουν και τα φαινόμενα όπως αυτό της Σέρβας κρατουμένης μέλος των ροζ πανθήρων .
  Γ) Ανάληψη των όποιων διοικητικών θέσεων στα καταστήματα κρατήσεις , και στις όποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης ,από τους εξωτερικούς φρουρούς , που αριθμούν πάνω από 500 πτυχιούχους φρουρούς ΠΕ και ΤΕ .
  Δ) Την επιστροφή όποιων σωφρονιστικών υπαλλήλων που με απλές ημερήσιες διαταγές των διευθυντών των καταστημάτων κράτησης , και χωρίς κανένα πτυχίο , έχουν αποσπαστεί ως διοικητικοί .
  Ε) Να επιτραπούν οι μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού από άλλους φορείς του δημοσίου που βρίσκονται προς κατάργηση ή πλεονάζουν ή οδηγούνται στη εφεδρεία , προς τα καταστήματα κράτησης.
  ΣΤ) Φύλαξη του Υπουργείου δικαιοσύνης από εξωτερικούς φρουρούς.
  Ζ) Φύλαξη των δικαστηρίων και παράλληλα δημιουργία δικαστικής αστυνομίας της οποίας τμήμα θα αποτελεί η εξωτερική φρουρά.

  Μην προχωρήσετε σε αυτό το « νόθευμα »,που προσπαθούν να σας οδηγήσουν κάποιοι , με το άρθρο 99 και 100 του νόμου. Αποδείξτε πραγματικά ότι είμαστε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιζητούμαι τη δικαιοσύνη και όχι την αδικία που πάει να συντελεστή με τα προαναφερθέν άρθρα .

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 22:07 | ΧΡΗΣΤΟΣ Π.

  Με τον όρο « και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος » ουσιαστικά καταργείται μια αξιόμαχη υπηρεσία που επί δώδεκα χρόνια λειτουργεί άψογα με αυταπάρνηση και ζήλο. Χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα και χωρίς να έχει κατηγορηθεί κανείς υπάλληλος όλα αυτά τα χρόνια για διαφθορά στα πλαίσια της υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας που όλο αυτό το διάστημα έκανε την κοινή γνώμη να δει τα καταστήματα κράτησης με άλλο μάτι ποιο θετικό. Μιας κοινωνίας που άρχισε να αποβάλει το συντηρητισμό και τις όποιες καχυποψίες είχε , και άρχισε να πλησιάζει τα καταστήματα και τους εργαζόμενους σε αυτά , ειδικά τους εξωτερικούς φρουρούς , που έχουν προσδώσει κύρος και αξιοπιστία με το έργο τους . Εσείς έρχεστε με το άρθρο 99 και 100 να διαλύσετε ουσιαστικά όλα αυτά και να γυρίσετε όχι δώδεκα χρόνια πίσω, πριν την δημιουργία της υπηρεσίας , αλλά πενήντα, σε άλλες εποχές.
  Δεν είναι δυνατόν ένας εξωτερικώς φρουρός ο οποίος έχει προσληφθεί και εκπαιδευτεί για να εμποδίσει την όποια απόπειρα δραπέτευσης κρατουμένων εντός και εκτός καταστημάτων κράτησης , την μια μέρα να είναι στο προαύλιο μαζί με τον κρατούμενο και την επόμενη να τον πηγαίνει μεταγωγή , αποτελώντας την τελευταία δικλίδα ασφαλείας για την ελευθερία του . Εκεί κρύβεται ο μεγάλος κίνδυνος , και δεν αναφέρομαι στο δόλο, αλλά στο φόβο που μπορεί να προκύψει από τις όποιες απειλές μπορεί να δεχθεί ο φρουρός ,όταν εκτελεί υπηρεσία εντός του καταστήματος.
  Λέγεται πως αυτό γίνεται διότι από την σωφρονιστική υπηρεσία αποχωρούν πολλά άτομα με σύνταξη . Η πρότασή μου για αυτό είναι η ακόλουθη
  Α) Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι , όπως γίνεται και με όλους τους εργαζομένους, να δουλεύουν σε οκτάωρες βάρδιες αντί για εξάωρες , έτσι εξοικονομείται μια βάρδια.
  Β) Ανάληψη των εξωτερικών θυρωρείων των καταστημάτων από εξωτερικούς φρουρούς ,έτσι θα εκλείψουν και τα φαινόμενα όπως αυτό της Σέρβας κρατουμένης μέλος των ροζ πανθήρων .
  Γ) Ανάληψη των όποιων διοικητικών θέσεων στα καταστήματα κρατήσεις , και στις όποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης ,από τους εξωτερικούς φρουρούς , που αριθμούν πάνω από 500 πτυχιούχους φρουρούς ΠΕ και ΤΕ .
  Δ) Την επιστροφή όποιων σωφρονιστικών υπαλλήλων που με απλές ημερήσιες διαταγές των διευθυντών των καταστημάτων κράτησης , και χωρίς κανένα πτυχίο , έχουν αποσπαστεί ως διοικητικοί .
  Ε) Να επιτραπούν οι μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού από άλλους φορείς του δημοσίου που βρίσκονται προς κατάργηση ή πλεονάζουν ή οδηγούνται στη εφεδρεία , προς τα καταστήματα κράτησης.
  ΣΤ) Φύλαξη του Υπουργείου δικαιοσύνης από εξωτερικούς φρουρούς.
  Ζ) Φύλαξη των δικαστηρίων και παράλληλα δημιουργία δικαστικής αστυνομίας της οποίας τμήμα θα αποτελεί η εξωτερική φρουρά.

