• Σχόλιο του χρήστη 'Σεραφείμ Κανδύλας' | 31 Οκτωβρίου 2012, 10:14

    Διευκρίνηση στο σχόλιο μου .Δεν είναι το άρθρο 10 αλλά το άρθρο 20 του νόμου 3459/2006 με τα αντίστοιχα άρθρα. Για τους λόγους αυτούς προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος στ΄ του Νόμου 3459/2006 ως εξής στ)καλλιεργεί η συγκομίζει οπουδήποτε φυτό του γένους της κάνναβης εξαιρουμένων των ποικιλιών της κλωστικής cannabis sativa L, όπως αυτές προσδιορίζονται στον κανονισμό ΕΟΚ 1164/89 της Επιτροπής και όπως αυτές θα προσδιορίζονται εκάστοτε από σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε……… Η παράγραφος ι)συμπληρώνεται και ισχύει στο εξής ως ακολούθως ι)Η ονομασία της κάνναβης καθώς και σήματα με βάση το σχήμα του φύλλου του φυτού και λοιπών μερών του φυτού της κλωστικής κάνναβης σε τίτλου συσκευασιών και προϊόντων από κλωστική κάνναβη και η διαφήμιση των προϊόντων αυτών, δεν θεωρείται ότι συντελούν στη διάδοση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.