• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 31 Οκτωβρίου 2012, 04:37

    Οι παρατηρήσεις μου για το Άρθρο 100 αποτελούν συνέχεια και βρίσκονται σε συνέπεια με εκείνες για το Άρθρο 99 του παρόντος νομοσχεδίου. Προτείνω να απαλοιφεί η πρόταση "οι όροι και προϋποθέσεις διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης" και να αντικατασταθεί με το: "οι όροι και οι προϋποθέσεις μετάταξης σε θέσεις ΠΕ Σωφρονιστικών, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού, ΠΕ και ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, λαμβάνοντας υπόψη την ειδικότητα των τίτλων σπουδών των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης και την σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και τα προεδρικά διατάγματα συνάφεια αυτών με τα αντικείμενα ενασχόλησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης". Σε διαφορετική περίπτωση, μη άρσης της απαγόρευσης μετάταξης των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης, προτείνω την απλή απαλοιφή της πρότασης "οι όροι και προϋποθέσεις διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης" και την μη αντικατάστασή της με κάτι άλλο.Οπωσδήποτε, πάντως, την διαγραφή της λέξης "φύλαξης", η οποία δεν συνάδει με την έννοια της εξωτερικής φρούρησης και δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης, όπως αυτά που αναφέρω στον σχολιασμό μου για το Άρθρο 99.