  Μην προχωρήσετε σε αυτό το « νόθευσα »,που προσπαθούν να σας οδηγήσουν κάποιοι , με το άρθρο 99 και 100 του νόμου. Αποδείξτε πραγματικά ότι είμαστε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιζητούμαι τη δικαιοσύνη και όχι την αδικία που πάει να συντελεστή με τα προαναφερθέν άρθρα .

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 19:54 | ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.

  Μας προσλάβατε ,αρκετούς από εμας πτυχιουχους ανωτερης -ανωτατης εκπαιδευσης στερώντας μας κάθε δυνατότητα να αμειφθούμε ή να εξελιχθούμε συμφωνα με τα προσόντα μας.Καταστρατηγήσατε τον ιδρυτικό νόμο της Υπηρεσίας δίχως να δημιουργήσετε σχολές . Μας εκπαιδευσατε στην Αστυνομική Ακαδημία ,μας χαρακτηρίσατε ένοπλο και ένστολο σωμα και μας αναθεσατε την ασφαλεια στις φυλακες και στις μεταγωγές . Μας επιφορτίσατε με απειρες ώρες μετακινήσεων και φυλαξεων σε νοσοκομεία και δικαστήρια χωρίς να υπάρχουν υποδομές ασφαλείας και κρατητήρια και ρισκάροντας κάθε φορά τη ζωή μας αφού εσεις αγνοούσατε επιδεικτικά τη στελέχωσή των υπηρεσιών μας. Ειμασταν η μειοψηφία έναντι της αριθμητικής υπεροχής των μεταγωμένων. Αναγκάσατε τους συναδελφους μας να εργάζονται δίχως τα στοιχειώδη για την ατομική τους υγιεινή,καταπατήσατε τα ανθρωπινα δικαιώματα της ξεκούρασης και των στοιχειωδων συνθηκών ασφάλειας στην εργασία … (Συνάδελφοι να ουρούν σε μπουκάλια για να μη φευγουν απο τις σκοπίες τους ,να εχουν να δουν ρεπό από την εποχή της καταστροφής του Νωε και να περιμένουν με τα κυαλια να δουν τα ευρω των νυχτερινών τους… και ) Ξεχασατε τις απανωτές ενέδρες και επιθέσεις κατα των συναδελφων μας το τελευταίο αυτό διαστημα !!!!Μόνο να εγκαινιάζετε καινουργια καταστηματα ειστε χωρίς να μπορειτε να τα στελεχωσετε…
  Και τωρα ζητάτε από τους Εξωτερικούς Φρουρούς να γίνουν και σκοποί και μεταγωγείς και γραφειάδες και να έχουν άμεση επαφη με τους κρατουμένους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.!!! Αφου δε φτανουν οι σωφρονιστικοί και θελετε να τους ενισχυσετε μεταταξτε άλλους δημοσίους υπαλληλους ή υπαλληλους της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργειου Δικαιοσυνης που στελεχώνεται από πρωην σωφρονιστικούς αφού δεν έχουν ουτε ειδική αστυνομική εκπάιδευση και έχουν το δικαίωμα της μεταταξης. Αν θελετε να μας καταργήσετε ως υπηρεσία , προσαρτίστε μας στην ελληνική αστυνομία αφού και τα καθήκοντα και η αποστολή μας είναι συναφή με τα αστυνομικά και καθόλου δεν συνάδουν με αυτά των σωφρονιστικών υπαλλήλων.. Και κλείνω με την απορία… Σκοπός χωρίς αστυνομικά καθήκοντα πως γίνεται? Δηλαδή όταν θα επιχειρείται έκνομη ενέργεια θα παίρνουμε τηλέφωνο το 100 για να επέμβει ??? Ξέρω ότι δε θα μας λάβετε καθόλου υπ οψιν γιατί είμαστε ακόμα οι μόνοι άφθαροι και υγιείς !!!! Τουλάχιστον τα διαβασατε γιατί τόσο καιρό δε μας ακούτε !!!

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 03:58 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Είναι κανείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που πιστεύει ότι η Εξωτερική Φρούρηση των καταστημάτων κράτησης,οι μεταγωγές κρατουμένων στα νοσοκομεία,οι μεταγωγές στα δικαστήρια,η φρούρηση των κρατουμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα και η συνοδεία των κρατουμένων κατά τις έκτακτες άδειες τους από μόλις 1590 Εξωτερικούς Φρουρούς σε όλες τις φυλακές της Ελλάδας είναι λίγο;
  Αν κάποιος το πιστεύει ας ρωτήσει τους διοικητές των τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης να του απαντήσουν πόσα ρεπό χρωστάνε στους
  υπαλλήλους τους.
  Η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος;
  Η εξωτερική φρουρά είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί εδώ και 12 χρονια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με απόλυτη επιτυχία,η επιφόρτιση της με επιπλέον καθήκοντα περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει,δεν θα είναι καλό για κανέναν και περισσότερο για την ασφάλεια των φυλακών να γίνουν οι εξωτερικοί φρουροί οι μπαλαντέρ των φυλακών.Για να έχουμε υψηλό δείκτη αποτελεσματικότητας των υπαλλήλων χρειάζεται εξειδίκευση και όχι υπαλλήλους για όλες τις δουλείες (η ημιμάθεια είναι πολύ χειρότερη της αμάθειας)και την εξειδίκευση οι εξωτερικοί φρουροί την έχουν αν όχι σε τέλειο βαθμό σίγουρα σε πολύ ικανοποιητικό.
  Η έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στα σωφρονιστικά καταστήματα είναι πολύ μεγάλη και το γνωρίζουμε όλοι αλλά οι ελλείψεις είναι εξίσου μεγάλες και στα τμήματα φύλαξης και στα τμήματα εξωτερικής φρουράς.
  Ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι οι προσλήψεις αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι στην περίοδο που διανύουμε είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν.
  Προτείνω ΑΜΕΣΑ όλοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις των φυλακών αλλά και του Υπουργείου (δεν είναι και λίγοι,όλοι το γνωρίζουμε)να γυρίσουν στις θέσεις για τις οποίες προσλήφθηκαν και τα κενά τους να καλυφθούν από υποχρεωτικές μετατάξεις υπαλλήλων από οργανισμούς που κλείνουν ή συγχωνεύονται(αν κλείσουν ποτέ κάποιοι οργανισμοί γιατί πολλά ακούμε και τίποτα δεν βλέπουμε δυστυχώς),η εξωτερική φρουρά να αναλάβει τα εξωτερικά θυρωρεία που είναι και στον τομέα ευθύνης της (εκτός αν κάποιοι για διάφορους λόγους δεν θέλουν να τα δώσουν),έτσι λύνεται κατά πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του προσωπικού.
  Κλείνοντας θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε ένα υπερευαίσθητο χώρο όπως αυτό των φυλακών που διακυβεύεται η ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου,των υπαλλήλων αλλά και των κρατουμένων δεν χρειάζεται να γίνονται αλλαγές και ειδικά σε μια υπηρεσία που εδώ και 12 χρόνια λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο (ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει).

  Σας ευχαριστώ ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 00:17 | Μενελαος

  Σχετικα με τα Αθρα 99 και 100 που δημοσιευονται στο σχετικο νομο περι νακρωτικων ειμαι αντιθετος. Γιατι πρεπει πανω απο ολα να γηνει αμοιβαιος διαλογος των δυο πλευρων, πανω σε σταθερη βαση, διαφανεια και σεβασμο. Δυα μεσου των συνδεκαλιστικων οργανων. Ωστε να υπαρξη ξεκαθαρος ρολος των αρμοδιοτιτων (-καθηκοντα) των δυο πλευρων. Χωρις ρηξεις, αντιθεσεις και καταπατιση δικαιοματων. Με σεβασμο στην ισονομια των δυο υπηρεσειων, ευχομαι να υπαρξη η καλυτερη λυση. Και οχι με τσοντες οπως τωρα, που παει να περαστουν τα ενταυθα αθρα 99 και 100, που αφωρουν εργασιακες σχεσεις. Ειμαι ακρα αντιθετος. Πρεπει ολα να γεινουν σε σωστη βαση και με το καταλληλο νομοσχεδειο. Κοτοπιν μεγαλης διαβουλευσεις των δυο πλερυρων. Με τιμη.

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 21:21 | Φρουρός

  Η Εξ.Φρούρα είναι Ελληνικό φαινόμενο ερμαφροδιτισμού. Σταματήστε αύτη τη γελοιότητα.Δεν είναι δυνατόν μια τέτοια υπηρεσία που υπηρετεί συγκεκριμένα καθήκοντα να αποτελείται από δημόσιους υπάλληλους, που από την μια απολαμβάνουν τα δικαιώματα του Δ.Υ και από την άλλη να έχουν υποχρεώσεις και εξουσίες αστυνομικού.Προσωπική μου άποψη είναι να ενσωματωθεί με την ΕΛ.ΑΣ μια και από την ίδρυση της υποστηρίζεται σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό από αυτήν, όπως άλλωστε παλαιά αλλά και σύγχρονα παραδείγματα έχουν συμβεί (Χωροφυλακή, Συνοριοφύλακες)

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 18:01 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

  Η Προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 99 και 100 εάν υλοποιηθούν θέτουν σε κίνδυνο άμεσα τη ζωή όλων των εξωτερικών φρουρών και εμποδίζουν την εξωτερική φρουρά στην άσκηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί. Τα δυο αυτά άρθρα δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που σκοπεύουν να λύσουν. Η Ομοσπονδία Εξωτερικών Φρουρών έχει κάνει της προτάσεις της και νομίζω πως πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ηγεσία του Υπουργείου.

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 15:39 | ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  τα αρθρα 99-100 ειναι τελειως λαθος.η υπηρεσια μας τοσα χρονια εχει δειξει αμεπτο και σοβαρο χαρακτηρα γιατι εκτος των αλλων δεν ειχαμε πολιτικες η αλλου ειδους παρεμβασεις.ας το σκεφτουν καλα οι υπευθυνοι εαν θελουν να εχουν την υπηρεσια μας σωστη και αξιομαχη οπως ειναι ολα αυτα τα χρονια η να ειναι μια διαλυμενη και διαβρωμενη υπηρεσια???ας σκεφτουν καλα τις προτασεις τις ΠΟΥΕΦ

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 13:22 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ, ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ Ο ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΑΠΕΙΛΕΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ.ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΡΘΡΑ ,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΠΛΟ,ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΑ ΚΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ; Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ.

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 13:29 | Βασίλειος Νίκου

  Όπως και το άρθρο 99 έτσι και αυτό επικίνδυνο και εγκληματικό!Δεν γίνεται η εξωτερικός φρουρός να γίνει ο χαμάλης του σωφρονιστικού συστήματος επειδή κάποια συμφέροντα σωφρονιστικών υπαλλήλων θέλουν τη διάλυση της υπηρεσίας,η οποία αποδεδειγμένα εχει επιτυχειμένο έργο όλα αυτά τα χρόνια και απο οτι φαίνεται αυτό ενοχλεί!Αποσύρτε και τα δυο άρθρα!

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 11:10 | ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 99 ΚΑΙ 100 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ‘ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ’ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ. Η’ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ’ ΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΩΜΙΣΤΕΙ, ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΑΓΙΚΗ.Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ, ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞ.ΦΡΟΥΡΟΥΣ.ΗΔΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΥΛΑΞΗ , ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΓΩΓΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΑ Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ.
  ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 99 ΚΑΙ 100.

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 04:37 | Χρήστος

  Οι παρατηρήσεις μου για το Άρθρο 100 αποτελούν συνέχεια και βρίσκονται σε συνέπεια με εκείνες για το Άρθρο 99 του παρόντος νομοσχεδίου.
  Προτείνω να απαλοιφεί η πρόταση «οι όροι και προϋποθέσεις διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης»
  και να αντικατασταθεί με το: «οι όροι και οι προϋποθέσεις μετάταξης σε θέσεις ΠΕ Σωφρονιστικών, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού, ΠΕ και ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, λαμβάνοντας υπόψη την ειδικότητα των τίτλων σπουδών των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης και την σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και τα προεδρικά διατάγματα συνάφεια αυτών με τα αντικείμενα ενασχόλησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
  Σε διαφορετική περίπτωση, μη άρσης της απαγόρευσης μετάταξης των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης, προτείνω την απλή απαλοιφή της πρότασης «οι όροι και προϋποθέσεις διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης» και την μη αντικατάστασή της με κάτι άλλο.Οπωσδήποτε, πάντως, την διαγραφή της λέξης «φύλαξης», η οποία δεν συνάδει με την έννοια της εξωτερικής φρούρησης και δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης, όπως αυτά που αναφέρω στον σχολιασμό μου για το Άρθρο 99.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 19:10 | ΤΣΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ένα αρθρο το οποιο ειλικρινα δεν μπορω να καταλαβω το νοημα του και επισης τον σκοπο του.
  Πως ειναι δυνατόν την μια ημέρα να κάνουμε αστυνομικά καθήκοντα στα καταστήματα κράτησης και την άλλη ημέρα να εκτελούμε σωφρονιστικά καθήκοντα εντός καταστήματος κράτησης αναλογιστήκατε ποτέ τι σημαίνει αυτό;;;;
  Ελπιζω να επικρατησει η λογικη και να αποσυρθει αυτο το αρθρο
  κυριοι του υπουργειου….ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ,πως ειναι δυνατον την μια μερα να βρισκομαι σε αμεση επαφη με τους κρατουμενους(μεσα στις πτερυγες) και την επομενη να θελετε να τους παμε μεταγωγη…….δεν το καταλαβαινετε οτι κατι δεν κολλαει σωστα εδω.
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΕΝΟΠΛΟ ΣΩΜΑ…..ΕΝΟΠΛΟ ΚΥΡΙΟΙ……..ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΡΘΡΟ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ.

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ

  Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Νόμος περί ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» κατά το μέρος που αφορά τα καθήκοντα της Υπηρεσίας της Εξωτερικής Φρούρησης, (άρθρα 99 και 100), είναι απαράδεκτο, άσχετο με την πραγματικότητα και αντίθετο με την έννομη τάξη:
  Η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης είναι ειδική υπηρεσία, ένοπλη, ένστολη, συγκεκριμένου σκοπού, με προσωπικό ειδικής εκπαίδευσης. Κάθε μετάταξη από και προς τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης απαγορεύεται ρητά, τόσο στον ιδρυτικό νόμο (Ν.2721/1999 αρ. 48 επ.), όσο και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις (Ν. 3388/2005, ειδικότερα παρ.10 αρ.1). Η απόλυτη αυτή απαγόρευση θεμελιώθηκε και νομολογιακά με αμετάκλητες αποφάσεις Ακυρωτικού Δικαστηρίου (113,114/2008 ΔΕφΑ, Θ’ Τμήμα Ακυρωτικού Σχηματισμού). Αντί άλλου, η δικαιολογητική βάση της απόλυτης αυτής απαγόρευσης εκτίθεται στις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων, αλλά και στο σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων. Η διάταξη αυτή ανήκει στον πυρήνα της φύσης των καθηκόντων των εξωτερικών φρουρών, τους οποίους και προστατεύει, ακριβώς γιατί εξυπηρετεί τον ειδικό σκοπό για τον οποίο συστάθηκε η Υπηρεσία. Κάθε παρεμφερές καθήκον, που στο πέρασμα των χρόνων προστέθηκε στο βασικό σκοπό, είναι απόλυτα συναφές με αυτόν και δεν το αντιστρατεύει.
  Η προσθήκη με το νέο σχέδιο νόμου του γενικού καθήκοντος της «κάλυψης των συνολικών (μάλιστα) αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος», ουσιαστικά καταργεί τον σκοπό της Εξωτερικής Φρουράς, θίγοντας τον πυρήνα του. Δεν πρόκειται περί μίας απλής ανάθεσης ενός αλλότριου, αλλά έστω παρεμφερούς καθήκοντος, αλλά ουσιαστικά περί μετάταξης από μία κατηγορία και ειδικότητα σε μία άλλη, εντελώς άσχετη και μάλιστα αλληλοαντικρουόμενη. Η – «συγκεκαλυμμένη» – μετάταξη αυτή ρητά απαγορεύεται, διότι διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Τα ιδιαίτερα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί με τους νόμους στους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς, η ειδική εκπαίδευση αυτών, η οποία συντελείται μάλιστα με μέριμνα και δαπάνες της Υπηρεσίας, αποσκοπούν στο να μην στερηθεί η Υπηρεσία από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία (ad hoc Ακυρωτικό Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 114/2008, σκ.3). Η ανάθεση λοιπόν, αλλότριων καθηκόντων για την κάλυψη γενικών και αόριστων αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος, ισοδυναμεί ουσιαστικά με μετάταξη σε άλλο κλάδο, την οποία διαχρονικά ο νομοθέτης απαγόρευσε ρητά, ακριβώς επειδή έκρινε ότι τα συγκεκριμένα καθήκοντα του ειδικού αυτού σώματος δεν συνάδουν με αλλότρια και ότι μόνο η σωστή εκτέλεση αυτών διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.
  Αντίθετη νομοθετική εκδοχή ουσιαστικά καταργεί την Υπηρεσία της Εξωτερικής Φρούρησης. Αν όμως κάποια Υπηρεσία παραμένει υγιής, διαφανής και με προσωπικό υποδειγματικών αρετών και αποτελεσματικότητας, αυτή είναι η Εξωτερική Φρούρηση, την οποία δεν πιστεύουμε ότι ο κ. Υπουργός έχει διάθεση να διαλύσει.
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 99 και 100, ουσιαστικά θεσμοθετούνται οι πελατειακές τακτικές μεταξύ φυσικής ηγεσίας και υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
  Χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις, χωρίς αρχική στόχευση και με δεδομένες τις πιέσεις της πολιτικής ηγεσίας, και την επιθυμία κάποιων, που καλώς ή κακώς θα θέλουν να μετακινηθούν από τη σκληροτράχηλη δουλειά τους σε πιο ήπιες υπηρεσίες, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για, σύμφωνα με τον νόμο, επίτευξη του σκοπού τους. Ό,τι προστάτευε η μέχρι στιγμής άκαμπτη νομοθεσία εκχωρείται, άνευ άλλου, στη φυσική και πολιτική ηγεσία.
  Προ του νόμου 4024/2011, τα επίσημα στοιχεία έδειχναν ότι παραπάνω από τις μισές (ποσοστό 57%) προβλεπόμενες για την ασφάλεια των φυλακών θέσεις Εξωτερικών Φρουρών ήταν κενές!! Η λειψανδρία είναι η μεγαλύτερη μάστιγα ΚΑΙ της Υπηρεσίας μας. Οι μεταγωγές, οι φυλάξεις, οι συνοδείες, τα νοσοκομεία καλύπτονται με προσωπική αυταπάρνηση των ένοπλων Εξωτερικών Φρουρών. Περαιτέρω, υφίσταται και «ποιοτικό» επιχείρημα: Η αδυναμία ενός ένοπλου Φρουρού να μετατραπεί την αμέσως επόμενη ημέρα σε ουσιαστικό σύνοικο με τον κρατούμενο. Αναλυτικά έχουμε εκθέσει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την πλήρη δυσαρμονία των δύο ρόλων. Έχουμε καταθέσει ακόμη και τους καθ’ όλα βάσιμους φόβους μας για τη «διάβρωση» της, μέχρι σήμερα ανέγγιχτης από τη διαφθορά Υπηρεσίας μας, καθώς τα αισθήματα του φόβου και της αυτοσυντήρησης θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο. Αυτοί που η νομοθεσία θωράκισε και φρόντισε να είναι αποστασιοποιημένοι, να μη συμμετέχουν στην καθημερινότητα των κρατουμένων, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις και τους όποιους κινδύνους επιφυλάσσει το ιδιαίτερο λειτούργημα του Εξωτερικού Φρουρού και να μπορούν να ασκήσουν τα αστυνομικά καθήκοντα που απορρέουν από αυτό, παραδίδονται βορρά στους κρατούμενους.
  Η κατάσταση στις φυλακές είναι τραγική. Κινδυνεύει πλέον η ζωή μας σε κάθε βάρδια, σε κάθε μεταγωγή, σε κάθε περιπολία. Η τόσο αόριστη νομοθετική πρόβλεψη για «…κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος…», θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή μας.
  Επειδή οι σκοποί που με το νομοσχέδιο αυτό δύνανται να εξυπηρετηθούν δεν μας είναι άγνωστοι, αντίθετα και οι ίδιοι έχουμε πολλές φορές αναγνωρίσει τη χρησιμότητά τους. Χωρίς προσήλωση σε στεγανά, με επίγνωση των νέων δεδομένων και με σεβασμό στο λειτούργημά μας, πολλάκις έχουμε προτείνει λύσεις, αυτό που συνηθίζετε να λέτε «ισοδύναμα μέτρα».
  Μιλούμε μόνο για ειλικρινή συνεννόηση προς εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων, σύννομων, πρακτικά εφαρμόσιμων, κοινώς αποδεκτών, αντί αυτών που προτείνετε με τα άρθρα 99 και 100 του νομοσχέδιου αυτού.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε την απόσυρση των συγκεκριμένων άρθρων, 99 και 100.

 • 29 Οκτωβρίου 2012, 16:34 | αργύρης δήμου

  Τα καθήκοντά μας είναι προδιαγεγραμμένα και ερμηνευμένα απο τον 2721 ιδρυτικό μας νόμο! Κάθε αλλοίωση, ενοποίηση, προσκείμενο καθεστώς με υπηρεσίες που εχουν άλλο κλαδικό θεσμικό και πολειτιακό χαρακτήρα, συνιστά αποκαθήλωση της εννόμου τάξεως, και εισαγωγή σε ιδιαίτερα δυσχερείς ατραπούς όσο αφορά την συνύπαρξη και ομαλή λειτουργία της εξ.φρουρας και της σωφρονιστικής υπηρεσιας! είναι δύο υπηρεσίες που κατα κάποιο ποσοστο συνεργάζονται στο χώρο της φυλακής, αλλά για την εξ.φρουρά αυτό αποτελεί το 1\3 ισως λαο 1\4 των καθηκόντων της! η εργασία της εξ.φρουρας έγκειται στην ουσία της επικινδυνότητάς της στο να αποτρέπει και να καταστέλνει κακότροπους επιβουλείς εκτός φυλακής και κατά την διάρκεια συνοδείας των κρατουμένων όπου χρειάζεται, αυτό χρειαζεται υψηλότατο υπηρεσιακό φρόνημα και ετοιμότητα, στοιχεία τα οποία απάδουν με προ’υ’στάμενο καθεστώς την σωφρονιστική υπηρεσία η οποία πρέπει να οικιοποιείται τους κρατούμενους για την άσκηση του σωφρονιστικού εργου, ενω η εξ.φρουρα σαν όργανα της εννόμου τάξεως επιβάλλεται να απέχουν απο ανάπτυξη «σχέσης» με τον κρατουμενο! δε νοείται εξ.φρουρος να ασκεί άοπλος υπηρεσία! εκτός και αν οι έννοιες του δικαίου και της ευνομίας δεν έχουν καμιά αξία, μπροστά σε ιδιοτελή συμφέροντα!!

 • 29 Οκτωβρίου 2012, 15:54 | αργύρης δήμου

  Εαν η εξ.φρουρα δεν εχει ιδιαίτερο πειθαρχικό καθεστώς ανάλογο με την ΕΛΑΣ, ιεραρχία, και πνεύμα λειτουργίας παρόμοιο με των σωμάτων ασφαλείας, πιστεύει κανένας σχετικός και αρμόδιος, ότι θα μπορέσει η εξ.φρουρά να εχει επιτυχή συνέχεια και λειτουργία? αυτό το σχέδιο νόμου αν «περάσει» αποσχηματίζει ευθέως την ιδιότητα και λειτουργία της εξ.φρουράς, και θέτει σε επισφαλή και απαξιωμένη κατάσταση τα τόσο ευαίσθητα θέματα τάξης και ασφάλειας που αφορούν τον χώρο των καταστημάτων κράτησης, και την αξασφάλιση των κρατουμένων όπου αυτοί βρίσκονται και μετάγονται!

 • 28 Οκτωβρίου 2012, 19:08 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Σε εντελώς λάθος κατεύθυνση η διάταξη.Είναι εγκληματική και θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις.Κατά πρώτον υπάρχει λάθος σκέψη στους υπεύθυνους που νομίζουν ότι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης είναι πλεονάζοντες,Κύριοι συντάκτες του νομοσχεδίου υπήρχε έλλειψη 40% των οργανικών θέσεων πριν τις καταργήσετε,ζητήστε τα στοιχεία από τα τμήματα των εξωτερικών φρουρών ανά την ελληνική επικράτεια (φρουρήσεις στα Κ.Κ.,μεταγωγές στα νοσοκομεία και δικαστήρια,φρουρήσεις στα νοσοκομεία κτλ)για να δείτε την αλήθεια.
  Δεύτερον μήπως μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα πως την μια ημέρα θα κάνουμε αστυνομικά καθήκοντα στα καταστήματα κράτησης και την άλλη ημέρα θα εκτελούμε σωφρονιστικά καθήκοντα εντός καταστήματος κράτησης αναλογιστήκατε ποτέ τι σημαίνει αυτό;;;;
  Λύσεις για την υποστελέχωση της σωφρονιστικής υπηρεσίας υπάρχουν όπως οι υποχρεωτικές μετατάξεις προς τα καταστήματα κράτησης κάντε λοιπόν κάτι τέτοιο και ενισχύστε αντί να διαλύσετε τον ρόλο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης της μοναδικής ένστολης και ένοπλης υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία μπορεί να δώσει τα θεμέλια της Δικαστικής Αστυνομίας.

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 19:36 | Νεράιδας Δημήτριος

  Πρόταση τροπολογίας για το θέμα της μετάταξης.

  Στο άρθρο 49 παρ. 12 του Ν.2721/ΦΕΚ112/3/6/1999 τεύχος Α΄. όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.3388/ΦΕΚ225/12/9/2005 τεύχος Α΄, η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής: «Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου συμπεριλαμβανομένης της μετάταξης από τον Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης σε θέσεις ΠΕ και ΤΕ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αναφέρονται στους υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης».

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 18:21 | Νεράιδας Δημήτριος

  …οι όροι και προϋποθέσεις διοικητικής υποστήριξης…
  Η υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης είναι η μοναδική στο δημόσιο τομέα που απαγορεύονται οι μετατάξεις «»από και προς»» στην υπηρεσία σε υπαλλήλους που κατέχουν τίτλους σπουδών ΠΕ και ΤΕ. Με δεδομένα τα κενά σε θέσεις ΠΕ στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου,σε δικαστήρια αλλά και σε διοικητικές θέσεις ΠΕ των καταστημάτων κράτησης,γιατί δεν έγινε άρση αυτής της απαγόρευσης;
  Γιατί δεν γίνεται αξιολόγηση των προσόντων μας;
  Είμαστε κρατικοί υπάλληλοι,χρησιμοποιήστε μας στις σωστές θέσεις!

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 14:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  …..οι όροι και προϋποθέσεις διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης…….

  μπορειτε να μου διευκρινησετε τι εννοειτε σε αυτο το σημειο, οσο αφορα τα καθηκοντα της Εξωτερικης Φρουρας ως ενστολη και ενοπλη υπηρεσια (με αρμοδιοτητες της Ελληνικης Αστυνομιας) των καταστηματων κρατησης της χωρας?
  πως θα υλοποιηθει αυτο?

  ευχαριστω εκ των προτερων

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 10:30 | Χατζηχριστοφη Βασιλης

  Τα άρθρα 99 κ 100 είναι εγκληματικά ! Λέτε στο άρθρο 99 εκτός τα υπηρεσιακά καθήκοντα τις εξωτερικής φρουράς όπως καθορίζονται απο Π.Δ τις φρουράς ,στην παρ 1 να λέτε για κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος , παρ 3 πλην των περιπτώσεων που ασκεί καθήκοντα για διοικητική υποστήριξη και φύλαξη των καταστημάτων κράτησης ! Στο άρθρο 100 να λέτε για όροι κ προϋποθέσεις διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης των καταστημάτων κράτησης ! Αυτα είναι γενικά χωρίς καμία διευκρίνηση ! Δεν γίνεται να έχουμε αστυνομικά καθήκοντα κ απο την άλλοι να ζητάτε να εκτελούμαι καθήκοντα σοφρονιστηκων υπαλλήλων . Τίθεται θέμα α) ασφαλείας του προσωπικού γτ δε γίνεται την μια να κάνουμε μεταγωγή τον κρατούμενο κ απο την άλλοι να είμαστε μαζί του μέσα στη φυλακή β)θέμα διαφθοράς των υπαλλήλων .γ) αυτω τίθεται για να ικανοποιηθούν κάποια συμφέροντα σοφρονιστηκων υπαλλήλων που θέλουν τον διάλυση τις εξωτερικής φρουράς ! Προτάσεις μας είναι : α) να αναλάβουμε τα εξωτερικά θυρωρια των καταστημάτων κρατήσεις γτ δεν νοείται να μην γίνεται έλεγχος απο ενοπλο φρουρό ώστε να αποφευχθεί κρούσματα διαφθοράς κ αποδράσεις όπως έγινε στον κορυδαλλο !β) όσο αφορά το επιχείρημα τις τροικας για συνχωνευσεις επιθυμούμε την απορρόφηση μας απο την ΕΛΛΑΣ ! Κ όχι να αναλάβουμε καθηκοντα που δεν είναι καν στον κανονισμό μας διαφθυρωντας έτσι την ΥΠΗΡΕΣΙΑ μας !! Εάν δεν αποσυρθούν αυτα τα δυο άρθρα 99-100 θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα η πολιτικοί υγρασία του υπουργείου Δικαιοσυνης για τις υποσχέσεις που μας έδωσε ότι δεν θα περάσουν αυτα τα δυο άρθρα μετα απο την επιχειρηματολογία μας μπροστά σε όλους τους προέδρους των σωματείων στη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργειο μαζί με την πανελλήνια ομοσπονδία μας ! Αυτω θα σημάνει κοροϊδία κ εμπαιγμός σε όλοι την φρουρα κ αιτία απο όλα τα καταστήματα τις χώρας ! Εχουμε δεχτεί σαν έλληνες πολίτες τις περικοπές των μισθών μας γνωρίζοντας την κατάσταση της χώρας αλα δεν θα δεχτούμε την εξαθλίωση , των εμπαιγμό κ τη διάλυση τις υπηρεσίας μας για συγκεκριμένα συμφέροντα αλου κλάδου !!